Bilişim Zirvesi'18

Genel Açıklama

Bilişim Zirvesi'18

İstanbul Kongre Merkezi

Bilişim Zirvesi'18

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gündemini belirleyen; geleceği bugüne taşıyarak bu konuda bireylerin, şirketlerin ve ülkemizin vizyon, strateji ve yol haritası oluşturmasını destekleyen; yeni teknolojilerin ekonomi, siyaset ve sosyal yaşamımıza etkilerini çok boyutlu ele alan; yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koyan; etki alanı olarak bölge ülkeleri de kapsayan en geniş ve zengin içerikli etkinliği olma özelliğini taşıyor. Her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi – ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliği olma özelliğini de devam ettiriyor.

 

 

 

 

GEÇMİŞ "BİLİŞİM ZİRVESİ" ETKİNLİKLERİ

 

BİLİŞİM ZİRVESİ'18 KAPSAMI

Dünya hızla dijital ağlarla örülürken bunun bir adım sonrasında artık her şey akıllı ve zeki olacak. Yeni bir yaşam tanımı yapmaya başladığımız 90’lı yıllardan bugüne geldiğimiz noktada insan kendinde barındırdığı tüm özelliklerini teknoloji sayesinde yavaş yavaş dünyaya armağan ediyor.

İnternet ve mobilin hayatımıza girmesiyle başlayan kırılma noktası nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, endüstri 4.0, yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi başka kırılma noktaları yaratarak bugün bize dijital, bağlantılı, akıllı ve zeki bir dünyayı kazandırmış durumda. Eski olanın yerle bir olduğu ve insanın teknoloji sayesinde oluşturduğu bu yeni yaşam düzenine dahil olamayanların ayakta kalamayacağı hatta yaşayamayacağı gerçeği giderek daha da somutlaşıyor. Artık hepimiz bu yeni dünya düzeninde soluk alacağız, haberleşeceğiz, öğreneceğiz, ticaret ve alışveriş yapacağız, eğleneceğiz, pazarlama ve satış yapacağız, üreteceğiz, tüketeceğiz, tedavi olacağız, seyahat edeceğiz, yöneteceğiz vb.

Geçtiğimiz yıl teknolojinin, zihnimizde ve gerçek dünyada oluşturduğumuz tüm geleneksel duvarları birer birer yıkmaya başladığına işaret ederek yıkıcı yenilikçi özellikler barındıran dijital ekonominin ayak seslerini duyurduğumuz Bilişim Zirvesi’nde bu yıl sizi duvarın ötesine taşıyacağız.

Duvarın Ardı’nda artık bizi ‘Akıllı Şeyler ve Bilen Teknolojiler’ bekliyor. İnsanın yaşam ekosistemindeki her şey dijital sinir ağlarıyla birbirine bağlanarak akıllı ve otonom hale geliyor. Tüm nesneler, eşyalar ve canlılar olarak tanımladığımız bu ‘akıllı şeyler’ empati kurabilen, merak edebilen, öğrenebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen, kurgulayabilen vb. özellikler kazandırılmış yapay zeka teknolojisinin bir ürünü. ‘Akıllı Şeyler’ bağlantılı ve etkileşimli şekilde birbirini yöneterek bizi bütünsel bir dijital zekaya taşıyor.

Bilişim Zirvesi'18 “Akıllı Şeyler- Bilen Teknolojiler’’ ana temasıyla bireyler, şirketler ve ülkeler için akıllı, zeki ve otonom bir dijital yaşam modelini tüm dinamikleriyle tasarlayıp, kurgulayıp kamuoyunun gündemine getiriyor.

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplumbilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeni çağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

Zirve'nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

- Keynote / Konuk konuşmacılar - Konferanslar - Sunumlar

- Paneller - Kullanıcı deneyimleri - Forumlar

- Eğitim seminerleri - Sosyal etkinlikler

- İletişim ve buluşturma ortamları - Sergi ve fuaye alanları

 

Ana Tema

Akıllı Şeyler – Bilen Teknolojiler – Duvarın Ardı

Düne kadar teknoloji bize kolaylık, hız, konfor vb. sunuyorken ya da biz teknolojiden bunu bekliyorken bugün teknoloji artık bize sonsuzluk ve sınırsızlık vaat ediyor Teknolojik gelişmeler bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık hiçbir şeye şaşırmıyor ve hayret etmiyoruz. Çünkü dün hayal ettiğimiz ya da fütüristik dediğimiz pek çok şey bugün yaşamımızın merkezine oturmuş durumda.

Teknoloji insan yaşamını değiştirmekle kalmıyor insanın kendisinin tanımını da değiştiriyor. Örneğin geleceğin insanları artık yapay zeka ile üretilmiş robotlar olabilir. Yapay zeka özellikli akıllı şeyler, hızla insanın yaptığı pek çok şeyi yapabilir noktaya geliyor. Belki birkaç yıl sonra yapay zeka ile donatılmış akıllı şeylerin, Bilişim Zirvesi’ni tasarlayıp planlayıp düzenleyeceği bir noktaya dahi gelebileceğiz. Böyle düşündüğümüzde artık beyin bizim beynimiz değil, beden bizim bedenimiz değil.

Acaba yapay zeka ve robotlar insanın yerine mi geçecek? Öyleyse insan kim ve insandan geriye kim kalacak? İnsansız araçlar, insansız fabrikalar, insansız okullar derken insan nerede olacak? gibi kafamızda cevap bekleyen sorularla dolaşıyoruz. Bunların yanıtları Bilişim Zirvesi 2018'de verilecek.

Bu yılki Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka ve robotların, insanlığın geleceğini nasıl etkileyeceğini hep birlikte belirleyeceğiz; bağlantılı, akıllı ve zeki bir iş ekosisteminin ana hatlarını çizerek ortak dijital zekayı nasıl oluşturabileceğimizin yol haritasını çizeceğiz. Bir yandan yapay zeka ve bunun bir sonucu olacak bağlantılı dijital zekanın devlet yapısından sağlığa, üretimden finans ve bankacılığa, ulaşımdan yaşadığımız evlere ve çevreye, güvenlikten, pazarlamaya mevcut pek çok alanda yaratacağı değişimleri ve insan özellikli teknolojileri yapabilen – edebilen boyutlarında her beraber ele alacağız. Diğer yandan da yapay zeka ve robot teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte oluşacak bugüne kadar karşılaşmadığımız, bilmediğimiz yepyeni alanlar ve konuları psikolojik, sosyolojik, hukuki, siyasi, ekonomik yönleriyle gündeme getireceğiz.

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi'18; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak.

 

Bilişim Zirvesi’18 “akıllı şeyler – bilen teknolojiler” Projesi Nedir?

DUVARIN ARDI

Her şeyi akıllı hele getirmek ya da akıllı bir dünya oluşturmak ve bunun için de yapay zekadan yararlanmak aslında yeni bir kavram değil. İkinci dünya savaşı sonrası artan teknolojik gelişmelerin bugün bizi getirdiği nokta, insanın yapabildiği pek çok şeyi makinelerin, nesnelerin ve robotların da yapar hale gelmesi. Hatta makinelerin insanın yerini alıp alamayacağı sorusu bile hararetli bir şekilde tartışılıyor.

