30' with Ankara - Alpaslan Kesici

Genel Açıklama

30' with Ankara - Alpaslan Kesici

Dijital Etkinlik

30' with Ankara  - Alpaslan Kesici

Bu dijital etkinlikte BThaber Gazetesi Ankara Temsilcisi Sedef Özkan, SSB Müşaviri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici’yi konuk ediyor.