Kamuda Bt Yönetişimi Teknoloji Platformu

Genel Açıklama

Kamuda Bt Yönetişimi Teknoloji Platformu

Kamunun, yeni eylem planında teknoloji yapılanmasına verdiği önem, bu alanda yapmakta olduğu yatırımlar ve yenilikler ülkemizin e-devlet alanında tüm teknolojik konulardaki başarısı ve hızlı gelişimi ile göze çarpmaktadır.

Kamuda Bt Yönetişimi Teknoloji Platformu

Kamuda BT Yönetişimi Platformu

Kamuda Bt Yönetişimi Teknoloji Platformu 2016

Kamunun, yeni eylem planında teknoloji yapılanmasına verdiği önem, bu alanda yapmakta olduğu yatırımlar ve yenilikler ülkemizin e-devlet alanında tüm teknolojik konulardaki başarısı ve hızlı gelişimi ile göze çarpmaktadır.

Ülkemizde bu alanda atılan adımlar teknoloji çağına yakışır bir şekilde ışık hızlıyla, her an yeniden yapılanmakta ve büyümektedir. Devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ve bilişim sektörünün önde gelen teknoloji firmaları, bir kez daha Kamuda BT Yönetimişiminin dikkat çeken projelerini, yatırımlarını konuşmak, paylaşmak için Ankara’da bir araya gelecek.

Ana Konu Başlıklarımız

  • Kamunun Dijital Dönüşümü ve BT Yönetişimi
  • Kamu Ortak Veri Merkezi
  • Yeni Eylem Planında Bilişim
  • Her Yönüyle Teknoloji Güvenliği
  • Eğitimde Teknoloji Stratejileri
  • Yedekleme ve Altyapı Hizmetleri
  • Hibrit Bulut ve Sanallaştırma
  • Kurumlar arası Entegrasyon
  • Akıllı Devlet
  • Kamuda süreçler hızlanıyor: e-imza, e-evrak