Yapay zeka kavramı insanın kendi çevresini ve evreni daha iyi anlayabilmesini sağlayan süper zekalar fikrinden ortaya çıktı ve bu fikirle insan zekasına benzer yapay bir zekanın geliştirilerek insan zekasının handikaplarını (unutma, yanlış-eksik yapma, duygusal davranma, karmaşıklığı yönetememe vb.) aşma yoluna gidilmeye çalışıldı. Bu fikirden hareketle sonsuz ve sınırsız bir biçimde yaşamımızın her alanında akıllı ve zeki şeyler tasarlanıp üretilmeye başlandı. Örneğin robotik, yapay zekâ ve makine öğrenimindeki gelişmeler; makinelerin insan performansıyla eş ya da onlardan daha iyi performans göstermeleriyle birlikte yeni bir otomasyon çağına girmemize yol açtı. Yanı sıra yapay zeka ve robotik sayesinde doktorlar, sürücüler, hamallar, polisler, fabrika işçileri, hasta bakıcılar, öğretmenler, hizmetçiler, yazarlar, sporcular, müşteri temsilcileri, bankacılar vb. pekala bir makine olabilir. Çünkü bugün öngörülen talimatları yerine getirmekten ziyade öğrenebilen, uyarlayabilen, empati kurabilen, merak edebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen, kurgulayabilen ve potansiyel olarak özerk davranabilen akıllı şeyler oluşturmak dijital ekonominin başlıca konusu haline geldi.

Projenin Amacı: Yapay zeka ve robotlarla birlikte yeni bir yaşam ve insanı yeniden tanımlamak

Bugün yine, yeniden yeni bir yol ayrımındayız. Ya insan tarafından yapılan bu ‘akıllı şeyler’ in bizi ele geçirmesine ve yönetmesine seyirci kalacağız ya da yapay zeka ve robotlarla birlikte yeni bir yaşam ve insanı yeniden tanımlayarak geleceği yeniden kurgulayacağız.

Yapay zeka ve robotik’i bir tehdit olarak değil sunduğu fırsatlar açısından değerlendirmek; var olan yapıları sadece değiştirmek değil, inovatif bir yaklaşımla yeniden inşa etmek günümüz liderlerinin bir numaralı gündemi haline gelmeli.

Geçtiğimiz yıl yıkıcı ve yenilikçi dijital ekonomiyi tüm yönleriyle ele aldığımız Bilişim Zirvesi’nde geleneksel ekonominin duvarlarını çatlatıp hatta yıkıma uğratarak dijital ekonominin temellerini atmıştık. Bilişim Zirvesi 2018’de ise yıkılan duvarların ardındaki bağlantılı, akıllı ve zeki dijital dünyayı anlamaya, kavramaya, tasarlamaya, kurgulamaya, planlamaya, strateji oluşturmaya çalışacağız.

Bilişim Zirvesi'18 yine ülke gündemini değiştirecek bir ana tema ile bu yıl da siyasiler başta olmak üzere iş ve bilişim profesyonellerini, kamu ve yerel yönetimleri, akademik dünyayı, sivil toplum kuruluşlarını, düşünce liderlerini ve bilim insanlarını bir araya getirecek. Zirveye katılan tüm paydaşlarla beraber zeki dijital dünyayı oluşturarak bu dünyada yaşamanın temel prensiplerini belirleyeceğiz.

 

Tema İçerik ve Konuları

Bilişim Zirvesi'18 ‘’Akıllı Şeyler- Bilen Teknolojiler’’ ana temasında, “Duvarın Ardı’’ mottosu ile içerisinde; Teknoloji Platformları, Sosyal Buluşma Platformları, Özel Proje konuları olarak aşağıdaki başlıklarla işlenecektir;

Ana Tema Konuları

- İnsan özellikli teknolojiler

- Herşeyin akıllı olması mümkün mü, bizi nereye götürür?

- Yapay zeka kavramının temel bileşenleri

- Yapay zekanın çok fazla veriye ihtiyacı var

- Büyük veriden algoritmalara ve yapay zekaya

- Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik

- Fizikselden dijitale entegrasyon ve yapay zeka

- İnsanın zaaflarını ortadan kaldırmaya yönelik yapay zeka

- Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi

- Derin öğrenme ve semantik

- Öğrenen ve idrak (cognitive) eden sistemler

- Yapay zekadan süper zekaya

- Elektronik insan - insani sistemler ve duygusal yapay zeka

- Yapay zekayı yine yapay zeka üretiyor

- Yapay zeka tehdit mi fırsat mı? Yapay zekayı tehditten fırsata dönüştürmek

- Yapay zekânın şirketler ve ülkeler için gerçek değerini belirlemek

- CEO'lar ve CIO’lar yapay zeka fırsatlarını ekonomik değere dönüştürmek için hazır mı?

- Yapay zeka ekonomisinde yeni rekabet kuralları

- Yapay zeka ve güvenlik

- Yapay zeka ve güvenilirlik

- Etik yapay zeka: Doğru ve olumlu kararlar alabilen yapay zeka

- Yapay zekanın hukuki ve sosyolojik boyutu

- Yapay zekayı geliştirmek için yeni inovasyon ve girişimcilik adımları

 

Bilişim Zirvesi’18 Akıllı Şeyler Açılış Programı

 • Protokol konuşmaları
 • Ana Tema (Keynote) sunumları
 • Ana Sponsor sunumları

 

Oturum Projeleri

 • Dijital Liderler ile Dijital Şirketler – CDO Turkey
 • Dijital ve Akıllı Türkiye Stratejileri
 • Yapay Zeka ve Robotik Yaşam Laboratuvarları
 • Yapay Zeka ve Robotik Temelli Akıllı Fabrikalar

 

 

Teknoloji Platformları

 • IoT Teknolojileri Platformu
 • Dijital Akıllı Ağlar
 • Akıllı Mobil Cihazlar ve Mobil Ağlar
 • Yeni Nesil Ağlar
 • M2M ve Gömülü Teknolojiler
 • Endüstri 4.0
 • Sensör Teknolojileri
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Dijital Sinir Ağları ve Nöronlar
 • İnternet Zekası
 • Telepatik İnternet
 • IoT için Bulut
 • IoT’de Güvenlik ve Gizlilik
 • IoT Destekli Zeki İşletmeler

 

 • Büyük Verinin Zekası Platformu
 • Büyüyen Anlık Veriyi Kimliklendirmek ve Yönetmek
 • Bulutta Büyüyen Büyük Veri
 • Veriye Zeka Katmak: Akıllı Analiz ve Analitik
 • İş Zekası ve Veri Analitiği
 • Veri Entegrasyonu
 • Veri Görselleştirme
 • Veri Madenciliği
 • Veri Bilimi ve Bilimci Yetkinliğie Erişmek
 • Öğrenen ve İdrak Eden Büyü Veri
 • Cognitive Stratejileri
 • Yeni Nesil Veri Merkezleri

 

