Genel Açıklama

Bilişim Zirvesi'20

İstanbul

Bilişim Zirvesi'20

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye ve bölgenin çok yönlü kalkınmasına öncülük eden ve çığır açan politikaların üretildiği; çağdaş, üretken ve yenilikçi bir ekonomi sisteminin oluşmasına teknoloji perspektifinden bakarak katkıda bulunan; ilham veren, cesaretlendiren iş deneyimlerinin paylaşıldığı; güçlü, sağlam işbirliklerinin oluşturulduğu ve aynı zamanda bilimle teknolojinin kesiştiği noktada geleceğe ışık tutan köklü ve lider etkinliğidir.

Bilişim Zirvesi bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin olmazsa olmazı haline gelen teknoloji ve bilişimin vizyon, strateji ve yol haritasının belirlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi için her yıl yeni, yeniden ele alınarak en geniş ve zengin içerikli etkinliği olma özelliğini koruyor. Bilişim Zirvesi (ICT Summit), Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşimi ve sinerjisiyle ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliği olma özelliğini de devam ettiriyor.

2000 yılından bu yana edindiği eşsiz birikimle ülkemizin ve bölgenin lider etkinliği haline gelen Bilişim Zirvesi, gündem oluşturan içeriği, bilişim dünyasının tüm oyuncularını kucaklayan yapısı, tüm tarafları bir araya getiren ve buluşturan özelliği, geleceğe dönük yüzü ve yeniliklere açık kimliğiyle bilişim sektörünün de bütünleşik yapısını ve gücünü gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. 

 

GEÇMİŞ "BİLİŞİM ZİRVESİ" ETKİNLİKLERİ

     

 

BİLİŞİM ZİRVESİ'20 KAPSAMI

Bilişim teknolojilerinde yaşanan ve yaşanacak olan gelişmeleri gelenekselden geleceğe uzanan geniş ve zengin bir perspektifle iş dünyasının gündemine taşıyan Bilişim Zirvesi, 20 yıllık birikiminden aldığı güçle bizi yine heyecanlı, soluk soluğa bir yolculuğa çıkarıyor.  Bilişim Zirvesi’20, bilim çevrelerinin hararetli tartışmalarına yol açan, ülkelerin rekabette yeni bir güç olarak hazırlıklarını sürdürdükleri, gelecek 30 yıla şekil verecek olan kuantum teknolojisini gündeme taşıyor. Zirve 2020 yılında Kuantum Yolculuğu ana temasıyla iş, kamu, bilişim ve akademik dünyayı bir araya getiriyor.

Son yıllarda duvarın ardındaki yapay zekânın şekillendirdiği yeni akıllı dünya ekonomisini irdelemiş ve bu yenidünyada var olmanın ve yaşamanın formüllerini ortaya koymuştuk. Geçtiğimiz yıl ise yapay zekânın temel hammaddesi olan verinin gücünü ele alarak verinin derin analizini, verinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde geleceğe nasıl yön vereceğimizi anlamak, kavramak, tasarlamak, kurgulamak, planlamak, strateji oluşturmak üzere zirvede bir araya geldik.

Şimdi ise; alıştığımız, benimsediğimiz ve kabullendiğimiz teknoloji düzlemiyle vedalaşma zamanı yaklaşıyor. Hayatın her alanında dönüşmesi gereken süreçler, zorluklar, fayda ve avantajlar önden stratejik olarak hesaplanmalı ve yol haritası çıkartılmalıdır. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Teknoloji ve bilişim kavramını baştan aşağı değiştirecek olan bu kavrama uyum sağlamak için mevcut düzenin reformist bir yaklaşımla yıkılması, yıkım öncesi tedbirlerin alınması ve yeniliğe hazır olunması için yolculuk başlıyor. Anka kuşu tutuşmaya başladı, ışığını görüyoruz. Küllerinden yeniden doğacak olan geleceğin ileri ve yeni teknolojileri için Kuantum Yolculuğu başlıyor.

Her şeyin dijitale evrildiği bir çağda yıkıcı yenilikçi teknolojiler iş dünyasını kökten hızlı bir değişime zorluyor. İnternet ve mobilite ile ivme yakalayan dijital dönüşüm hareketi endüstri 4.0, nesnelerin interneti, bulut, yapay zeka, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla zirveye yolculuğunu sürdürüyor. Bu yolculukta ivmeyi daha da hızlandıracak yeni bir kavram ve teknoloji arayışı karşımıza çıkıyor. Sınırsız ve sonsuz üretilen veriyi yine anlık olarak işleyebilecek yeni bir teknolojiye ihtiyaç duyuruyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan teknoloji Kuantum!

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplum bilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeniçağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

 

Zirve'nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

- Keynote / Konuk konuşmacılar               - Konferanslar                                     - Sunumlar

- Paneller                                                    - Kullanıcı deneyimleri                        - Forumlar         

- Eğitim seminerleri                                    - Sosyal etkinlikler                                         

- İletişim ve buluşturma ortamları             - Sergi ve fuaye alanları

 

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi'20; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak.

 

PROJE

Bilişim Zirvesi’20 “Kuantum Yolculuğu” Projesi Nedir?

QUANTUM JOURNEY

Karmaşıklığın ve bilinemezliğin hesaplanması bilimi olarak da adlandırabileceğimiz kuantum teknolojilerinin temeli kuantum mekaniğine dayanıyor. Kuantum mekaniği, her bitin 0 veya 1’i temsil ettiği bilgileri kullanarak biti işleyen klasik bilgisayarların yerine her ikisini bir arada kullanıyor. Klasik bilgisayarlarda bit olarak adlandırılan bu sistem kuantum bilgisayarlarda kubit (quantum bit/ qubit) olarak adlandırılıyor. Kubitler aynı anda iki farklı durumda da var olabiliyorlar ve parçacıkların ya da grupların birbirine dolaşmış olduğu karmaşık durumlara karşı tepki gösteriyorlar.  Aynı zamanda kuantum bilgisayar, klasik bilgisayardan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gereken işlemleri gerçekleştirebiliyor.

 

Günümüz dünyasında artık herşey veri üretiyor ve bu verilerin her birinin de değere dönüşme potansiyeli bulunuyor. Ev aletlerinden sürücüsüz otomobillere, fabrikalardaki üretim makinelerinden sağlık cihazlarına kadar her cihazdan sürekli bir veri üretimi söz konusu. Üretilen bu yapılandırılmamış verilerin anlık olarak bir merkeze iletimi, burada işlenmesi ve makinelere uzaktan anlık komutlar verilmesi gibi uygulamaların artacağı düşünüldüğünde, sınırsız ve sonsuz üretilen anlık veriyi yine anlık olarak işleyecek bir teknolojiye ihtiyaç var; bu da kuantum teknolojisi.

