Kamuda Veri Güvenliği

Genel Açıklama

Kamuda Veri Güvenliği

Dijital Etkinlik

Kamuda Veri Güvenliği

.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında genel olarak alması gereken tedbirleri belirlemek için 6 Temmuz 2019 tarihinde ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ yayımlandı. 21 maddeden oluşan Genelge doğrultusunda kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ hazırlama çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından tamamlandı ve Rehber 24 Temmuz 2020 tarihinde de onaylandı.  Bu kararname ile veri güvenliğinin önemi belirginleşti.

Kamu kurumlarında BT sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması hedefi masaya yatırılacak ve özellikle veri gizliliği, bütünlüğü bozulduğunda pek çok kamu hizmetini hizmetini ve aynı zamanda vatandaşların kişisel verileri de dahil olmak üzere kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması gerekliliği BThaber gazetesinin bu özel etkinliğinde vurgulanacak.