İş Sürekliliği için Yeni Teknolojiler 2020

Genel Açıklama

İş Sürekliliği için Yeni Teknolojiler 2020

Dijital Etkinlik

İş Sürekliliği için Yeni Teknolojiler 2020

Etkinliğe katılım için aşağıdaki linke tıklayınız...

Dijital dönüşüm sürecinde, tüm iş süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile entegre ettik. Artık manuel ortamda yürütülen bir süreç neredeyse kalmadı. Bu yeni ortamda, sistemlerde yaşanan anlık bir kesinti bile iş süreçlerini dolayısıyla da kurumun geleceğini derinden etkileyebilir. Siber saldırılar, elektrik kesintisi ya da doğal bir afet ile birlikte kritik öneme sahip süreçlerde yaşanabilecek bir duraksamanın maddi ve manevi maliyetini düşünmek bile insanı ürkütüyor. Bu açıdan bakıldığında BT hizmeti sürekliliğini içeren iyi tasarlanmış bir iş sürekliliği planı günümüzde şirketler için en önemli konulardan biri haline geldi. Dolayısıyla kurum ve şirketlerin temel yapısı iş sürekliliğinin sağlanması üzerine kuruluyor. Kritik öneme sahip süreçlerde bir saniyenin bile önemi büyük. İş sürekliliği ancak tüm sistemlerin entegre ve kesintisiz bir şekilde çalıştığı bir yapıda sağlanabilir.

Tema konuları:

- Pandemi sürecinde iş sürekliliğinin önemi

- Kritik iş süreçleri: İş süreçlerinde kimler ne kadar kesintiye dayanabilir?

- İş sürekliliğinin sağlanmasında iş birimlerine düşen görevler

- Güvenlik yatırımları

- Altyapı sorunları

- Buluta yönelim

“Felaket kurtarma” yatırımları