 

Örneğin ülke çapında aranan bir suçlunun fotoğrafı, yine ülke çapında binlerce noktaya yerleştirilmiş sensör kameraların topladığı devasa verilerle karşılaştırılarak anlık olarak o suçlunun nerede olduğu tespit edilebiliyor. Ya da sürücüsüz otomobilden bahsediyoruz, bu araçlar yakın zamanda yollarda yerini alacak ve hızla yaygınlaşacak gibi görünüyor. Peki binlerce hatta milyonlarca sürücüsüz araçtan alınan veriler hangi bilgisayarlarda anlık olarak işlenecek? İşte bu noktada yeni nesil bilgisayar teknolojisi olan kuantum devreye giriyor.

 

Kuantum teknolojisi sayesinde veri bilimi yeni bir anlam kazanacak. Bu teknolojinin hayata geçmesiyle birlikte anlık olarak tüm olasılıkların hesaplanarak dijital verilerin işlenmesi, anlamlandırılması, uygulamaya alınması çok çok daha hızlı yapılabilecek. Kuantum bilişim bu yönüyle yapay zekanın çalışma kabiliyetinin geliştirmesine büyük katkı sağlayacak. 

 

Kuantum teknolojisi, yolculuğunun henüz başında olmakla birlikte önümüzdeki 30 yıl içerisinde hemen her alanda varlığını kanıtlayacağını söyleyebiliriz. Kuantum bilgisayarlar, halen ilk adımlarını atıyor olsalar da çözümü yıllar alacak problemleri çok kısa sürede çözmeyi vaat ettikleri için ülkelerin dahi kalkınma programlarına girmiş durumda. Savunmadan, sağlığa, şehir yönetiminden güvenliğe, uzay bilimlerinden finansa, telekomünikasyondan eğitime kadar uzanan tüm yaşam alanlarını derinden etkileyecek olan kuantum teknolojisi, hiçbir olasılığı göz ardı etmeksizin dijital verilerin değerlendirilmesinde kilit rol oynayacak.

 

Kuantum yolculuğu yeni başlıyor ve bu yolculuk onyıllar boyunca sürecek. Karmaşıklığın ve bilinemezliğin sisli dünyasında nasıl yolumuzu bulacağımızı keşfetmek, tüm olasılıkları hesaplayarak en doğru tahminlemeyi yapabilmek, bizi bekleyen majör değişimlerin neler olacağını anlamak ve bu yeni döneme hali hazırda kullandığımız çözümlerle hazırlanmak sizi Bilişim Zirvesi 2020’ye bekliyoruz.

 

Bilişim Zirvesi'20 yine ülke gündemini değiştirecek bir ana tema ile bu yıl da siyasiler başta olmak üzere iş ve bilişim profesyonellerini, kamu ve yerel yönetimleri, akademik dünyayı, sivil toplum kuruluşlarını, düşünce liderlerini ve bilim insanlarını bir araya getirecek. Zirveye katılan tüm paydaşlarla beraber çözümlenmesi gereken kuantum denklemini masaya yatıracağız.

 

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

Tema İçerik ve Konuları

20. Bilişim Zirvesi’nde ‘Quantum Journey ana teması ile sınırsız ve sonsuz üretilen veriye, verinin anlık olarak işlenmesi için gereken hız ve teknolojilere kuşbakışı bakacak; bunu da aşağıdaki ana ve alt başlıklarla işleyeceğiz.

 

Bilişim Zirvesi’20 ‘Kuantum Yolculuğu’ Ana Tema - Açılış Programı

 • Protokol konuşmaları
 • Ana Tema (Keynote) sunumları
 • Büyük Sponsor sunumları

 

Ana Tema Tepe Konuları

Kuantumu anlamak: Bugünden geleceğe kuantum vizyonu

Mit mi, hayal mi, gerçeğe yolculuk mu? Gelecek 30 yıllık yolculuğunda bizi ne bekliyor?

Kuantum teknolojileri yol haritası: Hesaplama, Kriptografi, Metroloji, Simülasyon

Kuantum teknolojilerin yaşamımızdaki yeri ve önemi

Kuantumun ilk temelleri ve yaşamımıza dokunan teknolojiler (fiber optik iletişim, transistör, lazer vb)

İkinci kuantum devrimi: Foton teknolojisi

Süper bilgisayar çağının yeni adı: Kuantum bilgisayarlar

Kuantum bilgisayarları süper bilgisayarlardan ayıran özellikler

Bilinemeyeni ve hesaplanamayanı da işleyen teknoloji, evrensel kuantum bilgisayarlar

Sınırsız ve sonsuz dijital veriyle başa çıkabilecek kuantum özellikli sistemler

Ülkelerin rekabette yeni gücü: Kuantum teknolojisini toplumsal faydaya dönüştürmek

Kuantum teknolojilerin geliştirilmesinde ABD ve Uzak Doğu etkisi

Kuantum manifestosu: AB Kuantum Teknolojileri Amiral Gemisi Programı

Türkiye’nin evrensel kuantum vizyonu ve yatırım planı ne olmalı?

Kuantum ile her an ‘’an’’ı yakalamak

Yapay zeka kuantum teknolojileriyle birleşirse…

Kauntum teknolojisi ve yapay zeka ile işi ve süreçleri yeniden tanımlamak

Kuantum bilişim ile bugünün verisini yarın için depolamak ve saklamak

Kuantum teknolojilerin geliştirilmesinde üniversite-sanayi işbirliği

Kuantum teknolojileri geliştirmede girişimciliğin özendirilmesi ve inovasyon

Kuantum teknolojiler hangi sektörleri nasıl dönüştürecek?

 

 

Teknoloji Platformları

Yeni Nesil Nesnelerin İnterneti Platformu

Bulutta İleri Teknolojiler Platformu

Dijital Dönüşüm Süreklilik Platformu

Kuantum Kriptolojisi Güvenlik Platformu

Sınırsız, Sonsuz ve Büyük Veri Platformu

Kurumsal Dönüşüm Yönetim Platformu

Robotik ve Yapay Zekâda İleri Teknolojiler Platformu

Kuantum Yolculuğunda CxO’lar Platformu

Savunma Teknolojileri Platformu

Finans ve Bankacılıkta Kuantum Yolculuğu Platformu

Şehircilik ve Otomotivde Kuantum

Kuantum ile İleri Sağlık Teknolojileri Platformu

Sivil Savunmada Gelişmiş Yeni Teknolojiler

e-Spor Teknolojileri Platformu

Tarımda İleri Teknolojiler Platformu

Kuantum Yolculuğunda Yeni IK Tanımı ve Yönetimi

 

TEKNOLOJİ PLATFORMLARI

 • Yeni Nesil Nesnelerin İnterneti Platformu

Her noktadan anlık verileri toplayarak entegre bir şekilde büyük veri sistemlerine aktaran nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi, bağlantılı ve akıllı bir dijital ekonominin en temel unsurlarından biri. IoT, cihazların/nesnelerin ve insanların birbirine bağlandığı bir dünyayı adresliyor ve akıllı ağa bağlı evlerden bağlı arabalara, bağlı akıllı şehirlere, akıllı fabrikalara, bağlı ülkelere kadar uzanan geniş bir dijital ekosistemin oluşmasına neden oluyor.