 • Dijital Finans ve Ticaret Platformu
 • Geleneksel Finans ve Bankacılık
 • Fintech Entegrasyonu
 • REkonomi
 • Bankacılık Hizmetleri Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Bırakılabilir mi?
 • Finans ve Bankacılık Hangi Buluta Taşınmalı?
 • Banka ve Fintech Entegrasyonunda API Stratejisi
 • Mobil Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
 • Kripto Para Sistemleri; bitcoin, ethereum, blockchain
 • Dijital Para Dünyası
 • Blockchain Zinciri
 • Mobil ve Finans - Ödeme Sistemleri
 • e-Ticaret, m-Ticaret, Sosyal Ticaret ve Fiziksel Ticaret Birleşiyor
 • Bankacılıkta Omnichannel
 • İnsansız Şubeler ve Ötesi

 

 • Dijital Akıllı Güvenlik Platformu
 • Dijital Dünyada Yeni Nesil Tehdit ve Saldırılar
 • Yeni Nesil Güvenlik Saldırılarına Karşı Öne Çıkan Teknolojiler
 • Savunma, Emniyet ve Siber Güvenlik Politikası Oluşturmada Doğru Adımlar
 • Entegre Siber Güvenlik ve Dijital Güvenlik
 • Güvenlikte Akıllı Şeyler 4.0
 • Yapay Zeka Güvenlik Olmadan Düşünülemez
 • IoT Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Uygulamalarında Güvenlik
 • Gerçek Zamanlı Güvenlik Sistemleri İzleme ve Uyarı Sistemleri
 • Tehdit Zekası
 • Haberleşme ve Bilgi Güvenliği
 • Uçtan Uca Mobil Güvenlik
 • Otonom Araçlar ve Güvenlik
 • Dijital Felaketlerle Başa Çıkma
 • Kritik Tesis ve Şehir Güvenliği

 

 • Robotik Sistemler Platformu
 • Endüstriyel Robotik Sistemler
 • Elektronik İnsan ve İnsan Merkezli Yaklaşım
 • İnsanın Zaaflarını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Robotik Sistemler
 • Giyilebilir Robotlar
 • Yapay Kaslı İnsansı Robotlar
 • İnsan gibi Düşünen, Hisseden ve Karar Veren Robotlar
 • Ev robotları
 • Hastabakıcı Robotlar
 • Robot Fabrikalar ve IoT
 • Robot Endüstrisinin Hukuki ve Sosyolojik Boyutu
 • Yönetici Robotlar Ne Zaman Geliyor?
 • Beyaz Yakalılar Robotlara İşlerini Devredecek mi?
 • Robotun Beyni Yapay Zeka
 • Eğiten Robotlar
 • Robotların Vatandaşlığı
 • Robotik Oyuncaklar ve Gaming
 • …bilen İnsan Üstü Bilgisayarlar

 

 • Dijital Spor Teknolojileri Platformu
 • Dijital ve Akıllı Standyumlar
 • Dijital Yönetilen Spor Klüpleri
 • Sporda Büyük Veri ve Analitiği
 • Sporda Robotik Teknolojiler, robot Sporcular
 • e-Taraftar Ekosistemi ve Ekonomisi
 • Sporda Derin Öğrenme ve Yapay Zeka
 • Giyilebilir Teknolojiler ile Sporcu Performansı Takibi ve Ölçümleme
 • Spor Odaklı Entegre Dijital Pazarlama ve İletişim
 • Spor Aktivitelerinde Yayıncılık Anlayışı (Dijital, Mobil, Hologram, VR, AR, 3D etkileşimleri)
 • e-Spor
 • Sporda Dijital İçerik Sahası
 • Spor Dünyasında Dijital Güvenlik Tedbirleri
 • Akıllı Binalar, Akıllı Stadyumlar, Akıllı Tesisler ve Kompleksler
 • Sporda Analitik Bakış
 • Spor Dünyasının Dijital Sağlık Devri
 • Takım Ruhu, Tek Nefes “Taraftar Yönetim Politikaları”
 • Taraftarı Peşinden Koşturan ONLINE Taraftar Platformları
 • Stadyum Teknolojileri
 • Sosyal Medya ve Taraftar Entegrasyonu
 • Medyada Marka Değeri
 • Taraftara Mobil Uygulamalar

 

 

 • Entegre Akıllı Bulut Platformu
 • Buluta Zeka Katmak
 • Bulut Servisleri Son Kullanıcının Hizmetinde
 • Merkezi Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
 • Kenar Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
 • Bulut Sisteminde Acil Durum Yönetimi ve Güvenlik
 • Küresel Bulut mu, Milli Bulut mu?
 • Hibrit Bulut mu? Özel Bulut mu? Genel Bulut mu?
 • Bulut Depolama ve Bulut Kapasite Yönetimi
 • Bulut Hizmet Modelleri (SaaS, PaaS, IaaS)
 • Bulut Ağ Yönetimi, otomasyon ve Verimlilik
 • Bulutlararası Entegrasyon

 

 • Dijital Perakende ve Pazarlama Platformu

 

 • Müşteri Deneyiminde Artırılmış Teknoloji Kullanımı: AR, VR, MR
 • Sohbet Botları ile Etkileşimli Müşteri Deneyimi
 • Fijital Dönemin Sonu ve Dijitale Geçiş
 • Dijital Pazarlamada Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları
 • Lokasyon Bazlı Pazarlamada Geofencing (GPS ve RRFID) Teknolojisi Etkisi
 • Dijital İçerik Odaklı Pazarlama
 • Kişiye Özel Dijital İçerik Oluşturma
 • Pazarlamada Biyometrik Teknolojiler ve Sensörler
 • Sosyal Medya Pazarlaması Yapay Zekaya Emanet
 • Dijital Dünyada Akıllı Marka Yönetimi
 • Kişiselleştirilmiş Dijital Pazarlama ve Arkasındaki Büyük Veri Yönetimi
 • Entegre Dijital Pazarlama Otomasyonu
 • Deneyim Pazarlaması - Influencer Marketing
 • Kısa Süreli İçerik ile Dijital Pazarlama
 • İzle ve Geç Videolar ile Pazarlama
 • Akıllı Mobil İş Platformu
 • Mobil teknolojiler ve altyapı (mobil genişbant, 5G)
 • Bulut sistemlerinde mobilitenin rolü ve önemi
 • IoT teknolojisinde mobilitenin rolü ve önemi
 • Giyilebilir teknolojiler mobil hayatı zenginleştiriyor
 • Mobil teknolojilerde yapay zeka
 • Akıllı ve bağlantılı dijital ekosistem için mobilite
 • Her sektörün can damarı; mobil takip, izleme ve saha çözümleri
 • Mobil saha ve takip çözümlerinde yatırımın geri dönüşü

 

 • Kurumsal Çözümler ile Dijital Dönüşüm Platformu
 • ERP sistemlerinin dijital dönüşüme katkısı
 • ERP sistemlerine zeka katmak; yapay zeka uygulamaları
 • ERP ve e-dönüşüm (e-fatura, e-defter, e-arşiv) entegrasyonu
 • Endüstri 4.0’a hazır ERP vizyonu
 • KOBİ’ler ERP çözümleriyle dijitalleşiyor
 • ERP çözümlerine buluttan erişim ve SaaS
 • ERP ve veri yönetimi (akıllı analitik)
 • ERP ve kurumsal iş çözümleri entegrasyonu

