Genel Açıklama

Teknoloji Platformu 2020

İstanbul

 

‘’Bilgiden bilmeye, insandan makineye geleceğe yolculuk’’

 

Bugün ve gelecekte her şeyin üstünde ve her şeyden daha önemli tek şey, bilgi. Bu nedenledir ki bugün geliştirilen teknolojilerin hemen hepsi bilgiyi toplamak, saklamak, analiz etmek, iletmek, yönetmek, faydaya dönüştürmek hatta bilgiye akıl ve zeka katmak üzerine yoğunlaşmış durumda.

 

Dijital dünyadaki devasa verinin stratejik avantaja ve faydaya dönüştürülmesi noktasında nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka üçlüsü birlikte çalışarak bizi geleceğe taşıyan güçlü bir sinerji oluşturuyor.

 

Nesnelerin interneti aslında günlük hayatta kullandığımız cihazların ağ teknolojisine yani internete dahil olmasını ve gerektiğinde birbiriyle iletişim kurmasını tanımlıyor ancak bugün bu kavramı daha da genişleterek canlı-cansız her şeyin ağa bağlandığı bir evreni tanımlıyoruz. Bu bağlı evrende her an sayısız veri üretiliyor ve bu veriler büyük veri platformlarında anlam kazandırılmayı, işlenmeyi, analiz edilmeyi, değere ve faydaya dönüştürülmeyi bekliyor.

 

Nesnelerin interneti ile her ortamda bulunan sensörler sayesinde toplanan ve dijital dünyadaki yapısal olmayan verilerin analiz edildiği, çözümlendiği yer olan büyük veri çözümleri; şirketler için en iyi fikirlerin üretilmesinde, sorunların tespiti ve çözümlenmesinde, yeni iş alanları oluşturulmasında, müşterilerin kazanılmasında, süreç ve ürün iyileştirmelerinde, gelecek stratejilerinin belirlenmesinde vb. stratejik sonuçlar üretiyor.

 

Büyük verinin yaşadığı ve yönetildiği platformlar Bulut Teknolojileri’ni adresliyor. IoT ve diğer tüm dijital platformlardan gelen veriler için kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli BT altyapısını sunan bulut bilişim, internet üzerinden hizmet kiralama modelleriyle öne çıkıyor. Teknoloji bugünden itibaren bir adım daha ileri giderek bulut üzerindeki büyük verinin birtakım yapay zeka algoritmaları ile bilişsel (kognitif) analizini yaparak yani beynin işleyişi (zeka) ile bilgisayar arasında bir bağ kurarak akıllı iş sonuçları üretilmesini sağlayacak.

 

 

Yapay zekâ basit tanımıyla makinelere insan aklı özelliği kazandırılması olarak adlandırılsa da aslında plan yapan, strateji oluşturan, seçenekleri ölçen ve değerlendiren, olasılıkları hesaplayan ve zeki kararlar veren, kısacası bilen ve yapan bilgisayarların hakim olduğu zeki bir dönemi ortaya koyuyor.

 

Yapay zekanın konuları arasında; makine öğrenimi, akıl yürütme, doğal dil işleme, konuşma, görüntü işleme, insan-bilgisayar etkileşimi, diyalog ve anlatı üretimi gibi metotlar yer alıyor.

Veri olmazsa yapay zeka hiçbir şeydir. İnsan veriyi bilgiye ve değere dönüştürmede yapay zeka ortamları ile işbirliği yaparak sorunlarını daha hızlı ve kolay çözebilir; hayatını daha konforlu hale getirebilir; eksiklerini daha optimum şekilde giderebilir. Böylelikle gelecekte insan zekasına tehdit oluşturacak uygulamaların gelişmesi yerine sağlıktan, üretime, eğitime kadar her alanda kullanılabilecek zeki araçlar tasarlamak öncelikli olmalı.

Yorum Alanı

*Bu etkinlikte toplam 0 yorum bulunmakta.

En yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız E-Bülten üyeliği için lütfen mail adresiniz ile kayıt yaptırınız.