IoT sadece akıllı cihazlarından ya da sensörlerden ibaret değil. Uçtan uca bir IoT sisteminin hangi unsurlardan oluştuğuna bakacak olursak; elbette ki akıllı nesneler, cihazlar ve sensörler işin uç noktalarını oluşturuyor. Yanı sıra cihazları ve nesneleri birbirine bağlayan iletişim ağları ve nihayet nesnelerden gelen verilerin yer aldığı bulut ya da bilgisayar sistemleri ve buradaki verileri anlık işleyen büyük veri analiz teknolojilerini sayabiliriz.

Yapay zeka IoT’yi de dönüştürüyor ve sadece bilgi toplayan cihaz yerine haberleşen, etkileşim kuran ve karar verebilen akıllı bir nitelik kazandırıyor.

Bulut teknolojisi, IoT sistemlerinin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Akıllı cihazlar ve sensörlerin sürekli olarak ürettiği verilerin barındığı bulut sistemleri sayesinde veriye anlık erişim, hızlı veri aktarımı, anlık veri analizi ve güvenilir bilgi iletimi mümkün olabiliyor.

 

Yapay zeka yeteneklerine bağlı yeni iş modellerinin oluşturulmasında IoT, verilere ulaşmanın ve toplamanın yegane unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Veri arttıkça yapay zeka uygulamaları da artacak, gelişecek ve zenginleşecek. En karmaşık verileri en hızlı ve en doğru biçimde işleyecek olan kuantum bilgisayarlar ve teknolojiler için girdi sağlayacak olan IoT, bu yönüyle her kesim için kritik önem taşıyor. Yanı sıra IoT teknolojisi de kuantum bilgiişleme katkı sağlayacak şekilde daha hızlı ve akıllı olarak geliştirilecek.

 

Platform Konuları:

 • Kuantum’a hazırlık: Daha akıllı ve daha hızlı IoT’ye doğru
 • IoT artık sadece toplamıyor; iletiyor, konuşuyor, karar veriyor
 • Yeni nesil IoT, uzmanlaşan IoT haline dönüşüyor
 • Endüstriyel IoT, tüketiciler için IoT ve ticari IoT
 • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesinde IoT’nin önemi
 • IoT’de uygunluk, uyumluluk, güvenlik ve gizliliğe dikkat
 • Büyük veriyi ve yapay zekayı besleyen IoT’nin yeni yetenekleri
 • IoT uygulamaları için yeni nesil sensörler
 • Uçtan uca veri haberleşmesinde yeni IoT standartları
 • IoT uygulamalarında bulut teknolojilerinin rolü

 

 

 • Bulutta İleri Teknolojiler Platformu

BT ve ağ altyapısı, yazılımlar dahil tüm bilişim hizmetlerinin internet üzerinden kiralama yöntemiyle erişilmesini sağlayan bulut bilişim ilk çıktığından bu yana hızla gelişti ve şirketlerin olmazsa olmaz modern BT platformları haline geldi. Şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamada işletim maliyetlerini düşürme, altyapı verimliliği, güvenlik, esneklik, çeviklik, ölçeklendirebilme ve kolaylık sağlayan bulut bilişim artık akıllı bulut mimarisine kavuşuyor.

 

Dijital dünyanın yaşam platformu olan bulut bilişim artık yapay zeka uygulamalarının da yaşam arenası haline geldi. Akıllı bulut mimarisi yapay zeka dokunuşuyla verileri yüksek hızda işleme, ileri analitik ve makine zekası özelliklerini de şirketlere sunmaya başladı. Yüksek performanslı bulut bilişim platformları, iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak akıllı uygulamalarla sürekli olarak inovasyonu destekleyecek bir yapıya kavuşuyor.

 

Endüstri 4.0’la birlikte iş dünyasında hızla yerini alan bu teknolojinin olmazsa olmazlarından biri de yüksek performanslı bulut bilişim platformları. Bu alanda anlık veri iletimini ve analizini gerektiren servisler, bulut bilişim yatırımlarının daha da artmasını sağlayacak. Yüksek performanslı bilgi işlem teknolojisi de bilgisayar kümeleri kullanarak karmaşık problemlerin birden çok makinede paralel olarak çözümünü sağlıyor.

 

Kuantum teknolojisini adresleyen yüksek performanslı işlemler için öncesinde milyonlarca dolar harcayarak yüksek performanslı bilgiişlem laboratuvarları kurmak gerekiyordu. Şimdi ise bu laboratuvar ortamını bulut bilişim kolaylıkla sağlayabiliyor. Esnek ve ölçeklenebilir bulut altyapısı sayesinde yüksek performanslı işlemler rahatça yapılabildiği gibi bulutta yüksek performanslı bilgiişlem kümelerini oluşturmak ve yönetmek son derece kolay.

 

Platform Konuları:

 • Yüksek performanslı bulut bilişim altyapısı ve önemi
 • Hibrit bulut mimarisi ve kazanımlar
 • Bulut veri merkezi güvenliği maksimize ediyor
 • Yapay zeka akıllı bulutu önceliyor
 • Yapay zeka için akıllı bulut mimarisi
 • Bulut servis modelleri; altyapı, platform ve yazılım
 • Yüksek performanslı işlemler buluta ihtiyacı artırıyor
 • Bulut üzerinde kuantum teknoloji laboratuvarı

 

 

 • Dijital Dönüşüm Süreklilik Platformu

Günümüzün rekabetçi iş koşullarında dijital dönüşüm belki de etkisi en fazla hissedilen dinamiklerin başında geliyor. Şirketin dönüşüme hazır olması için bir inovasyon kültürü yaratması, hızlı değişimlere ve risk almaya hazır olması gerekiyor.

 

Dijital dönüşüm ilk yıllarında çoğunlukla teknoloji yatırımıyla eşdeğer görülüyordu. Sonraki adımda altyapının dijitalleşmesinin yeterli olmadığından hareketle iş süreçlerinin, iş organizasyonlarının, çalışanların dijital dönüşümü gündeme geldi. Tek başına dijitalleşmek de yetmedi; iş ortakları, müşteriler hatta sektörleri içeren ekosistemin dijitalleşmesi gerektiğinin önemle üzerinde duruldu. Bugün ise dijital dönüşümün olmazsa olmaz başarı kriteri, sürekli ve sürdürülebilir bir strateji olması gerektiği yönünde.

 

Etkili ve sürekli bir dijital dönüşüm sağlamak isteyen pek çok şirketin önündeki en büyük engellerden biri, yeni düşünme biçimlerine yönelik direnç gösterme ve karmaşıklıklar karşısında korkuya kapılma gibi nedenlerle gerekli bakış açısı ve becerilerin kazanılamaması.