 

o Dijital Güvenlik ve Dedektiflik Platformu

 • Dijital Verileriniz Nasıl Çalınır, Tehlike Nerelerden Geliyor?
 • Siber Güvenlik Alanında Yapay Zeka
 • Veri Hırsızlığını Ortaya Çıkarma Teknikleri
 • Şirket İçi Dolandırıcılık Tespitleri
 • Yeni Nesil Güvenlik Uygulamaları
 • Kredi Kartı ve İnternet Dolandırıcılığı İnceleme
 • Sanayi Casusluğu Teknik İncelemeleri
 • Dijital Delillerin Tespiti ve İzlenmesi
 • Veri Hırsızlığının Hukuki Boyutu ve Adli Bilişim
 • Adli bilişimde Uluslararası Standartlar ve Türk Hukuk Sistemi ile Uyumlulu

 

 

 • Nesnelerin İnterneti ve Endüstri Yaklaşımları – CIO Turkey
 • IoT Platformuna Geçiş Nedenleri ve Adımları
 • Üretimde IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Akıllı Şehirlerde IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Akıllı Yapılarda IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Sağlık & Hastane Yönetiminde IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Perakande ve FMCG’de IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Enerji Dağıtımında IoT Gereksinim ve Kullanımı

 

 • Yerli ve Milli İleri Teknoloji Üretim Stratejisi – Bilişim Grubu
 • Teknoloji Kullanan Ülkeden Üreten Ülke Modeline Geçiş
 • Türkiye'nin Dijital Dünyaya Entegrasyonunun Başarı Kriterleri
 • Teknoloji Geliştirmede Paydaşlar ve Kritik Rolleri
 • Teknoloji Geliştirme Politikaları, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
 • Teknoloji Geliştirmede Teşvikler ve Destek Modelleri, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
 • Teknoloji İhracatını Geliştirmede İpuçları

 

OTURUM PROJESİ

 

Yapay Zeka Çağında İnsana ve İşe Farklı Açılardan Bakış – Türkiye İş Bankası

 

Düne kadar teknoloji bize kolaylık, hız, konfor vb. sunuyorken ya da biz teknolojiden bunu bekliyorken bugün teknoloji artık bize sonsuzluk ve sınırsızlık vaat ediyor Teknolojik gelişmeler bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık hiçbir şeye şaşırmıyor ve hayret etmiyoruz. Çünkü dün hayal ettiğimiz ya da fütüristik dediğimiz pek çok şey bugün yaşamımızın merkezine oturmuş durumda.

Teknoloji insan yaşamını değiştirmekle kalmıyor insanın kendisinin tanımını da değiştiriyor. Örneğin geleceğin insanları artık yapay zeka ile üretilmiş robotlar olabilir. Yapay zeka özellikli akıllı şeyler, hızla insanın yaptığı pek çok şeyi yapabilir noktaya geliyor. Belki birkaç yıl sonra yapay zeka ile donatılmış akıllı şeylerin, Bilişim Zirvesi’ni tasarlayıp planlayıp düzenleyeceği bir noktaya dahi gelebileceğiz. Böyle düşündüğümüzde artık beyin bizim beynimiz değil, beden bizim bedenimiz değil.

Dijital dönüşüm çağı, yakın gelecekte yerini akıllı makineler çağına bırakacak. Yapay zeka, robotlar, akıllı makineler ve algoritmalar hiç ummadığımız kadar hızla yaşamın içine giriyor ve bu yeni dönemi nasıl inşa edeceğiz? Akıllı makinelerin yükselişine karşı endişe duymak ya da korku geliştirmek yerine insan-makine barışını sağlayarak gerçekçi bir geleceği kurgulamak durumundayız.

Bu yeni çağda iş dünyasının ve ülke yönetimlerinin vizyonu; yapay zeka, öğrenen makineler ve robotlar yardımıyla problemleri çözmenin, yeteneklerimizi geliştirmenin, sürdürülebilir bir yaşamın yeni ve daha etkili yollarını bulmak yönünde şekillenmesini sağlamak olmalı.

 

Konular:

- Yapay zekâ ve akıllı makineler çağında yeni iş, organizasyon ve ekonomi modeli kurgulamak

- Yapay zekâ ve akıllı makinelerin bireyler, şirketler ve ülkeler için gerçek değerini belirlemek

- CEO'lar yapay zeka ve robot teknolojilerin fırsatlarını ekonomik değere dönüştürmek için hazır mı?

- Yapay zeka ekonomisinin dinamikleri ve yeni rekabet kuralları

-Yapay zeka ve robotlarla insanın etkileşiminde değişen iş ve çalışan profili

 

OTURUM PROJESİ

Dijital Liderler ile Dijital Şirketler – CDO Turkey

 

Dijital dönüşümü, şirketlerin iş süreçlerinin tamamında teknolojiyi daha etkin ve yoğun kullanmaları olarak tanımlasak da bundan daha da ilerisi şirketin dijital strateji vizyonu etrafında oluşturulacak topyekun bir dijital organizasyon ve yönetim anlayışından bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Şirketlerin tam anlamıyla dijital dönüşümü başarabilmesi için teknoloji ve iş süreçlerinin yanında tüm insan kaynağının da dijital dönüşüm yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Bu da ancak dijital liderlerle mümkün olabiliyor. Dijital dönüşümün başarılı olması için bir dijital lider ataması yapılması şart.

Dijital liderin en temel özelliği hız olarak ortaya çıkıyor. Çünkü rekabet koşulları teknolojinin sunduğu yenilikleri büyük bir çeviklikle dijital süreçlere dönüştürmesini gerektiriyor. Bunun yanı sıra yeniliklere açık ve yenilikçi, uygulama ve deneyime önem veren, sonuç odaklı, dijital yetenekleri şirketine kazandıran ve tüm iş birimlerinin iş süreçlerini dijitale taşımada yeni modeller geliştiren özellikleri de ön plana çıkıyor. Kısacası dijital dönüşüme yön verenler, bireysel ve toplu olarak işin nasıl yapılacağını değiştiriyorlar.

 

Dijital dönüşümdeki başarısızlıkların en önemli nedenlerinden biri kurumların nereye gideceklerini bilmedikleri bir yola girmeleri. Dijital dönüşüm liderleri olarak konumlanan CDO (Chief Digital Officer)’ların öncelikle bir yol haritası hazırlamaları gerekiyor. Bu harita aynı zamanda şirketin röntgeni ve nereye gideceği ile ilgili bir düşünce yapısı olarak da düşünülmeli. Yol haritası müşteri çerçevesinden bakarak, müşterinin isteklerine göre şekilleniyor. Bu nedenle CDO’ların bunu tek başına yapmamaları, CEO ve diğer yöneticilerle birlikte çalışmaları zorunlu.

 

Konular

- Dijital dönüşüm herkesin işi: CEO, CIO, CDO, CFO, CME elele

- Operasyon odaklı sistemlerden müşteri odaklı sistemlere geçmek

- Dijital çağda CIO ve CMO’ların yeni kimliği - CDO - CIO – CMO ilişkisi

- Dijital şirketi tasarlama, planlama, hayata geçirmede liderlik

- Yıkıcı yenilikçi teknolojileri şirkete uyarlamak

- CDO ve CIO’ların yeni nesil teknoloji yatırımlarına bakışı

- Dijital Dönüşümde CDO’nun rolü

- CEO'lar yıkıcı yenilikçi teknolojiler için hazır mı? Yeteri kadar cesur mu?

