Dijital Arena - Geleceğin Üretim ve Otomasyonu

Genel Açıklama

Dijital Arena - Geleceğin Üretim ve Otomasyonu

Dijital Etkinlik

Dijital Arena - Geleceğin Üretim ve Otomasyonu

Etkinliğe katılım için aşağıdaki linke tıklayınız...

Ekonomik darboğaz yaşayan ülke ekonomilerinin ancak üreterek sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabileceği net olarak anlaşıldı. Bununla birlikte artan dijitalleşme, bilgi ve teknoloji temelli bir yeni ekonomi modeline geçişi adeta zorunlu kılıyor.

 

Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon noktası olması zorunlu hale geldi. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabilir.

Yapay zeka kavramı insanın kendi çevresini ve evreni daha iyi anlayabilmesini sağlayan süper zekalar fikrinden ortaya çıktı ve bu fikirle insan zekasına benzer yapay bir zekanın geliştirilerek insan zekasının handikaplarını (unutma, yanlış-eksik yapma, duygusal davranma, karmaşıklığı yönetememe vb.) aşma yoluna gidilmeye çalışıldı. Bu fikirden hareketle sonsuz ve sınırsız bir biçimde yaşamımızın her alanında zeki şeyler tasarlanıp üretilmeye başlandı. Örneğin robotik, yapay zekâ ve makine öğrenimindeki gelişmeler; makinelerin insan performansıyla eş ya da onlardan daha iyi performans göstermeleriyle birlikte yeni bir otomasyon çağına girmemize yol açtı. 

 

Ülkemizin uluslararası rekabette tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiği gerçeğinden yola çıkarak dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dalgasını yakalaması son derece kritik.

 

Dijital Arena etkinlik zincirinin “Geleceğin Üretim ve Otomasyonu” temasındaki dijital etkinlikte aşağıdaki konu başlıklarına değineceğiz.

Teknoloji Kullanan Ülkeden Üreten Ülke Modeline Geçiş

Türkiye'nin Dijital Dünyaya Entegrasyonunun Başarı Kriterleri

Teknoloji Geliştirmede Paydaşlar ve Kritik Rolleri

Teknoloji Geliştirme Politikaları, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler

Teknoloji Geliştirmede Teşvikler ve Destek Modelleri, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler

Teknoloji İhracatını Geliştirmede İpuçları

Üretimde Süper Zekalı Sistemler

Yeni Otomasyon Çağı