Dijital Süreklilik 2021

Genel Açıklama

Dijital Süreklilik 2021

Dijital Etkinlik

Dijital Süreklilik 2021

Etkinliğe katılım için aşağıdaki linke tıklayınız...

Etkili ve sürekli dijital dönüşüm sağlamak isteyen pek çok şirketin önündeki en büyük engellerden biri, yeni düşünme biçimlerine yönelik direnç gösterme ve karmaşıklıklar karşısında korkuya kapılma gibi nedenlerle gerekli bakış açısı ve becerilerin kazanılamaması.

Dönüşümde süreklilik; dinamik koşullara ve rekabetçi değişimlere hızlı tepki verme yeteneğini artıran, kurumsal çeviklik kazandıran yönetim modeli olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla şirketler yalnızca bir kez değil, her gün dönüşüm stratejisi uygulamalı ve bunu hiç bitmeyecek bir yolculuk olarak benimsemeli. Günümüz iş dünyasına şekil veren yaklaşımın uzun ömürlülük değil, köklü değişikliklere açık olma ve bunları idare edebilme yeteneği olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.

Dönüşmek bir süreç işi ve atılacak tüm adımların aynı anda planlanması şart; devreye alınması gereken de pek çok parametre mevcut. Şu da bir gerçek ki; dijital şirketlerin yıkıcı iş modelleriyle hızlı, çevik ve esnek hareket ederek müşterileri kendi saflarına çekebilme yetenekleri yüksek.

Geleneksel ve dönüşmekte olan şirketlerin de bu hıza ayak uydurması; bunun için hızlı prototip geliştirme, kuluçka merkezleri gibi yeni yaklaşımlarla dijital dönüşümlerini hızlandırmaya çalışmaları gerekiyor.

Dijital dönüşümde sürekliliği yakalamak için sürekli izleme, sürekli kontrol, sürekli geliştirme, sürekli yenilik sürekli iyileştirme vb. gerekiyor.