- Yıkıcı ekonomik model içinde inovasyonu barındırıyor

- Dijital dönüşümü her çalışana benimsetmek

- Dijital müşteri odaklı organizasyon inşa etmek

- CEO'lar ve C seviye yöneticiler yapay zeka fırsatlarını ekonomik değere dönüştürmek için hazır mı?

 

 

 

 

IOT Teknolojileri Platformu

Dijital çağın ana omurgasını; günlük ve iş yaşamımızda kullandığımız nesnelerin ve şeylerin, chip ve sensör teknolojisiyle iletişim kurulabilir ve yönetilebilir akıllı birer cihaza dönüşmeleri oluşturuyor. Nesnelerin interneti dediğimiz kavramın ana omurgasını da tüm bu akıllı cihazların bağlantılı olması yani bir network üzerinden birbiriyle haberleşebilmesi oluşturuyor.

 

2018’de dünyada 11.2 milyar adet bağlantılı cihaz bulunduğu ve bu sayının 2020'de 20.4 milyarı bulacağı öngörülüyor. Bu bağlı dünyada yalnızca nesneler değil her şeyin bağlı olması ve birbirini etkilemesi bekleniyor. Ancak bağlı olmanın çok ötesinde toplanan dev veri kütlelerinin anlık analiz edilerek gerekli iş sonuçlarını doğurabilmesi yani tam ve akıllı otomasyon hedefleniyor. Bu da bizi analitik, yapay zeka ve akıllı robot teknolojilerine götürüyor.

 

Verinin toplanması ve dijital ortamlara aktarılması noktasında IoT, büyük veri ve bulut bilişim sistemleriyle etkinliğini daha da artırıyor. Nesnelerin interneti sayesinde elde edilmekte olan büyük veri potansiyeli; yapay zeka algoritmalarıyla desteklenerek büyük bir değere dönüştürülüp ekonomik ve sosyal anlamda büyük geri dönüşler sağlanması hedefleniyor.

 

Tema Konuları:

 • Dijital Akıllı Ağlar
 • Akıllı Mobil Cihazlar ve Mobil Ağlar
 • Yeni Nesil Ağlar
 • M2M ve Gömülü Teknolojiler
 • Endüstri 4.0
 • Sensör Teknolojileri
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Dijital Sinir Ağları ve Nöronlar
 • İnternet Zekası
 • Telepatik İnternet
 • IoT için Bulut
 • IoT’de Güvenlik ve Gizlilik
 • IoT Destekli Zeki İşletmeler

 

Büyük Verinin Zekası Platformu

Dijital çağda artık her şey birbiriyle ilintili ve etkileşimli. Nesnelerin interneti sayesinde birbirine bağlı dünyada her an pek çok veri üretiliyor ve bu veriler klasik saklama ortamları yerine bulut sistemlerinde hayat buluyor. Büyük veri yığınlarını bir madene dönüştürme ve bunlardan yararlanma isteği ise bizi yeni yöntemler ve teknolojileri keşfetmeye yöneltiyor. Bu veri yığınlarında klasik yöntemlerle ortaya çıkması olanaklı olmayan ilişkilerin keşfedilebilmesi bizi büyük veri analizinin ötesine taşıyor. Hatta büyük veri şirketlere yapay sinir ağları, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü tanıma ve ileriye yönelik kişiselleştirme teknolojileri ile işlem görerek çok daha fazla akıl ve öngörü sağlayabiliyor. Hızlandırılmış analizler ve derin öğrenme yöntemleri makinelere entegre edilerek, büyük verileri işlenebilir bilgiye dönüştürmek için insanüstü bir hız, doğruluk ve ölçekte öğrenmeleri sağlanmış oluyor. Büyük veri yığınlarıyla buluşan yapay zeka işleme, hesaplama, olasılık, tahminleme, korelasyon gibi alanlarda insan yeteneklerinin çok ötesinde hatasız sonuçlara erişmeyi kolaylaştırıyor.

 

Tema Konuları:

 • Büyüyen Anlık Veriyi Kimliklendirmek ve Yönetmek
 • Bulutta Büyüyen Büyük Veri
 • Veriye Zeka Katmak: Akıllı Analiz ve Analitik
 • İş Zekası ve Veri Analitiği
 • Veri Entegrasyonu
 • Veri Görselleştirme
 • Veri Madenciliği
 • Veri Bilimi ve Bilimci Yetkinliğie Erişmek
 • Öğrenen ve İdrak Eden Büyü Veri
 • Cognitive Stratejileri
 • Yeni Nesil Veri Merkezleri

 

Dijital Finans ve Ticaret Platformu

Müşterinin dijital kanallarda daha fazla zaman geçirdiği günümüzde bankacılık hizmetlerinin bu noktalara taşınması, her an her yerden her koşulda hizmeti de mümkün kılıyor. Dijital dünya, her sektör gibi bankacılıkta da kuralları değiştiriyor. Büyüyen dijital verileri yapay zekadan da destek alarak analiz etmek, müşteri hizmetleri tarafında VR, AR gibi teknolojileri devreye almanın yanı sıra yepyeni dijital ödeme sistemleriyle müşterisini tanıştırmak bugün her bankanın zorunlu işleri haline gelmiş durumda. Bankaların yanında pazara yeni dahil olan finansal teknoloji şirketleri yeni teknolojilerden yararlanarak kullanıcısına anlık, kişiselleştirilmiş ve kolay hizmet vaadi sunuyor.

Mobil ödeme sistemleri, dijital alışveriş ekosistemleri kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştiriyor ve iyileştiriyor. Dijital dünyanın yeni ödeme sistemlerinin yanı sıra dijital para da oluşan yeni kavramlar arasında. Bunlardan en popüler olanlarından Blockchain teknolojisi, dijital/sanal para birimi yerine de geçebilecek bir finansal işlem sistemi. Bitcoin ise kağıt paranın yerine geçeceği söylenen bir dijital para birimi.

Finans ve bankacılık alanında tüm bu gelişmelere uyum sağlayıp dönüşmek yüksek dijital performansı ve dijital olgunluğu da beraberinde getiriyor.

 

Tema Konuları:

 • Geleneksel Finans ve Bankacılık
 • Fintech Entegrasyonu
 • REkonomi
 • Bankacılık Hizmetleri Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Bırakılabilir mi?
 • Finans ve Bankacılık Hangi Buluta Taşınmalı?
 • Banka ve Fintech Entegrasyonunda API Stratejisi
 • Mobil Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
 • Kripto Para Sistemleri; bitcoin, ethereum, blockchain
 • Dijital Para Dünyası
 • Blockchain Zinciri
 • Mobil ve Finans - Ödeme Sistemleri
 • e-Ticaret, m-Ticaret, Sosyal Ticaret ve Fiziksel Ticaret Birleşiyor
 • Bankacılıkta Omnichannel
 • İnsansız Şubeler ve Ötesi

 

Dijital Akıllı Güvenlik Platformu

Dijital sistemlerin gelişimi ve sürdürülebilir olmaları ne kadar güvenli olduklarıyla doğru orantılı. Şirketler ve ülkeler teknolojinin getirdiği bu açık ve bağlı dünyada yeni güvenlik ve savunma stratejisi oluşturmak zorunda. Siber güvenlik entegre olmak durumunda ve artık ülke güvenliğinden ayrı tutulamaz noktaya taşındı. Yeni dönemde siber korsanlar paranın yanı sıra su, ulaşım, gıda, sağlık, enerji gibi kritik yaşam unsurlarına saldırmayı planlıyor. Yanı sıra IoT, blockchain, yapay zeka gibi yeni kavramlar siber tehditler için yeni fırsat platformları niteliğinde.

