Genel Açıklama

Bilişim Zirvesi'19

İstanbul Kongre Merkezi

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gündemini belirleyen; geleceği bugüne taşıyarak bu konuda bireylerin, şirketlerin ve ülkemizin vizyon, strateji ve yol haritası oluşturmasını destekleyen; yeni teknolojilerin ekonomi, siyaset ve sosyal yaşamımıza etkilerini çok boyutlu ele alan; yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koyan; etki alanı olarak bölge ülkeleri de kapsayan en geniş ve zengin içerikli etkinliği olma özelliğini taşıyor. Her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi – ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliği olma özelliğini de devam ettiriyor.

 

 

GEÇMİŞ "BİLİŞİM ZİRVESİ" ETKİNLİKLERİ

           

 

BİLİŞİM ZİRVESİ'19 KAPSAMI

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hepimiz her an birçok veri üretiyoruz. Ürettiğimiz verinin hayati önem taşıdığını ve veri olmadan bugünümüzü ve yarınımızı planlayamayacağımızı teknolojinin gelişimiyle birlikte idrak ediyoruz.

Teknolojinin ilk döneminde hayat bu denli karmaşık değildi; daha az üretiyor daha az tüketiyor daha az talep ediyor daha az haberleşiyor daha az paylaşıyorduk. Bilgisayarların keşfi ile birlikte veri de dijital ortamlara taşınmış oldu. Bilgisayar ağları ve internetin dijital verilerin kişiler, şirketler ve ülkelerarası dolaşımını sağladığı noktada da hız çağına adım atmış olduk. Artık bireyler ve toplumlar olarak daha çok üretmeye daha çok daha çok tüketmeye daha çok haberleşip paylaşmaya başladık. Kısacası teknoloji kendi iş ve yaşam modellerini oluşturarak rekabetin ve geleceğin iş dünyası kurallarını yeniden belirledi. İnternetin yanı sıra mobilin hayatımıza girmesiyle başlayan kırılma noktası nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, endüstri 4.0, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi başka kırılma noktaları yaratarak bugün bize dijital, bağlantılı, akıllı ve zeki bir dünyayı kazandırmış durumda. Yapay zekâ temelli yeni bağlantılı dünyanın temel hammaddesi ise veri. Bugün veri olmadan sokağa adım atmıyoruz, alışveriş yapmıyoruz, bir yerden bir yere gitmiyoruz, iş bağlantıları yapmıyoruz, ürün geliştirmiyoruz, hızlı karar almıyoruz, sorunlarımızı çözmüyor, paylaşmıyor, eğlenmiyoruz vb.

Dijital ekonominin neden olduğu veri patlaması iş dünyasını da kökten değiştirdi. Verilerle ticaret yapmanın yerini yavaş yavaş verinin kendisi ticarettir mantığı almaya başladı. Başarı için verinin bu denli önemli hale gelmesi de veriyi dijital çağın yeni para birimi haline getirdi. Veri günümüzde iş modellerinden teknolojiye ve kullanıcı beklentilerine kadar birçok alanda değişimi yaratacak potansiyele de sahip.

Geçtiğimiz yıl yapay zekâ ve robotların, insanlığın geleceğini nasıl etkilediğini hep birlikte belirleyerek bağlantılı, akıllı ve zeki bir iş ekosisteminin ana hatlarını çizmiş, ortak dijital zekâyı nasıl oluşturabileceğimizin yol haritasını ortaya koymuştuk. Bilişim Zirvesi’nde bu yıl yapay zekâ ve robotların beslendiği ve varlık kaynağı olan verinin egemen olduğu; verinin yeni değerler düzeni haline dönüştüğü bir dünyanın kapılarını aralayacağız. Verilerimizi konuşturacak ve verilerimizi dinleyeceğiz.

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplumbilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeniçağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

Zirve'nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

- Keynote / Konuk konuşmacılar              - Konferanslar                                   - Sunumlar

- Paneller                                                   - Kullanıcı deneyimleri                     - Forumlar         

- Eğitim seminerleri                                   - Sosyal etkinlikler                                         

- İletişim ve buluşturma ortamları            - Sergi ve fuaye alanları

 

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi'19; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak

 

Bilişim Zirvesi’19 “Veri Konuşur” Projesi Nedir?

DATA TALKS

Teknolojinin baş döndürücü gelişimi her şeyi hızla değiştirip dönüştürüyor. Aslında değişimin ve dönüşümün başlıca mimarı, her geçen gün katlanarak artan dijital veri dünyası ve bu verilerden yola çıkarak tasarlanan yeni iş ve yaşam modelleri. Bu veriler ilk dönemde sessiz ve etkisizdi, konuşamıyordu. Bilgisayarlardan ve veri tabanlarından önce de işlem süreçlerini, faaliyetleri izlemek ve işlemleri basitleştirmek için veriyi kullanıyorduk. Ancak bugün depolama, bulut ve veri merkezi hizmetleri geliştikçe; ayrıca büyük veri analitiği, ileri analitik sayesinde veriler de etki alanlarını genişletip dile gelmeye, anlam taşımaya başladı. Depolama ve analitik alanlarındaki ilerlemelerle birlikte artık çok farklı veri türlerini toplayabiliyor, depolayabiliyor ve üzerinde çalışabiliyoruz.

 

Her veri konuşur ve bir şeyler söyler. Bu noktada ne kadar veriye sahip olduğumuzun bir önemi yok, önemli olan onu iyi kullanıp kullanmadığımız. Veri şirketlerin gelecekleriyle ilgili stratejik planlar yapmalarında, sorunları etkili bir şekilde çözmelerinde, ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda geliştirmelerinde büyük rol oynuyor. Büyük veri, özellikle şirketlerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için eşsiz birer kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Veriyi stratejik bir değer olarak gören şirketlerin hayatta kalacağı ve büyüyeceği bir gerçek.

 

Veriye sahip olmak da tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Veriyi iyi yöneten ve veriyi iyi konuşturanlar, rekabete yön verecekler ve geleceği yakalayabilecekler. Günümüzün ve geleceğin en gerekli fonksiyonunun inovasyon olduğu, bunun da büyük veri ve ileri analitik sayesinde bilgilerin içeriğine göre doğru zamanda kullanılmasıyla yakalanabileceğini söylemek mümkün.

 

Geçtiğimiz yıl duvarın ardındaki yapay zekânın şekillendirdiği yeni akıllı dünya ekonomisini irdelemiş ve bu yenidünyada var olmanın ve yaşamanın formüllerini ortaya koymuştuk. Bilişim Zirvesi 2019’da ise yapay zekânın temel hammaddesi olan verinin gücünü ele alacağız; verinin derin analizi; verinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde geleceğe nasıl yön vereceğimizi anlamaya, kavramaya, tasarlamaya, kurgulamaya, planlamaya, strateji oluşturmaya çalışacağız.

 

Bilişim Zirvesi'19 yine ülke gündemini değiştirecek bir ana tema ile bu yıl da siyasiler başta olmak üzere iş ve bilişim profesyonellerini, kamu ve yerel yönetimleri, akademik dünyayı, sivil toplum kuruluşlarını, düşünce liderlerini ve bilim insanlarını bir araya getirecek. Zirveye katılan tüm paydaşlarla beraber veri yüzyılının temellerini atacak ve verinin gücünü ortaya çıkararak bu gücün nasıl ve ne şekilde stratejik yönetime, rekabet üstünlüğüne, kişisel, kurumsal ve sosyal faydaya dönüşebileceğinin ipuçlarını tartışacağız.

 

Tema İçerik ve Konuları

Bilişim Zirvesi'19 ‘’Veri Konuşur’’  ana temasında veriye ve verinin geleceğine; verinin doğduğu andan itibaren yaşamını tamamlayana ve misyonunu yerine getirene kadar olan süreçteki yaşam döngüsüne kuşbakışı bakacak; bunu da aşağıdaki ana ve alt başlıklarla işleyeceğiz.