Dönüşümde süreklilik; dinamik koşullara ve rekabetçi değişimlere hızlı tepki verme yeteneğini artıran, kurumsal çeviklik kazandıran yönetim modeli olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla şirketler yalnızca bir kez değil, her gün dönüşüm stratejisi uygulamalı ve bunu hiç bitmeyecek bir yolculuk olarak benimsemeli. Günümüz iş dünyasına şekil veren yaklaşımın uzun ömürlülük değil, köklü değişikliklere açık olma ve bunları idare edebilme yeteneği olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.

 

Dönüşmek bir süreç işi ve atılacak tüm adımların aynı anda planlanması şart; devreye alınması gereken de pek çok parametre mevcut. Şu da bir gerçek ki; dijital şirketlerin yıkıcı iş modelleriyle hızlı, çevik ve esnek hareket ederek müşterileri kendi saflarına çekebilme yetenekleri yüksek.

Geleneksel ve dönüşmekte olan şirketlerin de bu hıza ayak uydurması; bunun için hızlı prototip geliştirme, kuluçka merkezleri gibi yeni yaklaşımlarla dijital dönüşümlerini hızlandırmaya çalışmaları gerekiyor.

Dijital dönüşümde sürekliliği yakalamak için sürekli izleme, sürekli kontrol, sürekli geliştirme, sürekli yenilik sürekli iyileştirme vb. gerekiyor.

 

Platform Konuları:

 • Dijital dönüşümün olmazsa olmazları ve sürekli dönüşüm stratejisi
 • Dijital dönüşümde hızı yakalamanın yolu, startup işbirliği
 • Dönüşümde sürekliliği yakalamada yönetim ve çalışanların dönüşümü
 • Kurumsal çeviklik nedir, nasıl sağlanır?
 • Dijitalleşen şirketlerde sürekliliğin anahtarı: Agile metodolojisi
 • Agile(çevik) yazılım geliştirme yaklaşımı; proje ve insan yönetimine etkileri
 • Sürekliliği sağlayan dijital dönüşüm araçları: DevOps, konteynerlar, mikro servisler

 

 

 • Kuantum Kriptolojisi Güvenlik Platformu

Teknolojiler geliştikçe yıllar itibarıyla güvenlik ve veri güvenliği kavramları/teknolojileri de gelişme ve çeşitlilik gösterdi. Bilgisayar güvenliğinden ağ, internet ve mobil güvenliğe, siber güvenlikten dijital güvenliğe uzanan bu geniş spektrumda şimdi de kuantum teknolojisine hazırlık anlamında kuantum şifreleme teknolojileri önem kazanmaya başlayacak. Kamuoyunda özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren telefon dinlemelerini olanaksız hale getiren çözümler olarak gündeme gelen kuantum kriptografik çözümler, güvenlik geliştiricileri ve akademik çevrelerin yakın markajında.

Kriptoloji kısaca güvenlik için verinin şifrelenmesi ve bu şekilde iletilmesini ifade ediyor. Kriptolojide amaç, bilgiyi sadece gerçek alıcıya ulaşabilecek şekilde iletmek. Şifreli metnin güvenliği tamamen anahtarın gizliliğine bağlı.

 

Kuantum kriptografi ise, güvenli iletişimi garanti edebilmek için kuantum mekaniğinin yasalarını kullanıyor. Haberleşecek iki tarafın, yalnızca kendilerinin bilebileceği rastgele ortak bir bit dizisi üretebilmelerini ve bu bit dizisinin mesajların şifrelenmesinde veya şifrelerinin açılmasında kullanılmasını sağlıyor. Kuantum kriptografinin önemli bir özelliği, haberleşen taraflar anahtarı ele geçirmeye çalışan üçüncü bir tarafın varlığını tespit edebiliyor. Bu durum; kuantum fiziğinin, bir kuantum sistemi ölçme sürecinin sistemin bozulmasına neden olduğu ilkesi ile ilintili. Anahtarı gizlice dinleyen üçüncü taraf onu bir şekilde ölçmek zorunda ki bu da sistemde birtakım anormalliklere sebep olacaktır. Eğer gizli dinleme seviyesi belli bir eşik değerin altındaysa anahtar üretilebilir, aksi takdirde güvenli bir anahtar üretmek mümkün olmaz ve iletişim durdurulur. Kuantum kriptografi yalnızca anahtar üretmek ve bu anahtarı dağıtmak için kullanılır, veri taşınmasında kullanılmaz. Üretilen anahtar daha sonra herhangi bir şifreleme algoritmasında şifreleme ve şifreyi açma için kullanılır.

 

Henüz kuantum kriptografi üzerinde çalışmalar devam ederken diğer yandan akademik çevrelerde “kuantum sonrası kriptografi” den söz edilmeye başlandı.  Kuantum kriptografi matematiksel olarak zor problemlere dayanan ve herhangi bir özel uygulama platformuna ihtiyaç duymayan sistemlerle çalışılmakta olup, kuantum sonrası kripto sistemleri ile açık anahtarlı şifreleme, elektronik imzalama, özet alma ve anahtar paylaşımı problemlerine güvenilir çözümler bulunmaya çalışılıyor. Tüm bu geliştirilecek olan çözümler gelecekteki kuantum dünyasının güvenliğini sağlama noktasında elzem teknolojiler olacak.

 

Platform Konuları:

 • Entegre siber güvenlik neden olmazsa olmaz?
 • Entegre siber güvenlikte kriptolojinin  yeri ve önemi
 • Kuantum teknolojisinde güvenlik ve kriptografi
 • Kuantum anahtar dağıtımı prensipleri
 • Kuantum kriptografide kullanılan algoritmalar ve kripto çipleri
 • Kuantum kriptoloji ile ulusal siber güvenliği sağlamak
 • Kuantum kriptoloji geliştirmek için ar-Ge ve inovasyon politikası
 • Kriptolojide kriptanalizin önemi
 • Kuantum sonrası kriptografi

 

 

 • Sınırsız, Sonsuz Büyük Veri Platformu

Hızlı ve rekabetçi iş dünyası karmaşık iş süreçlerinin yönetilmesini ve şirketlerin geleceğini ilgilendiren nihai raporların elde edilmesini zorlaştırıyor. Veriler ancak doğru boyutlarda ve doğru yapılarda derlendiğinde, bilgi haline gelebiliyor. İhtiyaç duyulduğunda bu bilgilere kolayca erişilebilmesi ve bilgilerin yoruma çevrilebilmesi ise artık yapay zekanın işi.

 

Dijital dünyada yapısal (durağan) verilerin yanı sıra yapısal olmayan (akan) verilerde yaşanan devasa büyüme, şirketlerin gözünü korkutsa da sonsuz görünen ve sınırsız büyüyen veriyi yönetmek, hızlı karar alıp hayata geçirme noktasında çevikliği yakalamak zorunluluk haline geldi.