Şirketlerde ve şirketlerle kurumlararası ilişkilerde entegre akıllı bilgi ağları ve şebekeleri oluşturmak, veri analizine dayalı istihbarat ve önleme sistemleri kurmak, bulut, mobil, IoT gibi yeni nesil teknolojilerin devreye alınmasında bütünleşik siber güvenlik altyapıları oluşturmak güvenlik ve savunma endüstrisinin belli başlı konularını teşkil ediyor.

 

Tema Konuları:

 • Dijital Dünyada Yeni Nesil Tehdit ve Saldırılar
 • Yeni Nesil Güvenlik Saldırılarına Karşı Öne Çıkan Teknolojiler
 • Savunma, Emniyet ve Siber Güvenlik Politikası Oluşturmada Doğru Adımlar
 • Entegre Siber Güvenlik ve Dijital Güvenlik
 • Güvenlikte Akıllı Şeyler 4.0
 • Yapay Zeka Güvenlik Olmadan Düşünülemez
 • IoT Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Uygulamalarında Güvenlik
 • Gerçek Zamanlı Güvenlik Sistemleri İzleme ve Uyarı Sistemleri
 • Tehdit Zekası
 • Haberleşme ve Bilgi Güvenliği
 • Uçtan Uca Mobil Güvenlik
 • Otonom Araçlar ve Güvenlik
 • Dijital Felaketlerle Başa Çıkma
 • Kritik Tesis ve Şehir Güvenliği

 

Robotik Sistemler Platformu

Bilgi çağı ve dijital çağ bize aynı zamanda makine çağını da armağan etti. Çıkış noktası olarak insana benzeyen, kas gücü gerektiren gündelik işlerini yapabilen ve işlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan makinelerin üretilmesi olarak tanımlayabileceğimiz robotik teknolojiler bugün sınırsız bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Yapay zeka özellikleri kazandırılarak sadece basit komutlarla basit bir işi yapan robotlar yerine düşünen, karar veren, hissedebilen, öğrenen, öğreten kısacası insan özellikleri zenginleştirilmiş özerk robotların geliştirilmesi için bilim adamları kolları sıvamış durumda. Bugün artık robot hizmetçi ya da robot fabrika işçisinden daha ötesi öğretmen robotlar, ameliyat yapan robotlar, hasta bakan robotlar, yazar robotlar, şoför robotlar, beste yapabilen robotlar vb. tasarlanmaya başlandı. Yakında yönetici robotlar da tasarlanıp üretilebilecek.

Dünyanın, merkezinde robotların olduğu yeni bir iş yaşamının eşiğinde olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Öyle ki robotlara "elektronik insan" kimliğiyle yasal statü verilmesi bile gündemde. Bu gelişmeler robot vatandaşlığından robot işçi haklarına ya da robot yaşam alanlarından robot etiğine kadar pek çok yeni sosyal ve hukuki tartışmaya da yol açmaya hazırlanıyor.

İnsan-robot ilişkilerinin bazı konularda halen soru işaretlerine neden olduğu, özellikle olası sistem hatalarında ya da hack'lenme durumlarında "insan güvenliği" konusunun nasıl çözüleceğinin bilinmediği kaydediliyor.

 

Tema Konuları:

 • Endüstriyel Robotik Sistemler
 • Elektronik İnsan ve İnsan Merkezli Yaklaşım
 • İnsanın Zaaflarını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Robotik Sistemler
 • Giyilebilir Robotlar
 • Yapay Kaslı İnsansı Robotlar
 • İnsan gibi Düşünen, Hisseden ve Karar Veren Robotlar
 • Ev robotları
 • Hastabakıcı Robotlar
 • Robot Faberikalar ve IoT
 • Robot Endüstrisinin Hukuki ve Sosyolojik Boyutu
 • Yönetici Robotlar Ne Zaman Geliyor?
 • Beyaz Yakalılar Robotlara İşlerini Devredecek mi?
 • Robotun Beyni Yapay Zeka
 • Eğiten Robotlar
 • Robotların Vatandaşlığı
 • Robotik Oyuncaklar ve Gaming
 • …bilen İnsan Üstü Bilgisayarlar

 

Dijital Spor Teknoloji Platformu

Dünyanın en büyük ekonomilerinin başında gelen spor karşılaşmaları rekabetçi, dinamik ve değişken yapısıyla ve kulüpler, sporcular, müsabakalar, spor tesisleri, taraftarlar, eğitmenler, medya, pazarlama, 3. parti ürün ve hizmet sağlayıcı vb. ekosistemiyle teknolojiden maksimim yararlanmayı gerektiren alanların başında geliyor.

Bugün sporda teknolojinin kullanımı dediğimizde; radyo frekans etiketleri, küresel konumlandırma cihazları, dijital naklen yayın ve geniş bant ağlar, saha güvenliği uygulamaları, spor kulüplerinin yönetim sistemleri, tüm spor karşılaşmalarının eşzamanlı gösterimi, sporcuların antrenman ve müsabaka performans takipleri, sporcu beslenmeleri, sporcu performanslarından hareketle spor müsabakalarının sonuçlarını takip etme, taraftar takibi ve veritabanı oluşturulması, çevre ve fiziksel şartları ölçümleyerek sporcuların daha iyi sonuç almalarını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi, sporcu eğitimleri, bireysel sporcuların vücut sıcaklığı-nabız vb. ölçümleri, beslenme sistemleri takibi gibi geniş bir alana yayılmış durumda. Yapay zeka uygulamaları da bu alanı yeniden biçimleyeceğe benziyor. Örneğin derin öğrenmeden faydalanılarak geliştirilen yapay zekâ teknolojisi sayesinde; futbol maçlarının videolarını izleyerek analiz edip teknik direktörlere takımlarını geliştirebilmeleri için faydalı öneriler geliştirilebilmek mümkün. Hatta goller ve pas şekillerinden, top tutma ve oyuncu takibine kadar futbolun her yönü üzerine değerlendirmelerde bulunabilecek. Bu sistem diğer spor dallarına de uygulanabilecek.