 

Bilişim Zirvesi’19 ‘Veri konuşur’ Ana Tema - Açılış Programı

 • Protokol konuşmaları
 • Ana Tema (Keynote) sunumları
 • Ana Sponsor sunumları

 

Oturum Projeleri

 • Sürdürülebilir Veri Kültürü Stratejisi
 • Veri Toplamanın Karanlık ve Aydınlık Yüzü
 • Mobil Verinin Gücü ve Önlenemez Yükselişi

 

Veri Yaşam Döngüsü Sistemi Teknoloji Platformları

 • Veri Üretimi Platformları                            
 • Veri Altyapı ve İletişim Sistemleri Platformları
 • Veri Güvenliği ve Veri Gizliliği Platformları                          
 • Veri İşleme ve Veri Yönetimi Platformları
 • İleri Veri Yönetimi Platformları

 

Sektörlerde Veri Yönetim Mini Platformları

 • Finans ve Bankacılıkta Veri Paneli
 • Pazarlamada Veri Paneli
 • Sporda Veri Paneli
 • Sağlıkta Veri Paneli
 • Enerjide Veri Paneli
 • Akıllı Şehirlerde Veri Paneli
 • Perakendede Veri Paneli
 • Otomotivde Veri Paneli
 • IK – Veri Bilimci Paneli

 

Sektörlerde Veri Yönetim Mini Platformları

 • Finans ve Bankacılıkta Veri Yönetimi Paneli
 • Pazarlamada Veri Yönetimi Paneli
 • Sporda Veri Yönetimi Paneli
 • Sağlıkta Veri Yönetimi Paneli
 • Turizmde Veri Yönetimi Paneli
 • Enerjide Veri Yönetimi Paneli
 • Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi Paneli
 • Perakendede Veri Yönetimi Paneli
 • Otomotiv ve Ulaşımda Veri Yönetimi Paneli
 • IK – Veri Bilimci Paneli

 

Ana Tema - Veri Konuşur

İçinde bulunduğumuz yüzyılın “veri yüzyılı” olarak değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Nesnelerin interneti, mobilite, bulut gibi teknolojiler sayesinde dijitalleşme arttıkça dijital verilerin de çığ gibi büyüdüğü bir gerçek.  Bugüne kadar veri üretmek ve veri toplamak ön planda iken bugün artık büyük veri analitiği ve yapay zekâ sayesinde veriyi işlemek, bundan da anlamlı ve yararlı iş sonuçları elde etmek kritik hale geldi. Böylece doğru rekabet stratejileri belirlemek, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak, inovatif ürün ve servisler geliştirmek ve operasyonel mükemmeliyet amacıyla kullanmak; onun bir adım sonrasında da daha isabetli kararlar verebilmek, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, mevcut kaynakları daha etkin kullanmak için veriden yararlanmak şirketlerin gündemini meşgul eden konular haline geldi. Hatta verinin toplumların, ülkelerin refahını sağlamak; sosyal hayatı, yaşam koşullarını, toplum güvenliğini ve sağlığını iyileştirmek için de kullanılması söz konusu. Buradan da veri kimin elindeyse en güçlü odur önermesini geliştirmek mümkün çünkü veriye sahip olan şirketler pazara hakim olarak kendi kurallarını oluşturmaya başladı.

 

Verinin konuşmaya başladığı yerde artık her şey susmaya mahkûm. Çünkü veri bugün inovasyonu tetikleyen ve besleyen yönüyle, yarattığı ekonomik ve sosyal değerlerle iş yapma, çalışma ve yaşam biçimlerimiz üzerinde ciddi ve kalıcı dönüşümler yaratmaya başladı. Günümüzde pek çok değerin önüne geçen ve kendisi somut bir değer haline dönüşen veri, akıllı algoritmalar ve derin analiz yöntemlerinin yardımıyla her zaman son sözü söyleyen konumuna erişti. Artık şirketlerin ve ülkelerin gücü öz sermayeleri ya da öz kaynaklarıyla ölçülmeyip sahip oldukları veriyi doğru ve isabetli kararlara dönüştürebilme yetenekleriyle değerlendiriliyor. Sahip oldukları verileri en iyi okuyanlar geleceği yazanlar olacak.

 

Bu yılki Bilişim Zirvesi'nde çığ gibi büyüyen dijital veri evreninde yaşamanın temel prensiplerini inceleyeceğiz. Durağan ve statik verinin stratejik bir değere dönüştürülmesi sürecinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri; verinin gücüne nasıl güç katılabileceğini; verinin yarattığı yeni fırsatları, yeni pazarları, yeni iş alanlarını, yeni meslekleri,  yeni yönetim modellerini, yeni yaşam anlayışını vb. gündeme taşıyacağız. Yanı sıra verinin etik, sosyal, kültürel ve hukuki yansımalarını da irdeleyerek toplumlar üzerindeki yararının pekişmesine destek olacak bir ortam oluşturacağız.

 

Ana Tema Tepe Konuları:

 • Veri yüzyılının temel dinamikleri
 • “Veri kimdeyse güç onda”
 • Yönetimde ve geleceği tasarlamada söz sahibi olan veri
 • Veri temelli büyüyen ekonomi modelleri
 • Verinin kalkınma ve refahın artırılmasındaki rolü
 • Veri stratejik rekabeti nasıl artırabilir?
 • İnovasyon için verinin gücünden yararlanmak
 • Betimleyici veri analizi ve tahmine dayalı analitik
 • Fraud Analytics – Sahtekarlık Analizi
 • Açık veri ve açık kaynak ortak zekâyı güçlendiriyor
 • Veriyi Konuşturarak Zengin Müşteri Deneyimi Elde Etmek
 • Büyük veri yönetiminde tümdengelim mi? tümevarım mı?
 • Veriyle dönüşen rekabetçi sektörler
 • Büyük veriyi iyi veriye dönüştürmek
 • Verinin demokratikleşmesi
 • Veri kültürü ve stratejisi nasıl oluşturulur?
 • Aslolan veri sahipliği mi? Veri kullanımı mı?
 • Verinin etik ve yasal düzenleme boyutu, yasalarla korunan veri
 • İç görü ve veriye dayalı tahminleme müşteri davranışlarını değiştirecek güçte mi?

 

OTURUM 1

      Veri Toplamanın Karanlık ve Aydınlık Yüzü

Kişilerin, şirketlerin ve ülkelerin gelişmek, büyümek, üretmek, ticari faaliyet yapmak vb. çeşitli amaçlarla üretilen verileri toplamaları ve bir yarara dönüştürmeleri veri toplamanın aydınlık yüzünü ifade ediyor.

 

Sosyal medya kullanımının artması, bu mecralarda milyarlarca verinin depolanması ve izne tabi olmadan bu bilgileri toplayan şirketler tarafından kendi çıkarlarınca paylaşılması, veri yüzyılının çözmek zorunda olduğu önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor.

 

Veri hâkimiyetinin birçok boyutu bulunuyor. Örneğin devlet eliyle toplanan ulusal veriler, kişilerin iş, eğitim, sağlık gibi yaşamsal alanlarda vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ya da sosyal ağlarda kendi istekleri doğrultusunda paylaştıkları kişisel verilerin bir sömürü, tehdit veya meta aracı olarak kullanılması yani veri istismarcılığı günümüzde yaygınlaşmaya başladı. Veri toplamanın karanlık yüzüne karşılık gelen bu boyutu, dijital dünyayı denetleyen mekanizmaların henüz tam olarak düzenlenmemiş ve standarda bağlanmamış olması kullanıcıları bu platformlarda savunmasız bırakıyor. Bu noktada izinsiz paylaşım ve kullanım birtakım etik ve hukuki sorunları da beraberinde getiriyor. Yanı sıra veriye dayalı yeni tip sermayenin belli şirketler arasında dönmesi, sömürge tekelinin oluşması anlamına geliyor.

 

Oturum Konuları:

 • Veri toplama standartları ve yasal düzenlemeler
 • Veri sahipliği kavramının doğru tespiti
 • Veriye saygı dolayısıyla kişiye saygı
 • İzinli veri toplama ve veri kullanımı
 • Veri tacirleri ve simsarlarına karşı önlemler
 • Verinin kullanımı ve yönetiminde etik, hukuk ve güvenlik
 • GDPR ve KVKK ile gelen yeni veri politikaları
 • Dijital dünyada gizlilik ve güvenlik politikalarına uyum
 • Verinin usulsüz ve kötücül kullanımına karşı yapılacaklar

 

OTURUM 2

      CxO Stratejisi ile Sürdürülebilir Veri Kültürü

Dijitalleşme akımının hızı ve müşteriye her zaman yeni değer sunmanın önemi giderek artarken CxO’ların önceliği de buna uygun yeni iş stratejisi geliştirmek üzerine yoğunlaşıyor. Yoğun rekabet ortamında her zaman önde ve güçlü olabilmek için CxO’ların, şirketlerinin temel pozisyonlarını ve gelecek stratejilerini doğru anlamaları önem kazanıyor. Müşteriye değer sunmayı hızlandıran süreç ve teknolojilere odaklanmak suretiyle CxO’ların bir numaralı görevi de, en uygun zamanda ve en kapsamlı şekilde pazarda yer almayı sağlayan stratejileri geliştirmek oluyor.

 

Hızlı dijital dönüşümde asıl belirleyicinin insan faktörü olduğu kaçınılmaz bir gerçek.  Bu noktada CxO’ların önce şirketin tüm çalışan profili ve tüm iş birimleriyle ortak iş yapma kültürünü; ardından da veri merkezli bir dijital organizasyonu geliştirmesi kritik rol oynuyor.