 

Bu sonsuz ve sınırsız büyüyen verinin yaşam alanı bulut ortamları olurken bu büyük verinin işlendiği ve faydaya dönüştüğü nokta da kuantum bilgisayarlarda koşan yapay zeka uygulamaları olacak. Şirketler bu sonsuz ve sınırsız büyük veriyi analiz edemediklerinde müşteri bilgisini, üretimini, ürünlerini, muhasebe ve bütçelemesini, satış ve pazarlama faaliyetlerini, lojistiğini, tedarikçilerini vb. yönetemez duruma gelebilirler.

 

Veri yığınları içinde pek çok olasılık hesapları üreterek tahminleme yapmak, öngörmek, gelecekte olabilecek gelişmeleri ya da riskleri görebilmek, önlem alabilmek, hızlı, doğru karar verebilmek için ileri analitik yöntemleri uygulanıyor. Giderek artan bilinemezlik ve öngörülemezlik durumlarını hesaplayıp ölçebilmek ise yakın gelecekte kuantum bilgiişlem ile olanaklı hale gelebilecek.

 

Platform Konuları:

 • Sonu ve sınırı bilinmeyene yolculuk: Büyük veri ne kadar büyüyecek?
 • Büyük veride sonsuz veri, sonsuz teknoloji mi?
 • Yarının bilgisi için büyük veri bugünden…
 • Büyük veride verinin değerini artırmak
 • Büyük veride analitiğin önemi
 • Akan verinin karakterizasyonu, üretimi ve analitiği
 • Yapay zeka destekli analitik
 • Büyük veri ve açık veri analitiği
 • Büyük veri stratejisi ile geleceğin şirketini kurgulamak
 • Bilinemezliğin ve öngörülemezliğin arttığı büyük veride kuantum imdada yetişiyor

 

 

 • Kurumsal Dönüşüm Yönetim Platformu

– Kurumsal Dönüşüm Platformu desteği ile

Adına ister dijital ister teknolojik isterse kurumsal dönüşüm deyin, işin temelinde dönüşüm yatıyor. Şirketler neden dönüşmek ve neden kurumsallaşmak istiyor? Bunların temelinde teknolojik ve ekonomik dinamikler sonucu değişen müşteri beklentisi ve davranışı, aynı zamanda rekabet ve piyasa koşullarının değişimi yatıyor.

Kurumsal dönüşüm müşteri, çalışan, operasyon ve ürün katmanlarının tamamını kapsamalıdır. Dönüşümün odağında ise müşteri etkileşimi artışı, çalışanları güçlendirme, operasyonda verimlilik ve ürünlerde yenilikçi yaklaşım anlayışı mevcut.

 

Kurumsal dönüşüm, şirketin mevcut iş modelinin gözden geçirilmesi, kurum içi ve dışı taleplere hızlı yanıt yeteneğinin kazandırılması sanatıdır da diyebiliriz. Bu noktada da kurumsal kaynak planlama (ERP) adı verilen kurumsal dönüşüm çözümleri devreye giriyor. ERP bir şirketin hem kurumsal hem de dijital dönüşümünü birlikte entegre bir şekilde sağlayarak adeta, merkezi yönetim birimi gibi görev yapıyor.

 

Şirketlerin tüm birimlerini ve ekosistemini kapsayan bir ERP çözümü; farklı birimlerdeki çalışanların her birinin kendi işine ait operasyonları yönetebildiği, ancak verinin baştan sona organizasyon bütününde aktığı ve bu sayede bir birimde oluşan bilginin diğer birimlerce verimli şekilde erişilip kullanılabildiği ve yöneticilerin geleceğe ilişkin tahminler yapıp karar vermesini kolaylaştıran raporlara dönüştüğü bilgi sistemidir.

 

Platform Konuları:

 • Kurumsal kültür değişimi için dijital ve teknolojik dönüşüm
 • Kurumsal dönüşümün temel yapıtaşları
 • Kuantum hızında çevik dönüşüm için ipuçları
 • Yeni nesil ERP sistemleri
 • Bulut tabanlı ERP sistemleri
 • Akıllı ve analitik özellikli ERP sistemleri
 • Yapay zeka ERP’nin yeteneklerini artırıyor
 • Robotik süreç otomasyonu ve ERP entegrasyonu
 • Yapay zeka ile müşteri deneyimini zenginleştirmek

 

 

 • Robotik ve Yapay Zekâda İleri Teknolojiler Platformu

Gelecek, geliyor derken akıllı ve otonom makineler nihayet günlük yaşamımızın bir parçası olmaya başladı. Yapay zeka, robotlar, robot otomasyon sistemleri, akıllı makineler ve algoritmalar hiç ummadığımız kadar hızla yaşamın içine giriyor. Bu yeni çağda iş dünyasının ve ülke yönetimlerinin vizyonu; yapay zeka, öğrenen makineler ve robotlar yardımıyla problemleri çözmenin, yeteneklerimizi geliştirmenin, sürdürülebilir bir yaşamın yeni ve daha etkili yollarını bulmak yönünde şekillenmesini sağlamak durumundayız.

 

Yapay zekayı, büyük veri kullanarak, düşünce, algı ve aksiyonların makinalar üzerinde modellenmesi olarak tanımlıyoruz.

Yapay zekanın hızla gelişmesinin doğuracağı sonuçları daha tam olarak kimse tahmin edemiyor ancak yapay zekanın sebep olacağı bir gerçek var: İnsanların yaptığı ve öngörülebilir olan işlerin hepsi bilgisayarlar tarafından yapılacak. Yapay zeka ve robot teknolojisine, insanın ve dünyanın sonunu getirecek bir güç olarak bakmak yerine olumlu senaryolar üretmek yönünde adımlar atmak gerekiyor.

 

Yapay zeka ve robot otomasyonu hala çaresini bulamadığımız birçok problemi çözmemize yardımcı olacak, söz konusu süreçleri hızlandıracak. Yapay zeka ile beraber çalışarak pek çok hastalığı yenebilecek, küresel ısınmayı, fakirliği yenecek, her konuda daha bilinçli karar verecek, savaşları engelleyebileceğiz. Yapay zekanın gelişmesi ile yepyeni meslekler doğacak ve yapay zeka insanların kendilerine uygun işleri bulmalarını kolaylaştıracak.

