İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

Genel Açıklama

İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

Dijital Etkinlik

İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

Kriz ve afet anında işlerin yönetilebilmesi ve kesintisiz yürütülebilmesi kurumlar için oldukça hassas konu.

Kritik bir çalışanın aniden işten ayrılmasından, deprem, sel, yangın gibi felaketlere kadar oluşabilecek her felaket senaryosuna kurumlar hazır olmak istiyor. Her koşulda çalışmanın kesintisiz sürmesini garanti eden iş sürekliliği yönetimi, kurumun yapısını önceden tam ve detaylı analiz etmek, kritik süreçleri planlamak, beklenmeyen riskler için senaryolar oluşturmak ve tüm bu adımların standartlara uygun ve uyum içinde olmasını sağlamak ile başlıyor.