 

Şirket içindeki dijitalleşmeyi hızlandırmanın hem de müşteri memnuniyetini sağlayabilmenin en önemli aracı olan veri, bir kurumun en değerli hazinesi niteliğinde. Veriler bir kurumun tüm tarihini, deneyimlerini,  başarılarını, başarısızlıklarını ortaya koyduğu gibi aynı zamanda o kurumun gelecekte nereye evrileceğini de belirliyor. Veri yaşam döngüsünü iyi yönetebilen şirketler kurumsal bir hafıza ve kurumsal bir zekâya da sahip olmuş oluyor.

 

Oturum Konuları:

 • Şirket genelinde dijital dönüşümü hızlandırmada CxO ların rolü
 • İş birimleriyle ortak iş yapma sinerjisini geliştirmede CxO ların rolü
 • Müşteri deneyimi, ürün ve hizmetlerin dijital özelliklerini geliştirmede CxO’ların rolü
 • Veriyi şirketin stratejik rekabet avantajı haline dönüştürmek
 • Şirket genelinde sürdürülebilir veri kültürü stratejisi
 • Veriyi toplamada 5N 1K (veriyi kim, neden, nasıl, ne için, nereden, ne zaman toplayacak?)
 • Veri toplama ve analizinde teknik altyapı gereksinimini belirlemek
 • Veri odaklı yönetim anlayışı
 • Veriye dayalı kurum hafızası oluşturmak
 • Çalışanlarda veri bilinci ve kültürünü oluşturmak

 

OTURUM 3

      Mobil Verinin Gücü ve Önlenemez Yükselişi

Mobilitenin artmasıyla birlikte her an her yerden veriye erişim ve paylaşım da o oranda hızla artış gösterdi. Özellikle sık seyahat eden veya sahada iş yapan sektörler için her yerden anında veriye ulaşmak çok değerli ve önemli. Müşterilerin ve potansiyel müşterilerin taleplerine hızlıca yanıt verebilmek veya istenilen bir veriye anında ulaşabilmek şirketler açısından son derce önemli. Mobil cihazlar fiziksel dünyayla dijital dünyayı birleştiren köprü görevi görüyorlar. Mobil cihazlar arayüz olma özelliklerinin yanı sıra etkili birer veri toplama aracı konumunda.

 

Diğer yandan akıllı mobil cihazlar sayesinde her an pek çok kişisel veri üretip bunları da sosyal ağlarda paylaşıyoruz. Bu dijital veri okyanusunda kişiler, kurumlar ve ülkelerin mobil veri paylaşımı, yönetimi ve etiği noktasında görev ve sorumlulukları nelerdir?

 

Oturum Konular:

 • Mobilite dijital verileri çığ gibi büyütüyor
 • Mobil verinin kimlik kartı
 • Sosyal ağlardaki veri ticareti
 • Kişisel mobil verilerin güvenlik ve gizliliğinden kim sorumlu
 • Mobil veri üreten mobil uygulamalar
 • Mobil verinin gerçek zamanlı toplanması işlenmesi ve yönetimi
 • Mobil sağlık, mobil finans, mobil eğitim, mobil pazarlama vb. sektörel mobil veri
 • Mobil veri ekosistemleri
 • Mobil cihazımız bizi gizlice dinliyor mu, izliyor mu?

 

 

VERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ SİSTEMİ

Veri yaşayan bir canlı organizmadır. Doğar, büyür, amacını, misyonunu tamamlar ve ölür. Verinin dijitalleşmesiyle birlikte artan veri hacminin sağlıklı ve doğru yönetilebilmesi için yaşam döngüsü süreçlerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Ne işe yarayacağını bilemediğimiz her veriyi toplayacak mıyız; verileri hangi teknolojiler ve yöntemlerle toplayacağız; bu verileri hangi ortamlarda saklayacak, depolayacak, nasıl iletecek ve gizliliğini, güvenliğini ne şekilde sağlayacağız? Veriyi hangi yol ve yöntemlerle, hangi hedefler doğrultusunda inceleyip analiz edeceğiz? Veriyi bilgiye ve faydaya nasıl dönüştüreceğiz? İşe yaramayan veriyi ne yapacağız, atacak mıyız? Verinin geleceğini nasıl belirleyeceğiz; veriden bir gelecek nasıl elde edeceğiz?

 

Bilişim Zirvesi'19 ‘’Veri konuşur’’  ana temasında verinin dünü, bugünü ve yarınına derinlemesine temas edeceğiz; bunu da “Veri Üretimi ve Veri Toplama”, “Veri Altyapı ve İletişim Sistemleri”, “Veri Güvenliği ve Veri Gizliliği”, “Veri işleme ve Veri Yönetimi”,  “İleri Veri Yönetimi” ve “Sektörlerde Veri Yönetimi” başlıklarında ve teknoloji platformlarında işleyeceğiz.

 

 • VERİ ÜRETİMİ PLATFORMLARI

 

 • Nesnelerin İnternetinde Veri Teknoloji Platformu

Bugün ister makina ya da nesnelerden olsun, ister müşteri ya da tedarikçilerden olsun, sınırsız miktarda gerçek zamanlı veri üretiliyor. Bu verilerin anlık olarak sensörler ya da akıllı cihazlar yardımıyla toplanması ve aralarında veri alışverişi yapmaları İnternet of Things (IoT) ile olanaklı. İnternet of Things (IoT) ile artık internete bağlı cihazlar yerine internet aracılığıyla birbirine bağlı ve aynı zamanda akıllı cihazlar dönemine geçtik. Bu akıllı cihazlar birbirleriyle haberleşip bilgi alışverişinde bulunarak bugünden geleceğin bağlantılı ekonomisini oluşturmaya aday. Temel bir nesnelerin interneti kurulumunda, cihazlar veri topluyor ve internet üzerinden bu verileri merkez kaynağa iletiyor. Merkezde veriler analiz ediliyor ve işleniyor. Kapasitesi geliştikçe, veriyi kullanışlı bilgiye dönüştüren cihazlar daha akıllı hale geliyor. Ham veri yerine, işlenmiş bilginin diğer makine, bilgisayar ve insanlara iletilmesi daha gelişmiş bir değerlendirme ve karar alma sürecini oluşturmuş oluyor. 

 

IoT teknolojilerinin kullanım alanlarının öncelikli olarak takip ve izleme gerektiren tüm alanları kapsadığını söyleyebiliriz. Örneğin hem kurumsal hem bireysel olarak enerji kullanımımızı takip edip akıllı şebekeler uygulayarak güvenilir, verimli ve daha yeşil bir enerji aktarımı sağlayabiliriz.  Kısacası bugün giyilebilir, enerji, akıllı evler, akıllı şehir ve çevre uygulamaları, güvenlik, lojistik, sağlık hizmetleri, üretim ve otomasyon, madencilik, askeri uygulamalar, tarım uygulamaları gibi birçok alanda IoT teknolojileriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor.

 

Platform Konuları:

 • Yeni ürün tasarımı yapan IoT teknolojileri
 • Tedarikçilerin tüketici cihazlarına ulaşımı
 • IoT ve güvenlik
 • IoT sensör teknolojisi
 • IoT ve standardizasyon
 • IoT ile satış sonrası hizmet takibi
 • Gerçek zamanlı izleme ve takip
 • Akıllı ölçümleme
 • 5G platformunda IoT
 • İnsansız hava araçları
 • Giyilebilir teknolojiler
 • Akıllı cihazlar & nesneler
 • Uzaktan algılama

 

 • Veri Dünyasının Yeni Girişimcileri Platformu

Özellikle dijital veri dünyası inovasyonun tetikleyicisi niteliğinde. Analitik ve ileri analitik yöntemleriyle veriyi inceleyerek gelecekteki pazar gereksinimleri, tüketici eğilimleri hakkında içgörüsel tahminler yapmak hele hele burada yapay zekâ ve makine öğrenmesini de işin içine katarak gelecek nesil girişim projeleri geliştirmek, iş dünyasına da yepyeni bir soluk kazandıracaktır. Yeni nesil girişimcilik çok para kazanmak anlayışından çok, değer yaratan projeler geliştirmek üzerine odaklanıyor. Değer yaratmanın yolu da yaratıcılık ve inovasyondan geçiyor. Verinin yeni değer olduğu günümüzde yeni nesil toplum anlayışının ihtiyaçlarını bugünden tespit ederek ona göre eğitim, yatırım ve teşvik modellerinin oluşması gerekiyor. Yanı sıra girişimcilerin kendilerini güvende hissedeceği iyi bir hukuk alt yapısı, vergi sistemi ve yaratıcılığı teşvik eden özgür düşünce ortamı oluşturulması şart.

 

Ülkemizde Teknokent’lerin yeni girişimlerin ve girişimcilerin yetişeceği, özellikle IoT, yapay zekâ, veri analitiği, robotik, otomasyon, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, blockchian gibi yeni teknoloji alanlarında ar-ge ve sanayi projelerinin yapılmasını teşvik edecek nitelikte yapılanması da son derece kritik.

