Müşteri Deneyimi Yönetimi

Genel Açıklama

Müşteri Deneyimi Yönetimi

Dijital Etkinlik

Müşteri Deneyimi Yönetimi

Müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmaya yönelik müşteri etkileşimlerini planlama ve yönetme işlerine Müşteri Deneyimi Yönetimi diyoruz. Müşteriyi iyi tanımak ve anlamak, neye ihtiyacı olduklarını önden tahminlemek için onlara kişisel deneyimler sunmak ve bu bilgileri toplayıp anlamlandırmak işin temelini oluşturuyor. Tüm bunlar için eskimiş süreçler ve hantallaşmış organizasyon yapılarını bırakmak, yeni nesil teknolojiler ile daha yenilikçi bakış açısı edinmek en önemli adımlardır. Veriyi her kanaldan toplamak, işlemek ve analiz etmek öncelikli olarak gerekliliktir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda amaç sadece müşterinin sadakatini artırmak değil aynı zamanda onları marka savunucusu haline dönüştürmek olmalıdır. Müşteri deneyimi yönetimi kişisel ve farklı deneyimler ile ürünün marka değerini, bilinirliğini ve tercih edilmesini artırır. Bu yenilikçi yönetimi kullanan firmalar büyük rekabet ortamında elle tutulur gözle görülür somut faydalar sağlamaları ile diğerlerinden ayrılmaktadır.