Tema Konuları:

 • Dijital ve Akıllı Standyumlar
 • Dijital Yönetilen Spor Klüpleri
 • Sporda Büyük Veri ve Analitiği
 • Sporda Robotik Teknolojiler, robot Sporcular
 • e-Taraftar Ekosistemi ve Ekonomisi
 • Sporda Derin Öğrenme ve Yapay Zeka
 • Giyilebilir Teknolojiler ile Sporcu Performansı Takibi ve Ölçümleme
 • Spor Odaklı Entegre Dijital Pazarlama ve İletişim
 • Spor Aktivitelerinde Yayıncılık Anlayışı (Dijital, Mobil, Hologram, VR, AR, 3D etkileşimleri)
 • e-Spor
 • Sporda Dijital İçerik Sahası
 • Spor Dünyasında Dijital Güvenlik Tedbirleri
 • Akıllı Binalar, Akıllı Stadyumlar, Akıllı Tesisler ve Kompleksler
 • Sporda Analitik Bakış
 • Spor Dünyasının Dijital Sağlık Devri
 • Takım Ruhu, Tek Nefes “Taraftar Yönetim Politikaları”
 • Taraftarı Peşinden Koşturan ONLINE Taraftar Platformları
 • Stadyum Teknolojileri
 • Sosyal Medya ve Taraftar Entegrasyonu
 • Medyada Marka Değeri
 • Taraftara Mobil Uygulamalar

 

 

Entegre Akıllı Bulut Platformu

Dijital dünyaya hızlı ve etkin bir entegrasyon için öncelikle BT altyapılarının da gençleşmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Bulut altyapı mimarisi bunu sağlayan özellikleriyle ön plana çıkarken şirketlerin de birinci öncelik olarak geleneksel BT altyapılarıyla bulut altyapılarını güvenli bir şekilde entegre etmeleri kritik hale geliyor.

Özel, genel, hibrit bulut mimari çeşitliliğine giden şirketlerin çalışanlarına ve müşterilerine sundukları erişimin sürekliliği için de entegrasyon son derece önemli. Geleneksel BT altyapıları ve farklı bulut sistemlerinin akıllı ağa bağlı olarak çalışması hız, güvenlik, kolaylık, veri bütünlüğü, verimlilik gibi pek çok faydayı beraberinde getireceği çok açık.

Şirketler artık kurumsal bulut yapılarını doğrudan son kullanıcılara da açmaya ve hizmetlerini buradan sunmaya başladı. Bu noktada da yapay zeka destekli akıllı bulut ağları, kenar bulut gibi uygulamalar devreye girerek erişilebilirlik, güvenlik gibi unsurların daha kolay yönetilmesini mümkün hale getiriyor.

 

Tema Konuları:

 • Buluta Zeka Katmak
 • Bulut Servisleri Son Kullanıcının Hizmetinde
 • Merkezi Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
 • Kenar Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
 • Bulut Sisteminde Acil Durum Yönetimi ve Güvenlik
 • Küresel Bulut mu, Milli Bulut mu?
 • Hibrit Bulut mu? Özel Bulut mu? Genel Bulut mu?
 • Bulut Depolama ve Bulut Kapasite Yönetimi
 • Bulut Hizmet Modelleri (SaaS, PaaS, IaaS)
 • Bulut Ağ Yönetimi, otomasyon ve Verimlilik
 • Bulutlararası Entegrasyon

 

 

Dijital Perakende ve Pazarlama Platformu

 

Pazarlama dünyası yeni teknolojilerin müşterinin doğal yaşam alanı haline gelmesine en çok katkıda bulunan alanlar arasında yer alıyor. Rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerde teknoloji odaklı pazarlama büyük fırsat ve avantajlar sunarken aynı zamanda müşteriyi de daha dijital yapıyor. Artık pazarlama büyük veri analitiği, iş zekası, akıllı cihazlar, geofencing, IoT, yapay zeka, akıllı sosyal ağlar, yeni mobil teknoloji yetenekleriyle dijital, entegre ve daha akıllı hale gelmiş durumda.

Dijital kanallardan alışveriş yapan müşterilerin fiziksel mağazalara da yönlendirilip buradan fiziksel olarak alışveriş yapmasına olanak sağlayan yöntemler şu an kullanılıyor. Fakat bir sonraki seviyede fiziksel ve dijital gerçekler arasında daha da yakın entegrasyon olacak.

Yapay zeka algoritmaları içeren büyük veri analitiği sayesinde her an her ortamdan müşteri deneyimi yaşatmak, pazarlama dünyasının zirvesi olarak gösteriliyor.

 

Tema Konuları:

 • Müşteri Deneyiminde Artırılmış Teknoloji Kullanımı: AR, VR, MR
 • Sohbet Botları ile Etkileşimli Müşteri Deneyimi
 • Fijital Dönemin Sonu ve Dijitale Geçiş
 • Dijital Pazarlamada Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları
 • Lokasyon Bazlı Pazarlamada Geofencing (GPS ve RRFID) Teknolojisi Etkisi
 • Dijital İçerik Odaklı Pazarlama
 • Kişiye Özel Dijital İçerik Oluşturma
 • Pazarlamada Biyometrik Teknolojiler ve Sensörler
 • Sosyal Medya Pazarlaması Yapay Zekaya Emanet
 • Dijital Dünyada Akıllı Marka Yönetimi
 • Kişiselleştirilmiş Dijital Pazarlama ve Arkasındaki Büyük Veri Yönetimi
 • Entegre Dijital Pazarlama Otomasyonu
 • Deneyim Pazarlaması - Influencer Marketing
 • Kısa Süreli İçerik ile Dijital Pazarlama
 • İzle ve Geç Videolar ile Pazarlama

 

Akıllı Mobil İş Platformu

Mobilite yani mobil teknolojiler iş dünyasının hız, esneklik, hareketlilik gereksinimine yanıt veren unsurların başında geliyor. Bireyler ve şirketler açısından istenilen her yerden ve her an işlerini yönetebilme ve iş yapabilme fırsatı veren mobilite, uygun maliyet, güvenlik, esneklik ve hız sunuyor.

Kurumsal iş dünyasında artık sadece mobil olmak yetmiyor. Mobil teknolojiler aynı zamanda akıllı ve bağlantılı bir dijital ekosistemin altyapısını oluşturuyor. Nesnelerin interneti (IoT) ve bulut uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte tamamen bağlantılı ve akıllı mobil bir iş ve yaşam ile karşı karşıya kalacağız.

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde şirketler satış operasyonlarını, satış kanallarını, üretim ve depo yönetimlerini, ürettikleri ya da dağıtımını yaptıkları ürünü ancak dijital ortamlarda takip edebilir ve operasyonları teknoloji yardımı ile doğru bir şekilde yönetilebilir durumda.

 

Tema Konuları:

- Mobil teknolojiler ve altyapı (mobil genişbant, 5G)

- Bulut sistemlerinde mobilitenin rolü ve önemi

- IoT teknolojisinde mobilitenin rolü ve önemi

- Giyilebilir teknolojiler mobil hayatı zenginleştiriyor

- Mobil teknolojilerde yapay zeka

- Akıllı ve bağlantılı dijital ekosistem için mobilite

- Her sektörün can damarı; mobil takip, izleme ve saha çözümleri

- Mobil saha ve takip çözümlerinde yatırımın geri dönüşü

 

Kurumsal Çözümler ile Dijital Dönüşüm Platformu

 

Şirketlerin ana omurgası diyebileceğimiz kurumsal kaynak planlama çözümleri (ERP) verimli, karlı, esnek ve hızlı iş yapmayı sağlayan yönleriyle vazgeçilmez konumda bulunuyor.