 

Platform Konuları:

 • Veriye dayalı yeni nesil girişimcilik
 • Değişen toplum ihtiyaçlarını yeni girişimciler karşılayacak
 • Değer yaratan girişim modeli
 • Teknokentl’er ve ileri teknoloji alanlarında girişim
 • Girişimcilikte yeni teşvik yasası
 • Hukuki ve vergi altyapısı
 • Yeni nesil mentorluk modeli
 • Web teknolojileri ve portal
 • Mobil teknolojiler & cihazlar
 • GPS & LB S& Navigasyon & Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

 

 • VERİ ALTYAPI VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ PLATFORMLARI

 

 • Bulutta Veri Sistemleri Platformu

Her geçen gün daha fazla kurum veri ihtiyaçlarını karşılamak için bulut teknolojileri kullanmaya başladı. Bulut tabanlı hizmetler, inovasyon için gerekli olan altyapıya erişimi oldukça kolaylaştırdı. Her geçen gün büyüyen dijital verilerimiz için fiziksel mekanlar oluşturmak yerine artık online veri dağıtım merkezi yani bulut sistemlerine yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşümün hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmesi için yönetilmesi kolay, ölçeklenebilir, birbirine kolay bağlanabilen, uygun maliyetli bir altyapı sistemine ihtiyaç var. Şirketlerin dijitalleşme sürecinde kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli BT altyapısını sunan bulut bilişim, internet üzerinden hizmet kiralama modelleriyle öne çıkıyor. Bulut bilişim aynı zamanda yeni bir iş modeli ve şirketlerdeki iş modellerini de değiştirmeye aday Bulut servisleri, tüm bilişim teknoloji hizmet ve servislerini 'hizmet kiralama' ya da 'kullandığın kadar öde' mantığıyla erişebilmelerine olanak sağlıyor.

 

Verinin depolanması, saklanması, dağıtılması, güvenliği konusunda ekonomik ve kolay bir altyapı sunan bulut servisleri aynı zamanda inovasyonların da önünü açıyor. Bulut servislerinde veri güvenliğinin sağlanması ise özel olarak ele alınması gereken bir nokta. Bulutun maruz kalacağı herhangi bir atak ya da saldırıda veriyi bulut üzerinde değil, uç nokta cihazlarında işleyen sınır bilişim (edge computing) trendi hızla yaygınlaşıyor.

 

Bulut teknolojilerin geleceğinde ise yapay zekâ var. Bulut teknolojisi sayesinde dijital veriler kolay bir şekilde tek bir programla işlenebilecek ve yöneticilere iş geliştirme konusunda tavsiyeler verebilecek. Ayrıca ilerleyen zamanlarda tüm kararları şirketlerin bulut teknolojisinde barınan yapay zekâlar alacak.

 

Platform Konuları:

 • Hibrit BT mimarisi & hiper bütünleşik mimari
 • Veri yönetimini kolaylaştıran bulut
 • Bulut çeşitleri ve hibrit bulut
 • Bulut bilişim mimarisi
 • Akıllı veri merkezleri
 • Veri depolama ve sanallaştırma
 • Bulutta entegre güvenlik
 • Sınır bilişim (kenar bilişim)
 • Yapay zekânın yönettiği bulut
 • Dijital ekosistemler
 • DevOps ve DevSecOps sistemler
 • Üretken çekişmeli ağlar 
 • Bulut veri merkezleri
 • Bulut için IoT platformu

 

Mobil Veri Teknolojileri Platformu

Bireyler ve şirketler açısından istenilen her yerden ve her an işlerini yönetebilme ve iş yapabilme fırsatı veren mobilite; uygun maliyet, güvenlik, esneklik ve hız sunuyor. Mobilitenin gücü mobil verinin de önemini artırmış durumda. İş süreçlerinin hemen her noktasında mobil teknolojilerden yararlanmak söz konusu. Yanı sıra nesnelerin interneti (IoT), giyilebilir teknolojiler, insansız hava araçları gibi yeni teknoloji ve uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte tamamen mobil bir iş ve yaşam ile karşı karşıya kalacağız.

Bugün bankacılıktan eğitime, kamudan lojistiğe, sağlıktan üretime, perakendeden enerjiye, turizme kadar hemen tüm sektörlerin iş modellerini değiştirmeye yönelten mobil teknolojiler, yatayda pazarlamadan satışa, satın almadan depolamaya, saha yönetimine kadar uzanan geniş bir kullanım alanına sahip.

Takip ve izleme gerektiren tüm sektörlerin mobil çözümlere gereksinim duyduğundan hareketle bu alanda özellikle RFID, akıllı mobil cihazlar, Wifi, GPRS, GPS, LBS, LTE gibi teknolojiler öne çıkıyor.

 

Platform Konuları:

 • GPS & GPRS sistemleri
 • Yeni Nesil Mobil Uygulamalar
 • Araç ve nesne takip sistemleri
 • İnsansız hava araçları (dron) teknolojisi
 • LTE & 5G teknolojisi
 • Her iklim ve coğrafi şarta uygun kurumsal mobil sistemler
 • Akıllı mobil telefonlar ve veri paylaşım stratejisi
 • IoT ve giyilebilir artışının mobil veri trafiğine etkisi
 • Yeni nesil mobil cihazlarda veri nasıl konuşur?

 

 

 • Verinin Yeni Otobanı; 5G Platformu

Dijitalleşen dünyada güçlü ve kesintisiz veri iletişimi olmazsa olmaz. Mobil internet bağlantı altyapısında 5G kapımızı çalmış durumda.2019’dan itibaren ilk kullanımının görüleceği 5G teknolojisi ulaşımdan enerjiye, sağlıktan medyaya, haberleşmeden tarıma, üretimden finansa, perakendeden kamu hizmetlerine hemen her alanda yeni iş devrimi yaratmaya aday. Bugün binlerce cihaz bir baz istasyonuna bağlanıyor ve sunulan kapasiteyi paylaşıyor. Ancak gelecekte özellikle IoT cihazlar ve M2M teknolojilerinin gelişmesi ise milyarlarca cihazın olduğu bir dünyaya gidiyoruz.

 

5G teknolojisi  bir kilometrekaredeki bir milyon kullanıcıya destek verebilecek. Bu sayede kalabalık ortamlarda ve şehirlerde dahi herkes bu yüksek hızlardan rahatça faydalanabilecek.

 

Platform Konuları:

 • 5G kurumsal ve tüketici tarafında ne gibi yenilikler sunacak?
 • 5G için nasıl bir altyapı gereksinimi söz konusu?
 • 5G’de standartlar
 • 5G verinin dolaşımına nasıl katkı sağlayacak
 • Türkiye’nin 5G stratejisi

 

 • VERİ GÜVENLİĞİ ve VERİ GİZLİLİĞİ PLATFORMLARI

 

 • Veri Güvenlik Teknolojileri Platformu

Yaşamımız dijitalleşirken güvenlik boyutunun giderek ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Dijital sistemlerin gelişimi ve sürdürülebilir olmaları ne kadar güvenli olduklarıyla doğru orantılı. Sistemler ve verilerin, ne kadar açık platformlarda ise o kadar da fazla tehlikeye, saldırıya ve dolandırıcılığa maruz kalması söz konusu. Hiçbir güvenlik açığının oluşmaması için bütünleşik, proaktif, önleyici bir siber güvenlik politikası ve yatırımına gereksinim duyuluyor.

 

Yapılan araştırmalar kurumların yüzde 97'sinin yeni nesil siber saldırılara karşı hazırlıksız durumda olduğunu gösteriyor. Hemen tüm şirketlerin yakın markajında olan IoT, bulut, blockchain, yapay zekâ gibi teknolojilerin, siber korsanların doğal yaşam alanlarına dönüşmesi riski bulunuyor.

 

Kurumların en değerli kaynağı olan verinin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra veri kayıplarının yaşanmaması, bozulan verilerin kurtarılması, veri gizliliği ve mahremiyeti de dijital dünyanın yeni konuları arasında yer alıyor.

 

Platform Konuları:

 • Yedekleme - İş sürekliliği - Felaket önleme teknolojileri
 • Veri kurtarma teknolojileri
 • Veri mahremiyeti ve gizliliği
 • KVKK
 • Sıfır bilgi ispatı
 • Dijital kimlik ve erişim yönetimi
 • Bütünleşik siber güvenlik yönetimi
 • Biyometrik teknolojiler
 • Ağda tehdit - Atak - Zafiyet analizi (önleyici güvenlik)
 • Zararlı yazılım tespiti
 • Yapay zekâ ile güvenlik yönetimi
 • Mobil ve IoT güvenliği
 • Otonom araçlarda güvenlik

 

 • Savunma Teknolojilerinde Veri Platformu

Teknolojik gelişmelerle birlikte giderek daha açık bir dünyada yaşamak durumundayken diğer yandan bu açık dünyada daha çok güvenlik tehdidi ve saldırıyla karşı karşıyayız. Ülkeler güvenliklerini sağlayamazsa, o ülkelerdeki hiçbir endüstrinin ayakta kalması mümkün olmaz. Bunun bilincinde olarak bugün, birçok ülke ve savunma sanayi şirketi dijital yatırımlara öncelik veriyor.

