Genel Açıklama

IoT, Büyük Veri ve Yapay Zeka Teknoloji Platformu

İstanbul

 ‘’Bilgiden bilmeye, insandan makineye geleceğe yolculuk’’

Bugün ve gelecekte her şeyin üstünde ve her şeyden daha önemli tek şey, bilgi. Bu nedenledir ki bugün geliştirilen teknolojilerin hemen hepsi bilgiyi toplamak, saklamak, analiz etmek, iletmek, yönetmek, faydaya dönüştürmek hatta bilgiye akıl ve zeka katmak üzerine yoğunlaşmış durumda.

Dijital dünyadaki devasa verinin stratejik avantaja ve faydaya dönüştürülmesi noktasında nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka üçlüsü birlikte çalışarak bizi geleceğe taşıyan güçlü bir sinerji oluşturuyor.

 

 

 

GEÇMİŞ TEKNOLOJİ PLATFORMLARI

           

 

Nesnelerin interneti aslında günlük hayatta kullandığımız cihazların ağ teknolojisine yani internete dahil olmasını ve gerektiğinde birbiriyle iletişim kurmasını tanımlıyor ancak bugün bu kavramı daha da genişleterek canlı-cansız her şeyin ağa bağlandığı bir evreni tanımlıyoruz. Bu bağlı evrende her an sayısız veri üretiliyor ve bu veriler büyük veri platformlarında anlam kazandırılmayı, işlenmeyi, analiz edilmeyi, değere ve faydaya dönüştürülmeyi bekliyor. Nesnelerin interneti ile her ortamda bulunan sensörler sayesinde toplanan ve dijital dünyadaki yapısal olmayan verilerin analiz edildiği, çözümlendiği yer olan büyük veri çözümleri; şirketler için en iyi fikirlerin üretilmesinde, sorunların tespiti ve çözümlenmesinde, yeni iş alanları oluşturulmasında, müşterilerin kazanılmasında, süreç ve ürün iyileştirmelerinde, gelecek stratejilerinin belirlenmesinde vb. stratejik sonuçlar üretiyor.

Ancak dijital verilerdeki devasa büyüme hızı bir süre sonra bizi yalnızca insan zekası ile çözümleme ve analizin yeterli olamayacağı, karşı konulamaz bir noktaya getiriyor. Bu noktada da yapay zeka devreye giriyor.

Yapay zekâ basit tanımıyla makinelere insan aklı özelliği kazandırılması olarak adlandırılsa da aslında plan yapan, strateji oluşturan, seçenekleri ölçen ve değerlendiren, olasılıkları hesaplayan ve zeki kararlar veren, kısacası bilen ve yapan bilgisayarların hakim olduğu zeki bir dönemi ortaya koyuyor.

 

Yapay zekanın konuları arasında; makine öğrenimi, akıl yürütme, doğal dil işleme, konuşma, görüntü işleme, insan-bilgisayar etkileşimi, diyalog ve anlatı üretimi gibi metotlar yer alıyor.

 

Veri olmazsa yapay zeka hiçbir şeydir. İnsan veriyi bilgiye ve değere dönüştürmede yapay zeka ortamları ile işbirliği yaparak sorunlarını daha hızlı ve kolay çözebilir; hayatını daha konforlu hale getirebilir; eksiklerini daha optimum şekilde giderebilir. Böylelikle gelecekte insan zekasına tehdit oluşturacak uygulamaların gelişmesi yerine sağlıktan, üretime, eğitime kadar her alanda kullanılabilecek zeki araçlar tasarlamak öncelikli olmalı.

 

Bu Teknoloji Platformumuzda;

- Yapay zekaya ve büyük veriye veri sunan nesnelerin internetini

- Veriyi yapay zekaya bağlayarak köprü olan büyük veriyi

- Yönetilemez büyüklükteki verileri akıllandıran yapay zekayı 

detayları ile ele alacağız.

 

Bu Platformda;

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji liderleri

Teknoloji geliştiren ve sağlayan şirketler

Danışmanlık ve eğitim şirketlerinin yöneticileri

Akademisyenler

Veri yönetimi uzmanları

yer alacak.

 

IoT, Büyük Veri ve Yapay Zeka temalı Teknoloji Platformu Konu Başlıkları;

 

Big bang: IoT - Büyük Veri - Yapay Zeka üçlemesi

Şirketiniz 3’lü devrime hazır mı?

IoT - Büyük Veri - Yapay Zeka ve Güvenlik

IoT ve Yapay Zeka hangi endüstrileri nasıl dönüştürecek?

IoT uygulamaları için temel gereksinimler ve ROI

Büyük verinin beslendiği kaynakların yönetimi

Büyük veri büyük yatırım mı gerektiriyor? ROI nasıl ölçülür?

Verinin değişen hızını yakalamak ve veri analitiği

Öngörüsel ve tahminsel analitik ne sağlıyor?

Büyük veri ve makine öğrenmesi

Karar modelleme ve veri görselleştirme

Yapay zeka çok gerekli mi?

Yapay zekanın girdisi ne; çıktısı ne?

Yapay zekanın temel alanları

Yapay zeka ve etkileyeceği, dönüştüreceği sektörler

Öğrenebilen, karar alabilen yapay zeka

Makine öğrenmesi

Yapay zeka ve robotik

Yorum Alanı

*Bu etkinlikte toplam 0 yorum bulunmakta.

En yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız E-Bülten üyeliği için lütfen mail adresiniz ile kayıt yaptırınız.