Günümüzde ERP sistemlerinden sadece tüm iş süreçlerinin yönetimi değil yanı sıra şirketleri dijital dönüşüme hazırlaması bekleniyor. Dolayısıyla yeni nesil ERP sistemleri, şirketlerin kapalı devre çalışma mantığını dönüştürüp dijital ekosistemin bir parçası haline getirmek zorunda. Yeni nesil ERP sistemlerinin dijital, akıllı özellikleri sayesinde şirketler bulut, IoT, endüstri 4.0 gibi dijital evrim basamaklarını kolayca çıkabilirler.

Diğer yandan ERP sistemleri müşterinin uçtan uca dijital deneyimi için de artık bir ihtiyaç konumunda. Mağazalarda, sokakta, üretim sahalarında kısacası her yerde müşteri nabzını ölçen, analiz eden, raporlayan ve geleceği planlayan bir ERP vizyonu şirketlerin geleceğe sağlam adım atmalarını sağlıyor.

 

Konular:

- ERP sistemlerinin dijital dönüşüme katkısı

- ERP sistemlerine zeka katmak; yapay zeka uygulamaları

- ERP ve e-dönüşüm (e-fatura, e-defter, e-arşiv) entegrasyonu

- Endüstri 4.0’a hazır ERP vizyonu

- KOBİ’ler ERP çözümleriyle dijitalleşiyor

- ERP çözümlerine buluttan erişim ve SaaS

- ERP ve veri yönetimi (akıllı analitik)

- ERP ve kurumsal iş çözümleri entegrasyonu

 

Dijital Güvenlik ve Dedektiflik Platformu

Şirketlerin günümüzdeki en değerli varlıkları verileri. Dijital ortamlarda oluşan verilerin birinin zarara uğraması halinde şirketlerin üretim, satış, pazarlama, ürün, servis hizmetleri, rakipler, finansal veriler, müşteriler, iş ortakları vb. tüm süreçlerinin büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor.

Bilgi güvenliği ya da siber güvenlik teknolojileri sayesinde verileri maksimumda korumak söz konusu ancak şirketler her an kötü niyetli kişilerin saldırısına maruz kalabilir. Bu tehlike ve saldırılar veri ya da bilgi casusluğu, hırsızlığı olarak dışarıdan gelebileceği gibi içeriden de gelebilir. Bunlar şirkete zarar vermek ve menfaat sağlamak isteyen eski ya da mevcut çalışanlar, iş ortakları vb. olabilir.

Veri hırsızlığı ya da casusluğuyla karşı karşıya kalan şirketlerin anında ve profesyonel bir şekilde olayı açıklığa kavuşturması, yapılan saldırının izini sürebilmesi, hukuki yol ve yöntemleri devreye alması son derece kritik.

Bu noktada veri hırsızlığı ya da casusluğu vakası yaşayan şirketlerin imdadına adli bilişim sistemleri ve

“Dijital Dedektif”ler yetişiyor.

Dijital dedektifler olası zararlı eylemleri önleme, sızan verilerin izini sürme, eylemleri belgelendirme ve hukuki yollara başvurma konularda şirketlere danışmanlık ve destek veriyor.

Adli bilişimciler ise dijital dünyanın hukuk bekçileri olarak görev yapıyor ve dijital ortamlarda saklanan ya da iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede dijital delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulmasını sağlıyor.

Konular:

 • Dijital Verileriniz Nasıl Çalınır, Tehlike Nerelerden Geliyor?
 • Siber Güvenlik Alanında Yapay Zeka
 • Veri Hırsızlığını Ortaya Çıkarma Teknikleri
 • Şirket İçi Dolandırıcılık Tespitleri
 • Yeni Nesil Güvenlik Uygulamaları
 • Kredi Kartı ve İnternet Dolandırıcılığı İnceleme
 • Sanayi Casusluğu Teknik İncelemeleri
 • Dijital Delillerin Tespiti ve İzlenmesi
 • Veri Hırsızlığının Hukuki Boyutu ve Adli Bilişim
 • Adli bilişimde Uluslararası Standartlar ve Türk Hukuk Sistemi ile Uyumluluk

 

Nesnelerin İnterneti ve Endüstri Yaklaşımları Platformu – CIO Turkey

 

Dilimize nesnelerin interneti olarak çevrilen (Internet of Things) IoT kavramı nesnelerin birbiriyle ve daha büyük sistemlerle bağlı olduğu iletişim ağı olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde otomobillerde, evlerde, elektrikli cihazlarda ve daha pek çok alanda hayatımıza giren IoT, yalnızca belli başlı cihazların birbirine bağlanması ile sınırlı değil. Çünkü internet ve teknoloji tarafında yapılan her yenilik nesnelerin interneti kavramına girebiliyor.

 

Takip ve izleme gerektiren hemen her alanda IoT’u görebileceğiz. Verinin toplanması ve dijital ortamlara aktarılması noktasında IoT, büyük veri ve bulut bilişim sistemleriyle etkinliğini daha da artıracak. Önümüzdeki yıllarda nesnelerin interneti sayesinde elde edilecek olan büyük veri potansiyeli; akıllı analitik ve yapay zeka ile birleşerek hemen hemen tüm endüstrileri kökünden değişime zorlayacak. Bunun en hızlı örneğini ise üretimde yaşıyoruz.

 

Akıllı, bağlantılı ve dijital üretim modeli olarak tanımladığımız Endüstri 4.0’ın ana omurgasını IoT oluşturuyor. Üretim dışında örneğin yapı, şehir, sağlık, enerji, perakende, FMCG gibi alanlarda IoT nasıl hayat bulacak?

 

 

Konular:

 • IoT Platformuna Geçiş Nedenleri ve Adımları
 • Üretimde IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Akıllı Şehirlerde IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Akıllı Yapılarda IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Sağlık & Hastane Yönetiminde IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Perakande ve FMCG’de IoT Gereksinim ve Kullanımı
 • Enerji Dağıtımında IoT Gereksinim ve Kullanımı

Yerli ve Milli İleri Teknoloji Üretim Stratejileri Platformu – Bilişim Grubu

Ekonomik darboğaz yaşayan ülke ekonomilerinin ancak üreterek sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabileceği net olarak anlaşıldı. Bununla birlikte artan dijitalleşme, bilgi ve teknoloji temelli bir yeni ekonomi modeline geçişi adeta zorunlu kılıyor.

 

Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon noktası olması zorunlu hale geldi. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabilir.

 

Ülkemizin uluslararası rekabette tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiği gerçeğinden yola çıkarak dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dalgasını yakalaması son derece kritik.

 

 

 

Konular:

 • Teknoloji Kullanan Ülkeden Üreten Ülke Modeline Geçiş
 • Türkiye'nin Dijital Dünyaya Entegrasyonunun Başarı Kriterleri
 • Teknoloji Geliştirmede Paydaşlar ve Kritik Rolleri
 • Teknoloji Geliştirme Politikaları, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
 • Teknoloji Geliştirmede Teşvikler ve Destek Modelleri, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
 • Teknoloji İhracatını Geliştirmede İpuçları