 

Teknolojik gelişmeler ve savunma sanayisinin gelişimi doğru orantılı gerçekleşiyor. Savunma sanayinde atılacak her bir adım ülkelerin gelecekteki konumu için büyük bir öneme sahip.

 

Türkiye son yıllarda savunma sanayi ve havacılık alanında milli ürün geliştirme stratejisi çerçevesinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları başta olmak üzere, tank, savaş helikopteri, askeri gemi, keşif uydusu, fırtına obüsü gibi sistemler ülkemize kazandırıldı.

 

Dijitalleşme akımı savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde de baş aktör konumunda. Havacılık ve savunma sanayi şirketleri operasyonlarını geliştirmek, gelirlerini artırmak ve inovasyonu teşvik etmek için dijital teknolojileri kullanmaları gerekiyor.

 

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi için veri bu noktada da kritik konumda yer alıyor. Özellikle gelecekte yapay zekanın savunma sanayini yeniden tanımlayacağını öngördüğümüzde onun temeli olan verinin yönetimi son derece önemli. Veri ve verinin etrafında şekillenen savunma teknolojileri konuları bu endüstrinin ana başlıklarını oluşturacak.

 

Platform Konuları:

 • Savunma sanayinde gelişmiş robotlar ve yapay zeka
 • Büyük veri, ileri analitik ve veri bilimi
 • Yatay ve dikey veri entegrasyonu
 • Savunma sanayinde dijital stratejiler
 • Endüstriyel internet
 • IoT ile makineler ve ürünler arasında ağ ve nesneler arasında çok yönlü iletişim
 • Büyük veri ve analitik ile çok sayıda kaynaktan çok miktarda verinin kapsamlı ve hataya yer vermeyecek şekilde değerlendirilmesi
 • Bulut veri depolama sistemleri
 • Yüksek siber güvenlik teknolojileri
 • Artırılmış gerçeklik ve sanallaştırılmış uygulamalarla gerçek uygulamaların çalıştırılması
 • Gerçek zamanlı iletişim sistemleriyle karar vermeyi iyileştirmek
 • Komuta kontrol bilgi sistemleri
 • Otonom savunma sistemleri ve insansız hava araçları
 • Kritik görev sistemleri
 • Otonom silahlar
 • Savunma simülasyon sistemleri

 

 • VERİ İŞLEME ve VERİ YÖNETİMİ PLATFORMLARI

 

 • Büyük Veri ve İleri Analitik Platformu

Her an büyüyen bir veri dünyası ile karşı karşıyayız. İnternetin yaygın kullanılması, günlük yaşamda aldığımız hizmetler, paylaştığımız kişisel bilgiler artıyor. IoT sensörler sayesine her an devasa anlık veri üretiliyor. Bu veriler sayesinde markalar müşterilerine ait her bilgiye kısa sürede ulaşabiliyorlar. Böylece tüm bilgiler şirketler tarafından saklanıyor. Ancak durağan veri hiçbir işe yaramadığı gibi sürekli depolama ve saklama maliyeti oluşmasına neden oluyor. Büyüyen veri ile ne yapacağı, her kurumun kendisine sorması gereken bir soru.


Büyük verileri analiz ederek, tahminleme yaparak ya da öngörüde bulunarak kurumlar maliyetleri düşürmeden yeni ürün geliştirme ve iyileştirmeye, verimlilikten daha akıllı iş kararları vermeye, pazar analizleri ve müşteri davranışlarını belirlemeye, risk ve fırsatları önceden görebilmeye kadar pek çok noktada başarı elde edebiliyor.

 

İleri analitik, iş zekâsı çözümleri bu noktada mevcut resmi vermesinin ötesinde olacağı ve geleceği de tahmin etmesi açısından kritik. Veri analitiği ve iş zekâsı çözümleri müşteri bağlılığını, müşteri kaybını, riskli müşterileri, müşteri sıkıntı ve şikayetlerini, hangi kanalları tercih ettiklerini ve edeceklerini, mevcut ve gelecekteki tüketim alışkanlıklarını, harcama kalemlerini, ilgi alanlarını vb.  lokasyon, mağaza, çalışan vb. bazında sonuçlar halinde şirketlere sunabiliyor.

 

Platform Konuları:

 • Büyük veri stratejisi: Hangi veriden başlamalıyız?
 • Büyük veride verinin değerini artırmak
 • Büyük veride analitiğin önemi
 • Yapay zekâ destekli analitik
 • Veri biliminde veri analitiği çeşitleri: Ne oldu, Neden oldu, Ne olacak, ne yapmalı?
 • İş analitiği
 • Veri madenciliği
 • Küçük veri
 • Yoğun veri
 • İleri analitik
 • Veri görselleştirme
 • Bellek odaklı hesaplama sistemleri
 • Kuantum bilgisayarlar
 • Makine öğrenmesi
 • Doğal dil işleme
 • Derin öğrenme
 • ETL (Extract – Transform - Load) ile veri bütünleştirme
 • İş zekâsı
 • Sosyal medya ve ağ analizi

 

 

Kurumsal Dönüşüm ve Veri Yönetimi Platformu

– Kurumsal Dönüşüm Platformu desteği ile

Kurumsal kaynak planlama olarak adlandırılan kurumsal iş yazılımları yeni bir kırılma noktası yaşıyor. Yani ERP eldeki stok miktarı, ürün stok maliyeti, hammadde miktarı, satın alma, sipariş miktarı, depo giriş ve çıkışları, müşteri takibi ve çalışan takibi olarak özetleyebileceğimiz iş süreçlerinin toplu olarak görülebildiği sistemlerden zamanla maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, şirketin iş ve mali performansı ile çalışan performansını artırma, raporlama, rekabet, müşteri istek ve taleplerini karşılama gibi iş fonksiyonlarını barındıran sistemlere evrildi.

 

Dijitalleşmeyle birlikte ERP sistemlerinin tüm kılcal damarlarında veri dolaşıyor. Özellikle dijitalleşme, dijital bağlantılı ekosistem, IoT, Endüstri 4.0, büyük veri, veri analizi, iş zekâsı, yapay zekâ uygulamaları ile entegre çalışmak durumunda olan ERP çözümleri veriyi maksimum kullanarak şirketlerin geleceğini şekillendiriyor.

 

Platform Konuları:

 • Yeni nesil ERP sistemleri
 • Veri yönetim merkezi olarak ERP
 • Bulut tabanlı ERP sistemleri
 • IoT ve endüstri 4.0’ın ERP sistemlerine etkisi
 • Akıllı ve analitik özellikli ERP sistemleri
 • ERP ile müşteri deneyimi nasıl artırılabilir
 • ERP sistemlerinde gerçek zamanlı veri işleme
 • Yapay zekâ ERP’nin yeteneklerini artırıyor
 • Tam otomasyona giden yol; ERP
 • e-Dönüşüm
 • ERP & veri tabanı
 • Modelleme ve optimizasyon
 • CRM

 

 • Turizmde Veri Yönetimi Platformu

Dijitalleşen tüketici turizm sektöründe de köklü değişimin yaşanmasına sebep oldu. Bugün tüketiciler gidecekleri yer ve konaklayacağı otel ile ilgili tüm bilgileri en ince detayına kadar internetten edinebiliyorlar. Ayrıca konaklama, gezme, yeme içme vb aktiviteleri için çeşitli internet sitelerini tercih ederek fiyat karşılaştırması ve rezervasyon yapabiliyor, hatta ödemelerini bile buradan gerçekleştirebiliyor; diğer tüketicilerin yorumlarını okuyup kararlarını veriyor ve kendileri de yorumda bulunabiliyor.

 

Dijitalleşme ile birlikte işletmelerin elinde tüketicilerin beğenilerine ait ciddi bir veri oluşmaya başladı. İnternet sitesinden ya da otellerin uygulamaları aracılığıyla müşterilerin beklentileri ve memnuniyetleri sürekli izlenip takip edilmeye başlandı. Bu veriler sayesinde tüketici segmentasyon analizlerine kadar pek çok öngörüsel tahmin yapılabilir hale geldi.

 

Diğer yandan turizm bölgelerini ve turizme açık doğal ve tarihi yerleri tanıtmak için sanal uygulamalar, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları sektörün gelişiminde ve daha çok ziyaretçi edinmede etkin olarak kullanılıyor. Turistlerin şehir ya da mekân hakkında her türlü bilgiyi alabilecekleri yapay zekâ destekli robotlar da turizmin hizmetine sunuluyor.