 

Platform Konuları:

 • Yapay zeka ve robotlarla yönetilen bir distopya mı yoksa ütopya mı?
 • Yapay zeka teknolojilerinin bileşenleri ve uygulama alanları
 • Büyük veri analitiği için yapay zekanın önemi
 • Yapay zekayı tehditten fırsata nasıl dönüştürebiliriz?
 • Öğrenen ve idrak (cognitive) eden sistemlerin kullanıldığı alanlar
 • Yapay zekada güvenlik ve güvenilirlik
 • Yapay zeka ve robotik temelli yeni iş, organizasyon ve ekonomi modeli oluşturmak
 • Yapay zeka ekonomisinin dinamikleri ve yeni rekabet kuralları
 • Yapay zeka ve robotlarla insanın etkileşiminde değişen iş ve çalışan profili

 

 

 • Kuantum Yolculuğunda CxO’lar Platformu

– CIO Turkey desteği ile

Kuantum teknolojisi üzerinde onlarca yıldır süren araştırmaların son yıllarda meyvelerini vermeye başlaması, bu teknolojinin CxO’ların radarına girmesine yol açtı. Rekabet ve müşteri davranışının değişimi gibi iki temel dinamiğe dayanarak şirketlerinin geleceğini belirleyen CxO’ların her geçen gün yönetmek zorunda olduğu yüzlerce paradigma, zorluk, kısıt, açmaz ve sorun ortaya çıkıyor. Şu bir gerçek ki, günümüz şirketlerinin çoğu verilere boğulmuş vaziyette. En basitinden bir e-ticaret şirketini ele alalım: Hemen her gün güzergah ve lojistik, envanter, hava durumu, trafik, yerel yasalar ve öngörülemeyen sayısız sorunla baş etmek zorunda. Çok fazla çeşit veri, çok fazla sayıda değişken içerdikleri için en güçlü bilgisayarlar bile bu tür sorunları çözmeye elverişli değil.

 

Kuantum teknolojisi yapay zeka uygulamalarının da yardımıyla sınırsız ve sonsuz sayıda değişkeni çok hızlı tespit edip, eşzamanlı kategorize edip anlamlı bir dizin haline getirmek için kolları sıvamış durumda. Hali hazırda müşteri memnuniyeti, karlılık, kalite, verimlilik, maliyet düşürme, çalışan/iş ortakları verimi ve memnuniyeti, sürdürülebilirlik vb. konularda dijitalleşmek için a mücadele eden CxO’lar şimdi de gündemine kuantum teknolojileri almaya hazırlanıyor.

 

Şirketlerin bugünden kuantum teknolojilerin kendilerine ne getireceğini ve işlerinin geleceğinin bundan nasıl etkileneceğini hesaba katmaya başlamasında fayda var. Özellikle de savaşların siber ortamda gerçekleştiği günümüzde, bu teknolojinin güvenlik tarafında getireceklerini iyi anlaması gerekiyor.

Kısacası CxO’lar kuantum teknolojisinin,  geleneksel BT’nin çözmekte zorlandığı hangi problemlerin üstesinden geleceğini şimdiden belirlemek durumundalar

 

Platform Konuları:

 • CxO penceresinden kuantum geleceğe hazırlanmak
 • Şirket stratejisinde, uzun dönemli planlamalarda kuantum teknolojilerin risk ve avantajlarının belirlenmesi
 • Kuantum temelli ar-ge ve inovasyon politikalarının oluşturulmasında CxO’ların rolü
 • CxO’ların kuantum temelli işbirliği ve büyüme stratejilerinin belirlenmesinde izleyecekleri yol
 • CxO’lar kuantum teknolojisi yatırımını nasıl yönetmeli: Bulut temelli kuantum teknolojisinin avantajları
 • CxO’ların kuantum temelli iş modeli, organizasyon ve insan kaynağı yeteneklerinin oluşturulmasının yol haritası

 

 

 • Savunma Teknolojileri Platformu

Teknolojik gelişmelerle birlikte giderek daha açık bir dünyada yaşamak durumundayken diğer yandan bu açık dünyada daha çok güvenlik tehdidi ve saldırıyla karşı karşıyayız. Ülkeler güvenliklerini sağlayamazsa, o ülkelerdeki hiçbir endüstrinin ayakta kalması mümkün olmaz. Bunun bilincinde olarak bugün, birçok ülke ve savunma sanayi şirketi dijital yatırımlara öncelik veriyor.

 

Teknolojik gelişmeler ve savunma sanayisinin gelişimi doğru orantılı gerçekleşiyor. Savunma sanayinde atılacak her bir adım ülkelerin gelecekteki konumu için büyük bir öneme sahip.

Türkiye son yıllarda savunma sanayi ve havacılık alanında milli ürün geliştirme stratejisi çerçevesinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları başta olmak üzere, tank, savaş helikopteri, askeri gemi, keşif uydusu, fırtına obüsü gibi sistemler ülkemize kazandırıldı.

 

Dijitalleşme akımı savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde de baş aktör konumunda. Havacılık ve savunma sanayi şirketleri operasyonlarını geliştirmek, gelirlerini artırmak ve inovasyonu teşvik etmek için dijital teknolojileri kullanmaları gerekiyor.

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi için büyüyen veri bu noktada da kritik konumda yer alıyor. Özellikle gelecekte yapay zekanın savunma sanayini yeniden tanımlayacağını öngördüğümüzde onun temeli olan verinin yönetimi son derece önemli. Kuantum çatısı altında verinin etrafında şekillenen savunma teknolojileri konuları bu endüstrinin ana başlıklarını oluşturacak.

 

Platform Konuları:

 • Savunma sanayinde gelişmiş robotlar ve yapay zeka
 • Büyük veri, ileri analitik ve veri bilimi
 • Yatay ve dikey veri entegrasyonu
 • Savunma sanayinde dijital stratejiler
 • Endüstriyel internet
 • IoT ile makineler ve ürünler arasında ağ ve nesneler arasında çok yönlü iletişim
 • Büyük veri ve analitik ile çok sayıda kaynaktan çok miktarda verinin kapsamlı ve hataya yer vermeyecek şekilde değerlendirilmesi
 • Bulut verisinde ileri depolama sistemleri
 • Yüksek siber güvenlik teknolojileri
 • Artırılmış gerçeklik ve sanallaştırılmış uygulamalarla gerçek uygulamaların çalıştırılması
 • Gerçek zamanlı iletişim sistemleriyle karar vermeyi iyileştirmek
 • Komuta kontrol bilgi sistemleri
 • Otonom savunma sistemleri ve insansız hava araçları
 • Kritik görev sistemleri
 • Otonom silahlar
 • Savunma simülasyon sistemleri

 

 

 • Finans ve Bankacılıkta Kuantum Yolculuğu Platformu

Küresel ekonominin en temel sektörü olan finans ve bankacılık, son dönemde daha önce yaşamadığı bir değişim dalgasına kapılarak küresel dijital ekonominin liderleri haline dönüştüler. Dijital dönüşüme yoğunlaşan sektör yapay zekâ, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve bulut teknolojileriyle birlikte veri temelli akıllı ve otonom finansal hizmetler geliştirmeye ağırlık verdi. Temel amaç ise; banka müşterileriyle etkileşime geçmek. Yapay zekânın daha kolay ara yüzler sağlayarak, bankacılıkta müşteri deneyimini iyileştireceği, kolay veri analizi olanağı ve iç görü elde etmeyi sağladığı bir gerçek. Yanı sıra yakın gelecekte yapay zekanın bankacılıkta maliyetleri azaltmada, müşteri sadakatini sağlamada ve finansal hizmetlerde güvenliği artırmada önemli bir payı olacak.

