Veri Güvenliği ve Regülasyonlar 2020

Program


(*) Resmi onay beklenmektedir.