 

Platform Konuları:

 • Anında dil çeviri sistemleri
 • AR-VR-MR destekli turizm
 • Sanal müzeler, sergiler
 • Dijital seyahat ve konaklama ekosistemleri
 • Akıllı oteller
 • GPS ve navigasyon sistemleri
 • Akıllı turizm için akıllı şehir, mobil uygulamalar, yapay zekâ uygulamaları
 • Mobil turizm uygulamaları
 • Bilgi, tanıtım, karşılama ve rezervasyon robotları

 

 • Açık Kaynak Platformu

Teknoloji dünyasının açık sistemlere geçişiyle birlikte açık kaynak kodlu yazılımlar da hızlı gelişim gösterdi. Geliştirme kaynak kodları herkese açık olan yazılımlar açık kaynak kodlu yazılım olarak adlandırılırken bu da onun üzerinde herhangi bir değişiklik yaparak kendi uyarlamanızı oluşturabileceğiniz anlamını taşıyor.

 

Açık kaynak kodlu yazılımlar aynı zamanda açık veriyi de besliyor. Verinin her yerde olduğu, paylaşıldığı ve kullanıldığı ve tüm bunların çok hızlı bir biçimde yapıldığı yeni bir dünyanın içindeyiz. Böyle olunca gerek kamu gerekse de özel kurumların kendilerinin oluşturduğu verileri açık veriye dönüştürüp topluma hizmet sağlama noktasında yeni veri odaklı ekonomiyi oluşturacakları bir gerçek.

 

Açık verinin açık sistemlerde olması, yenilikçi ve açık platformlarda çok kolay ve hızlı geliştirmeler yapılabilmesi ile inovasyon artacak, yanı sıra yepyeni iş fırsatları ortaya çıkacak, yanı sıra da ekonomik ve sosyal bir değer yaratılmış olacak.

 

 

Platform Konuları:

 • Açık kaynak sistemlerin dijitalleşmeye etkisi
 • Mobil açık kaynak sistemler
 • Açık kaynak yazılımlar açık veriyi hazırlıyor
 • Açık veri için gerekli inovasyon
 • Açık veri ekonomisini geliştirmek
 • Açık veri geliştirme standartları
 • Açık veri için ulusal bir politika
 • API politikaları ve açık veri stratejisi & veri paylaşımı
 • Açık veri üretimi ve kullanımı
 • Açık kaynak sistemlerinde destek hizmetleri
 • Açık kaynak – Linux, Pardus, Suse, Red Hat

 

 

 • İLERİ VERİ ve VERİ YÖNETİMİ PLATFORMLARI

 

 • Robotik ve Yapay Zekâ Teknolojileri Platformu

Dijital dönüşümün bundan sonraki rotası yapay zekâ ve robot teknolojilerine emanet. Özellikle dijital dünyada biriken devasa pek çok verinin işlenmesi, analiz edilmesi ve yarara dönüştürülmesi noktasında insan özelliklerini aşan düzeyde ileri bir analize, dolayısıyla yapay zekâ ve makine öğrenmesine ihtiyaç var. Yapay zekâ ve makine öğrenimi; istatistik, olasılık kuramı, veri madenciliği gibi alanlarla işbirliği içinde çalışıyor. Makine öğreniminin geleceğin yaratıcı ve akıllı teknolojilerine de liderlik yapacağı öngörülüyor. Bu teknoloji ile birlikte iş modellerindeki dijital dönüşüm ve inovasyon da ivme kazanacak.

 

Diğer yandan yine insan gücünü aşan alanlarda insanın yaptığı işleri yapabilecek otonom sistemlerin, robotların hemen her iş kolunda nasıl kullanılabileceği noktasında pek çok testler yapılıyor. Öğrenebilen, uyarlanabilen ve otonom hareket edebilen sistemler, dolayısıyla yapay zekâ ile zenginleştirilmiş ve aktive edilmiş robot sistemleri 2020 yılına kadar pek çok hizmetin çekirdeğini oluşturacak. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde tele-satıcılar, muhasebeciler ve taksi şoförlerinin yerine robotların ve bilgisayarların geçtiğini görebiliriz. Ancak yaratıcılık, el becerisi ve empati gerektiren işler daha uzun süre kalıcı olabilir.

 

Platform Konuları:

 • Yapay zekâ ile yönetilen veri
 • Büyük veri analitiğinde yapay zekânın önemi
 • Robot teknolojileri ve insan - Robot bütünleşmesi - İnsansı robotlar
 • Öğrenen ve idrak (cognitive) eden sistemlerin kullanıldığı alanlar
 • Yapay zekâda güvenlik ve güvenilirlik
 • Robot teknolojileri hangi iş kollarında ne gibi değişimler sunacak
 • Küme Zekâsı
 • Doğru bir yapay zekâ ve robotik stratejisi belirlemek
 • Makine öğrenimi ve derin öğrenme
 • Dijital ikizler üretimde fark yaratıyor
 • Nöral ağlar
 • Otonom sistemler
 • Doğal dil işleme küreseli yerele çeviriyor
 • Sanal kişisel uygulamalar
 • Digital mesh
 • Fiziksel dijital entegrasyonunda yapay zekâdan yararlanmak
 • Chatbot'lar, sanal kişisel uygulamalar müşteri deneyimini artırıyor
 • Blockchain altyapısında veri etkileşimi
 • Dijital ikizler
 • Nöral ağlar ve bütünleşik ağlar
 • Akıllı, bütünleşik dijital ekosistemler
 • Kuantum Bilişim
 • VR – AR - MR teknolojileri
 • Mesh uygulama ve servis mimarisi

 

 • Teknolojiye Doğan Çocuklar

Akıllı telefon, tablet vs ile doğduğu andan itibaren tanışan çocuklar bugünden dijital, bağlantılı ve akıllı bir geleceğe hazırlanıyor. Z kuşağı olarak adlandırılan bu kuşak geleneksel haberleşme, iletişim, seyahat, alışveriş, eğitim vb. ortamını bilmeden büyüyor ve yeni dijital ekonominin kurallarına göre yetişiyor. Yapay zekâ ve analitik çağında yeni neslin eğitimi için şirketlerin yeni teknolojileri hayata geçirme, ekonomide bilginin ağırlığının artması noktasında yeni eğitim içerikleri, modelleri ve metodolojilerine gereksinim duyuluyor. Şirketlerde BT yöneticilerinin ve uzmanlarının yetiştirilmesi yanı sıra iş ve birim yöneticilerinin-uzmanlarının da BT eğitimine gereksinimi giderek artıyor. Bu noktada mobil teknolojiler, uzaktan eğitim, simülasyon sistemleri, artırılmış gerçeklik, oyunlaştırarak eğitim vb. teknolojilerden yararlanılıyor.

 

Dijital dönüşüm ile birlikte BT eğitiminde oluşan yeni konular arasında işletim kodlama, işletim sistemleri, mobilite, siber güvenlik, akıllı ağ sistemleri, veri merkezleri, akıllı iş ve uygulama yazılımları, risk yönetimi, sanallaştırma/bulut mimarileri, IoT, yapay zekâ, robotik vb. geliyor.  Bu eğitimler günümüz gereksinimlerine göre sürekli güncellenerek uluslararası standartlara sahip bir şekilde sertifikalandırılıyor.

 

Platform Konuları:

 • Tamamen dijital dünyada dijital zekâlı çocuklar eğitmek
 • Z kuşağıyla yaşamak ve öğrenmek
 • Dijital iş dünyasında yeni eğitim gereksinimleri
 • Teknoloji destekli yeni eğitim araçları
 • BT eğitiminde yeni sertifikasyon eğitimleri
 • Yeni nesil BT eğitim metodolojileri (proje yönetimi metodolojileri)
 • 3 boyutlu yazıcılar

 

 

 • SEKTÖRLERDE VERİ YÖNETİMİ MİNİ PLATFORMLARI

 

 • Finans ve Bankacılıkta Veri Paneli

Finans ve bankacılık doğası gereği veriyi var ederek büyüyen bir sektör olduğu için veri üretimi ve yönetimi noktasında da öncü konumda. Son döneme kadar dijital bankacılık ve finans konularına yoğunlaşan sektör yapay zekâ, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve bulut teknolojileriyle birlikte veri temelli akıllı ve otonom finansal hizmetler geliştirmeye ağırlık verdi. Temel amaç ise banka müşterileriyle etkileşime geçmek. Yapay zekânın daha kolay ara yüzler sağlayarak, bankacılıkta müşteri deneyimini iyileştireceği, kolay veri analizi olanağı ve iç görü elde etmeyi sağladığı bir gerçek. Yanı sıra yakın gelecekte yapay zekânın bankacılıkta maliyetleri azaltmada, müşteri sadakatini sağlamada ve finansal hizmetlerde güvenliği artırmada önemli bir payı olacak.

 

Dijital dünya yeni finansal oyuncuları da yaratıyor. Geleneksel bankacılığın dışında müşterilerin yeni ürün ve finansal hizmet ihtiyaçlarını dijital ortamlar üzerinde çözen uygulamalar geliştiren FinTech şirketleri sektöre yenilikler getiriyor. Bugünlerde TechFİn adı verilen Amazon, eBay gibi dijital teknoloji şirketlerinin kendi finansal hizmetlerini oluşturdukları yapılar da sektörün bir başka yeni oyuncusu.