 

Dijital dünya yeni finansal oyuncuları da yaratıyor. Geleneksel bankacılığın dışında müşterilerin yeni ürün ve finansal hizmet ihtiyaçlarını dijital ortamlar üzerinde çözen uygulamalar geliştiren FinTech şirketleri sektöre yenilikler getiriyor. Yakın gelecekteki yasal düzenlemelerin ışığında bankalar tüm bilgilerini API servisler aracılığıyla FinTech’lerle paylaşmaya başladı.

Diğer taraftan bankaların rolünün değişimine kadar gidecek bir süreci başlatan; fintech ve techfin’lerin de yararlandığı blok zinciri teknolojisi tüm dünyada hızla yaygınlaşmaya başladı. Bu teknoloji dijital para dediğimiz kriptoparanın da yaygınlaşmasını sağlayacak.

 

Kuantum teknolojisi ise finans ve bankacılığa yepyeni bakış açısı kazandıracak. Finans kuruluşları ve bankalar kuantum alanında yeni nesil finansal çözümler üretmek için arayış içinde.

Bankalar özellikle portföy optimizasyonu, varlık fiyatlandırması ve risk analizi gibi alanlarda bu teknolojiyi kullanmayı hedefliyor. Aynı zamanda kuantum hesaplama, bankaların risklerini daha doğru bir şekilde ölçmelerine izin vererek kriptoparaya yatırım yapmaları için ek fırsatlar yaratabilir.

 

Platform Konuları:

 • Yeni para birimleri ve blok zinciri
 • Fintech entegrasyonu
 • Analitik ekonomi, risk analizi ve dolandırıcılık (fround)
 • Bankacılıkta yapay zekâ nereye gidecek?
 • Yapay zekâ yetenekli finansal kişisel asistanlar
 • Bankacılık ve hibrit bulut stratejisi
 • Mobil ve finans, mobil ödeme sistemleri
 • Entegre sosyal platform bankacılığı
 • Dijital ticaret ve finans verisi
 • Sosyal ağlar üzerinden para transferi ve kriptoparalar
 • Açık bankacılık ve API stratejisi
 • Kuantum teknolojisi bankacılığı ışık hızına taşıyacak
 • Güvenlikte kuantum teknolojisine hazırlık

 

 

 • Şehircilik ve Otomotivde Kuantum

Dijitalleşme, endüstri 4.0, IoT, robotik, yapay zekâ gibi teknolojiler en çarpıcı örneklerini otomotiv sektöründe buluyor. Otomotiv şirketleri rekabetin etkisiyle yeni teknolojiler geliştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Artık her bir taşıtın içine internet, akıllı telefon, navigasyon, GPS gibi teknolojiler girmeye başladı. Bugünden sonra ise taşıtlar IoT ekosisteminin doğal bir parçası olacak. Üstelik bu taşıtlar yapay zekâ unsurlarıyla donatılacak ve otonom bir yapıya kavuşturulacak. Böylece sürücüsüz araba, kendi kendine park eden araba, kendi kendini tamir eden araba gibi taşıtlara yeni akıllı beceriler eklenecek.

 

Önümüzdeki 30 yılı şekillendirecek olan kuantum teknolojisi otomotiv endüstrisinin de kendi kendini yöneten alan haline gelmesini sağlayacak. Gerek otomotiv üretiminde endüstri 4.0, gerekse kullanıcı tarafında otonom araçlar, elektrikli arabalar ve yapay zeka temelli, akıllı trafik ve ulaşım sistemleri sürekli akan dijital veri yığınında belirsizliklerin ve karmaşıklığın giderilmesinde kritik rol oynayacak.

Aynı zamanda her geçen gün artan taşıt trafiği hacmi, trafik sıkışıklığı ve yaşanan gecikmeler, trafik kazalarındaki artış, çevre kirliliğine sebebiyet, yakıt tüketiminin de o oranda artması gibi sorunların çözümünde yapay zeka destekli kuantum teknolojilerin kullanımı söz konusu.

Otomotiv endüstrisi daha etkin bataryalar, daha dayanıklı yüzey kapmaları, daha verimli enerji kullanımını sağlayacak araçlar için kuantum bilgi işlemin gücünden faydalanacak.

 

Şehir yönetimi karmaşıklaşan yapısıyla her geçen gün yönetmesi daha zor hale geliyor. Şehirlerin doğru kaynaklarla verimli ve kaliteli bir şekilde yönetilmesi vatandaş refahı ve mutluluğunun sağlanabilmesi yerel yönetimlerin başlıca gündemini oluşturuyor. Bu noktada teknolojiyle yönetilen akıllı şehirler dünyada da giderek yükselen bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle güvenlikten ulaşıma, park hizmetlerinden aydınlatmaya, çevre temizliğinden sağlığa, enerji kullanımından eğitime kadar bir şehirde sunulan her hizmetin akıllı teknolojilerle yönetilmesi söz konusu.

 

Gelecekte şehirleri yapay zekaya emanet edeceğiz desek abartmış olmayız. Şehirlerin sorunlarını gidermede yüzlerce binlerce yapay zeka algoritmasını hızlı, doğru ve güvenli işleyebilen kuantum teknolojisi hiçbir hata ve yanılmaya meydan vermeden sorunlara çözüm üretebilecek yeteneklere sahip olacak.

 

Platform Konuları:

 • Otomotiv teknolojisinin geleceği: Bağlı, akıllı, otonom, güvenli, konforlu
 • Uçan arabalar-manuel ve otonom hava araçları
 • Kendi kendini tamir eden, arıza tespiti yapan araçlar
 • Kuantum teknolojisiyle güvenli, akıllı ulaşım ve trafik yönetimi
 • Kuantum teknolojisiyle yol, iklim, coğrafi koşullar, araç bilgisi vb. hesaplayarak kaza olasılığını uyaran araçlar
 • Sürücüsünü tanıyan ve gideceği yeri bilen araçlar
 • Araçlarda verimli enerji kullanımı ve kuantum
 • Kuantum ve yapay zeka temelli şehir yönetimi
 • Akıllı yönetim akıllı şehri oluşturuyor

 

 

 • Kuantum ile İleri Sağlık Teknolojileri Platformu

Dijital dönüşüm sürecinin insan sağlığı için de kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Örneğin giyilebilir teknoloji dediğimiz kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri toplayan akıllı sağlık izleme sistemleri daha sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik ederken, aynı zamanda medikal araştırma için gerekli verinin toplanmasına da yardımcı oluyor. Dijital olarak anlık üretilen ve toplanan bu devasa sağlık verilerinin, kişisel sağlığın takibi ve iyileştirilmesinde kullanılabileceği gibi toplum sağlığının ileri seviyeye gelmesinde de kritik rol üstleniyor. 

