BTvizyon Dijital - IoT ile Veri Yönetimi

Genel Açıklama

BTvizyon Dijital - IoT ile Veri Yönetimi

Dijital Etkinlik

BTvizyon Dijital - IoT ile Veri Yönetimi

 Pandemi beraberinde daha da yaygınlaşan internet kullanımı, günlük yaşamda aldığımız hizmetler, paylaştığımız kişisel bilgiler günbegün artıyor. IoT sensörler sayesine her an devasa anlık veri üretiliyor. Bu veriler sayesinde markalar müşterilerine ait her bilgiye kısa sürede ulaşabiliyorlar. Böylece tüm bilgiler şirketler tarafından saklanıyor. Ancak durağan veri hiçbir işe yaramadığı gibi sürekli depolama ve saklama maliyeti oluşmasına neden oluyor. Büyüyen veri ile ne yapacağı, her kurum ve kişinin kendisine sorması gereken bir soru.

Büyük verileri analiz ederek, tahminleme yaparak ya da öngörüde bulunarak kurumlar maliyetleri düşürmeden yeni ürün geliştirme ve iyileştirmeye, verimlilikten daha akıllı iş kararları vermeye, pazar analizleri ve müşteri davranışlarını belirlemeye, risk ve fırsatları önceden görebilmeye kadar pek çok noktada başarı elde edebiliyor.

İleri analitik ve iş zekâsı çözümleri IoT teknolojileri ile bu noktada mevcut resmi vermesinin ötesinde olacağı ve geleceği de tahmin etmesi açısından kritik. Veri analitiği ve iş zekâsı çözümleri müşteri bağlılığını, müşteri kaybını, riskli müşterileri, müşteri sıkıntı ve şikayetlerini, hangi kanalları tercih ettiklerini ve edeceklerini, mevcut ve gelecekteki tüketim alışkanlıklarını, harcama kalemlerini, ilgi alanlarını vb. lokasyon, mağaza, çalışan vb. bazında sonuçlar halinde şirketlere sunabiliyor.