 

Diğer taraftan bankaların rolünün değişimine kadar gidecek bir süreci başlatan; fintech ve techfin’lerin de yararlandığı BlockChain teknolojisi tüm dünyada hızla yaygınlaşmaya başladı. BlockChain Teknolojisi, dijital/sanal para birimi yerine de geçebilecek bir finansal işlem sistemi.

Tüm bu gelişmeler ışığında finans ve bankacılık yeni bir evrimleşme noktasına gelmiş durumda.

 

Panel Konuları:

 • Yeni para birimleri ve blockchain
 • Yükselen değer, teknoloji finansı Techfin
 • Fintech entegrasyonu
 • FinTech mi, TechFin mi?
 • Analitik ekonomi, risk analizi ve dolandırıcılık (fround)
 • Yeni ekonomik değer, kitle fonlaması (crowdfounding)
 • Bankacılıkta yapay zekâ nereye gidecek?
 • Yapay zekâ yetenekli finansal kişisel asistanlar
 • Bankacılık ve hibrit bulut stratejisi
 • Mobil ve finans, mobil ödeme sistemleri
 • Entegre sosyal platform bankacılığı
 • Dijital ticaret ve finans verisi
 • Sosyal ağlar üzerinden para transferi

 

 

 • Pazarlamada Veri Paneli

Pazarlama sektörünün geleceğini radikal olarak değiştirecek teknolojiler arasında büyük veri, analitik, blockchain, yapay zekâ başta geliyor. Büyük veri içerisinde 1 milyon kişinin verisini barındırıyor ise, blockchain 1 milyon tane 1 kişi anlamına geleceği için, bu nokta büyük veri anlayışında da devrim yaratabilecek nitelikte. Blockchain, bireylere kendi verilerini kontrol etme ve satma şansı sunması açısından dikkat çekiyor.

 

Büyük verinin birkaç adım sonrası yapay zekâ. Yapay Zekâ, müşteri deneyimi için bir devrim. Birçok şirketin olmazsa olmazı haline gelen yapay zekâ uygulama alanları her geçen gün markalara sağladığı kolaylıklar ve çözümlerle geleceği kurgulamaya destek oluyor. Yapay zekânın tüketicilerle olan etkileşim biçimini pazarlama fırsatlarına dönüştürmede yararlanılan uygulamalar arasında pazarlama içerikleri oluşturmak, dinamik e-postalar, yeniden hedefleme, chatbot’lar, dinamik fiyatlandırma, sesli arama gibi pek çok başlık yer alıyor.

 

Veri analizi ve yapay zekâ uygulamaları aynı zamanda markaların dijital dünyadaki gücünü pekiştirmeyi ve markayı zedeleyecek içeriklerin önceden tespit edilerek giderilmesi suretiyle itibar yönetiminin yapılmasını da oldukça kolaylaştırıyor.

 

Panel Konuları:

 • Veri odaklı video içerik pazarlaması, canlı video reklam
 • İçeriklere entegre reklamlar
 • Sohbet pazarlaması
 • Müşteri deneyiminde AR, VR, MR kullanımı
 • Dijital pazarlamada yapay zekâ ve makine öğrenmesi uygulamaları
 • Kişiye özel dijital içerik oluşturma analitiği
 • Yapay zekâ destekli pazarlama
 • Dijital dünyada akıllı marka yönetimi ve itibar yönetimi
 • Deneyim pazarlaması - influencer marketing
 • Sosyal ağlarda marka ve itibar yönetimi
 • Blockchain ile kişisel pazarlamada devrim

 

 

 • Sporda Veri Paneli

Bugün sporda teknolojinin kullanımı dediğimizde; radyo frekans etiketleri, küresel konumlandırma cihazları, dijital naklen yayın ve geniş bant ağlar, saha güvenliği uygulamaları, spor kulüplerinin yönetim sistemleri, tüm spor karşılaşmalarının eşzamanlı gösterimi, sporcuların antrenman ve müsabaka performans takipleri, sporcu beslenmeleri, sporcu performanslarından hareketle spor müsabakalarının sonuçlarını takip etme, taraftar takibi ve veritabanı oluşturulması, çevre ve fiziksel şartları ölçümleyerek sporcuların daha iyi sonuç almalarını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi, sporcu eğitimleri, bireysel sporcuların vücut sıcaklığı-nabız vb. ölçümleri, beslenme sistemleri takibi gibi geniş bir alana yayılmış durumda.

 

Yapay zekâ uygulamaları da bu alanı yeniden biçimleyeceğe benziyor. Örneğin derin öğrenmeden faydalanılarak geliştirilen yapay zekâ teknolojisi sayesinde; futbol maçlarının videolarını izleyerek analiz edip teknik direktörlere takımlarını geliştirebilmeleri için faydalı öneriler geliştirilebilmek mümkün. Hatta goller ve pas şekillerinden, top tutma ve oyuncu takibine kadar futbolun her yönü üzerine değerlendirmelerde bulunabilecek. Bu sistem diğer spor dallarına de uygulanabilecek.

 

Panel Konuları:

 • e-Spor
 • Dijital ve akıllı stadyumlar
 • Sporda büyük veri analitiği
 • Sporda robotik teknolojiler
 • Robot sporcular
 • E-taraftar ekosistemi ve ekonomisi
 • Sporda derin öğrenme ve yapay zekâ
 • Giyilebilir teknolojiler ile sporcu performansı takibi ve ölçümleme
 • Spor odaklı entegre dijital pazarlama ve iletişim

 

 

 • Sağlıkta Veri Paneli

Teknoloji sağlık sektörünü hiç olmadığı kadar otomatize ediyor, kişiselleştiriyor, dijitalleştiriyor, mobil yapıyor ve akıllandırıyor. Aynı zamanda bilişim teknolojisindeki gelişmeler tıp, genetik, biyoteknoloji gibi alanlarda araştırmaların daha gelişmiş bir şekilde yapılmasına öncülük ediyor.

 

Dijital dönüşüm sürecinin insan sağlığı için de kullanıldığı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Örneğin giyilebilir teknoloji dediğimiz kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri toplayan akıllı sağlık izleme sistemleri daha sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik ederken, aynı zamanda medikal araştırma için gerekli verinin toplanmasına da yardımcı oluyor. Medikal kayıtların dijital ortama taşınması ile birlikte çok daha detaylı ve karşılaştırmalı bir hasta analizinin yapılması mümkün hale geliyor. Yanı sıra mobil teknolojiler, evde hasta bakımını kolaylaştıran sağlık asistanları gibi uygulamalar sağlık alanına yeni bir ivme kazandırarak “hasta” dan “müşteri” ye geçişi kolaylaştıracak.

 

Yapay zekâ ve robotik cerrahinin gelişimi sağlık alanında da çığır açacak teknolojiler arasında. Daha hassas ameliyatların kolayca yapılmasını ve iyileşme süresinin hızlanmasını sağlayan robotik cerrahi aynı zamanda cerrahların hastalarını uzaktan tedavi edebilmelerine imkân tanıyor. Hatta daha ileri adımda 3D biyobaskı sayesinde üç boyutlu organ üretimi yapılabilir hale gelecek.

 

Panel Konuları:

 • Yapay embriyolar dönemine geçiş mi?
 • Bioetik tartışmalar
 • Birbiriyle yarışan sinir ağları
 • Veri biliminin geldiği son nokta, genetik falcılık
 • Sağlıkta izlenebilirlik ve ölçümleme
 • Önleyici sağlıkta dijital ve mobil teknolojiler
 • Erken teşhiste dijital ve mobil teknolojiler
 • Robot doktorlar ve cerrahlar
 • Sağlıkta giyilebilir teknolojilerde ileri adımlar
 • Kişisel dijital sağlık asistanları hayatı kolaylaştırıyor
 • 3D organlarla yeni bir yaşam
 • Sağlıkta artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları
 • Sağlık alanında veri yönetimi, büyük veri ve akıllı analitik, e-klinik

 

 • Enerjide Veri Paneli

Nüfus artışı ve modernleşme ile birlikte yaşamımızda daha çok enerji tüketimi söz konusu. Kısıtlı kaynaklar karşısında enerjiyi akıllı üretmek, işletmek, dağıtmak ve yönetmek giderek önem kazanıyor. Teknoloji kullanımı bir yandan enerji kullanım düzeyini artırırken diğer yandan da yeşil ve çevreci özellikleriyle verimliliği ve tasarrufu destekliyor.

