Verimlilik İçin e-Dönüşüm 2021

Program


(*) Resmi onay beklenmektedir.