 

Son yıllarda özelleştirilen elektrik dağıtımının akıllı yönetim sistemleriyle tüketiciye ulaştırılması, yanı sıra gaz ve su gibi temel tüketim unsurlarının teknolojiyle takibi hem verimlilik sağlayacak hem de ülke refahına katkıda bulunacaktır. Bu noktada da devreye nesnelerin interneti, veri analitiği ve yapay zekâ teknolojileri devreye giriyor. Bu teknolojiler sayesinde abonelerin tüm verileri anlık toplanıp değerlendirilerek enerji tasarrufu ve kullanımı konusunda iyileştirmelere gidilebiliyor.

 

Diğer yandan geleneksel enerji yöntemleri yanı sıra rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının payı giderek artıyor. Teknoloji aynı zamanda temiz çevre temiz gelecek öngörüsüyle temiz enerji üretimini de destekleyen yönüyle ön plana çıkıyor.

 

Panel Konuları:

 • Alternatif ve yenilenebilir enerji teknolojileri
 • Doğal gazdan temiz enerji elde etmek
 • Temiz enerji üretimi
 • Enerji verimliliği
 • Fosil yakıt teknolojisi
 • Akıllı enerji ağları
 • Enerji ağları entegrasyonu
 • IoT ve yapay zekâ enerjinin hizmetinde

 

 

 • Akıllı Şehirlerde Veri Paneli

Büyüyen ve her geçen gün yeni sorunların yaşandığı şehirlerin doğru kaynaklarla verimli ve kaliteli bir şekilde yönetilmesi vatandaş refahı ve mutluluğunun sağlanabilmesi yerel yöneticilerin başlıca gündemini oluşturuyor.  Daha iyi bir hayat standardı yakalamak için akıllı şehirlere yatırım yapılması gerekiyor.

 

Akıllı şehir için; altyapılarında teknolojinin ve bağlantının merkezde olduğu; içinde yaşanabilirlik, işlenebilirlik ve sürdürülebilirliği geliştiren bir dijital ekosistem tanımı yapılıyor.

 

Akıllı şehrin temelinde verinin ve bilginin yönetimi esastır. Bu nedenle mobil teknolojilerden bulut bilişime, büyük veriden nesnelerin internetine, veri analitiğinden yapay zekâya, siber güvenliğe kadar pek çok teknoloji ve uygulama akıllı şehirlerin hizmetinde.

 

Panel Konuları:

 • Şehirlerde sürdürülebilir bir yönetim için veriden yararlanmak
 • Şehir verisinin yaşam döngüsü ne olmalı ve hangi olumlu sonuçları üretmeli?
 • Akıllı şehirlerde entegre güvenlik politikaları
 • Akıllı şehirlerde hayatı kolaylaştıran mobilite
 • Şehirleri akıllandıran yapay zekâ
 • IoT ve yapay zekâ akıllı şehir ekosistemini oluşturuyor
 • Akıllı ulaşım ve trafik yönetimi
 • Akıllı afet yönetimi ve sağlık hizmetleri
 • Şehirlerin yönetiminde sensör (akıllı sayaç) teknolojileri
 • Şehirleri yapay zekâ tasarlayacak, planlayacak ve yönetecek

 

 • Perakendede Veri Paneli

Zorlu rekabetin yaşandığı perakende sektörü bugün dört bir koldan kuşatılmış durumda. Bir yandan artan teknoloji kullanımı ve dijitalleşme, değişen ve gelişen müşteri beklentileri, artan maliyetler ve buna karşılık azalan kar marjları gerçeğinde gelirlerini artırma baskısı markaları radikal bir dönüşüme zorluyor. Çıkış yolu veriyi doğru yönetmekten geçiyor.

 

Perakendede müşteri ve müşterinin her türlü verisi hayati önem taşıyor. Markalar müşterilerine birden çok kanalda hatasız bir dijital deneyim sunarak bağlılıklarını artırmayı hedefliyor. Müşterilerin tarama ve satın alma geçmişlerine dayalı olarak geliştirilen, kişiselleştirilmiş doğrudan pazarlama, müşteri etkileşimini sürdüren ve dolayısıyla, satın alma olasılıklarını artıran özel olarak hazırlanmış entegre bir deneyimi sağlıyor.

Yakın gelecekte, perakende sektörü için de tamamen dijital ortamlarda yönetilen süreçler hakim olacak. Mağaza içi denetimden, lojistik süreçlerinin dijitalleşmesine, satış süreçlerinden satış sonrası hizmete kadar tüm aşamaların dijitalleşmesi büyük önem taşıyor.

 

E-ticaretin gelişimi ve dolayısıyla perakende sektörünün de büyüyebilmesi için mağazaların ve markaların omni-channel mantığını merkeze alarak online ve offline dünyaları bir araya getirmeleri, bu sayede satışları artırmaktan metrekare verimliliğini optimize etmeye kadar birçok avantajdan yararlanmaları olanaklı hale geliyor.

 

Fiziksel mağazalar, dijital dönüşümden geçiyor, dijital ile fiziksel arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor. Markaların, müşterileri ile iletişim kurmak için ortalama 9 kanala sahip olduğu günümüzde çoklu kanal stratejisi zorunluluk halini alıyor.

 

 

Panel Konuları:

 • Müşteri deneyimini mükemmelleştirme
 • Entegre akıllı mağazacılık
 • E-ticaret, dijital ticaret
 • Perakendede büyük veri analitiği
 • Gerçek zamanlı perakende
 • Kişiye özel-kişiselleştirilmiş perakende
 • Satıcısız ve kasasız mağazalar
 • Yeni nesil ödeme sistemleri (biyometrik, selfie vb)
 • Mobil cüzdan
 • Hizmet robotları, hizmet perakendeciliği ve eve teslimat
 • Dijital akıllı aynalar
 • Chatbot’lar ve web’de ses-görüntüyle ürün arama
 • Lojistik yeniden tanımlanıyor, dropshipping

 

 

 • Otomotivde Veri Paneli

Dijitalleşme, endüstri 4.0, IoT, robotik, yapay zekâ gibi teknolojiler en çarpıcı örneklerini otomotiv sektöründe buluyor. Otomotiv şirketleri rekabetin etkisiyle yeni teknolojiler geliştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Artık her bir taşıtın içine internet, akıllı telefon, navigasyon, GPS gibi teknolojiler girmeye başladı. Bugünden sonra ise taşıtlar IoT ekosisteminin doğal bir parçası olacak. Üstelik bu taşıtlar yapay zekâ unsurlarıyla donatılacak ve otonom bir yapıya kavuşturulacak. Böylece sürücüsüz araba, kendi kendine park eden araba, kendi kendini tamir eden araba gibi taşıtlara yeni akıllı beceriler eklenecek.

 

Otomotiv endüstrisi gelişirken ulaşım, ulaştırma ve taşımacılık sektörü de buna paralel olarak genişliyor ve dönüşüyor. Bu alanda akıllı uygulamalar ve yönetim unsurlarının gelişimi dikkat çekiyor. Her geçen gün artan taşıt trafiği hacmi, trafik sıkışıklığı ve yaşanan gecikmeler, trafik kazalarındaki artış, çevre kirliliğine sebebiyet, yakıt tüketiminin de o oranda artması gibi sorunların çözümünde akıllı teknolojilerin kullanımı söz konusu.

 

 

Panel Konuları:

 • Uçan arabalar-manuel ve otonom hava araçları
 • Otonom araçlar
 • İnternet bağlantılı araçlar
 • Kendi kendini tamir eden, arıza tespiti yapan araçlar
 • Akıllı ulaşımda entegre veri yönetimi
 • Güvenli akıllı ulaşım, yol, iklim vb.ye göre kaza olasılığını hesaplayan insansız araçlar
 • Sürücüsünü tanıyan ve gideceği yeri bilen araçlar

 

 

 • IK – Veri Bilimci Paneli

Her geçen gün hacmi, kaynağı ve çeşitliliği artan dijital verileri anlamak, bu verileri işleyerek işe ve faydaya dönüştürmek bugünün en popüler meslekleri arasına girdi. Veri bilimciler, dağınık haldeki birçok veriye bir sistem getirerek analizi mümkün hale getiriyorlar.

 

Zengin veri kaynaklarını belirleyip, bunları diğer tamamlanmamış veri kaynaklarıyla birleştirir ve elde edilen sonucu düzenliyorlar. Nihayetinde de üst yönetime ve karar vericilere son derece kolay anlaşılan grafikler ve tablolarla işlenmiş, sonuca ulaştırılmış verileri ortaya çıkarıyorlar. Veri bilimcilerin en önemli özelliği ise veriyi insanların anlayabileceği bir formata dönüştürebilmeleri.

 

Panel Konuları:

 • İK stratejisindeki rolü ve önemi
 • Nasıl veri bilimci olunur
 • Veri bilimci yetenek havuzu
 • Hangi sektörlerde hangi ihtiyaç duyuluyor?

Yorum Alanı

*Bu etkinlikte toplam 0 yorum bulunmakta.

En yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız E-Bülten üyeliği için lütfen mail adresiniz ile kayıt yaptırınız.