 

Her türlü hastalığın anlık olarak ortaya çıkarılması, salgın hastalıkların tespiti ve önlenmesinde karmaşık verilerin hesaplanması, temiz su, hava ve yiyecek ortamlarının hızlı tespiti, savaş, afet ve felaket ortamlarında yaralılara çok hızlı müdahale, robotik cerrahi gibi pek çok alanda kuantum teknolojilerinden yararlanmak mümkün.

 

Yapay zekâ ve robotik cerrahinin gelişimi sağlık alanında da çığır açacak teknolojiler arasında. Daha hassas ameliyatların kolayca yapılmasını ve iyileşme süresinin hızlanmasını sağlayan robotik cerrahi aynı zamanda cerrahların hastalarını uzaktan tedavi edebilmelerine imkân tanıyor. Yapay zeka, veriyi kullanarak doktorlara hastalık teşhisinde yardım edecek. Hastalar semptomlarını telefonun diğer ucundaki yapay zekaya anlatacak, kameralarını kullanarak yapay zekanın görmek istediği yerleri gösterecekler. Yapay zeka tıbbi görüntüleri okuyacak ve yorumlayacak. Böylece doktorların işlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak. Daha ileri adımda 3D biyobaskı sayesinde üç boyutlu organ üretimi yapılabilir hale gelecek.

 

Platform Konuları:

 • Sağlıkta izlenebilirlik ve ölçümleme
 • Önleyici sağlıkta dijital, mobil, akıllı ve kuantum teknolojiler
 • Erken teşhiste kuantum teknolojisi
 • Robot doktorlar ve cerrahlar
 • Sağlıkta giyilebilir teknolojilerde ileri adımlar
 • Kişisel dijital sağlık asistanları hayatı kolaylaştırıyor
 • 3D organlarla yeni bir yaşam
 • Sağlıkta artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları
 • Sınır tanımayan doktorlardan sınır tanımayan kuantum teknolojisine geçiş
 • Toplum sağlığının iyileştirilmesinde kuantum

 

 

 • Sivil Savunmada Gelişmiş Yeni Teknolojiler

Türkiye olarak sel, deprem, orman yangınları gibi doğal afetler, trafik kazaları ve savaşların çokça yaşandığı bir coğrafyadayız. Dolayısıyla acil müdahale gerektiren tüm durumlarda sivil savunma dediğimiz eğitimli ve uzman kadrolara ve aynı zamanda bu kadroların kullanacağı ileri teknolojilere ihtiyacımız var.

 

Sivil Savunma, savaş sırasında saldırılara karşı, barış zamanı ise her türlü doğal afet ve büyük felaketlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirmek için yapılan silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlem ve çalışmaların bütünü iken yapılan bu çalışmaların da hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanması için yeni teknoloji iş modelleri ve araç gereçleriyle desteklenmesi gerekiyor.

Olağandışı hallerde acil müdahale durumlarında en kritik nokta, kesintisiz iletişim ve haberleşme olduğundan telekomünikasyon altyapısı, mobil şebeke altyapısı, mobil araçlar, uydu haberleşme, kapalı devre mobil haberleşme sistemleri ve güvenli haberleşme, konum belirleme ve konum bulma, araç takip, havadan izleme (dron) gibi servisler öne çıkıyor.

 

Sivil savunma hizmetleri arasında yer alan kurtarma, ilkyardım ve ambulans, sosyal yardım, kılavuzluk, lojistik sağlama, emniyet ve trafik, yangın söndürme, teknik onarım, karargah kurma, mobil hastane ve aşevi kurma gibi başlıkların hemen hepsinde hızlı ve doğru veri paylaşımı, veri güvenliği gibi unsurlar son derece kritik.

 

Platform Konuları:

 • Sivil savunma hizmet bileşenleri
 • Afetleri önlemede ileri teknolojiler, izleme ve kontrol sistemleri
 • Sivil savunmada acil müdahale için yeni teknolojiler
 • Sivil savunmada acil ilkyardım, ambulans hizmeti ve teknolojisi
 • Sivil savunmada iletişim ve haberleşme altyapısının önemi
 • Sivil savunmada mobil teknolojiler ve uygulamalar

 

 

 • e-Spor Teknolojileri Platformu

Dijital mecralarda, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan e-Spor, her geçen gün gerek kullanıcılar gerekse tedarikçiler gerekse de izleyici boyutunda çığ gibi büyüyor. Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanabilir.

 

Günümüzde ulusal ve uluslararası birçok e-Spor turnuvası düzenleniyor. Bu turnuvalar oyunculara rekabet edecekleri profesyonel bir ortam sağlayarak elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasına büyük katkı sağlıyor. Artan ilgi ile birlikte e-Sporcu’ların bunu profesyonel bir meslek olarak icra etmesini olanaklı hale getiriyor.

 

Bankalar, operatörler, ödeme sistemleri şirketleri, dijital oyun yazılım geliştiricileri, oyun bilgisayarı geliştiren PC şirketleri vb.’nin başı çektiği bu alanda düzenlenen e-Spor müsabakalarıyla her geçen gün binlerce gencin bu alana yönelmesine önayak olunuyor. Önümüzdeki süreçte e-Spora yönelik PC ve mobil oyunların sayısı artmaya devam edecek. Her zaman popüler olan aksiyon oyunlarının karşısında masa, kart ve rol yapma oyunlarının da e-Spor alanında yakın gelecekte yükselişte olacağını söyleyebiliriz.

 

Platform Konuları:

 • e-Spor nedir, ne değildir, gelişim adımlar nedir?
 • e-Spor’un dünya ve Türkiye’deki gelişimi, büyüme rakamları ve gelecek tahminleri
 • e-Sporcu nedir, nasıl olunur?
 • e-Spor teknolojileri ve ekosistemi
 • e-Spor alanında resmi ve özel ligler
 • e-Spor alanında düzenlenen turnuvalar
 • e-Sporcunun kariyer adımları, e-Spocu’ların eğitimi
 • Markaların e-Spor’a ilgisi ve yatırımı
 • e-Spor ve sosyal medya

 

 

 • Tarımda İleri Teknolojiler Platformu

Tarımsal üretimde verim kayıplarının önüne geçmek ve sürdürülebilir karlılığı artırmak için dijital teknolojiler imdada yetişiyor. Verimli tarım yapabilmenin başlıca koşulu küresel iklim değişikliklerine vakıf olmak ve sonrasında arazi seçimi, sulama sistemleri, tohum seçimi, gübreleme, ilaçlama, aşılama, ekim ve hasat zamanı bilgisi vb. süreçleri doğru yönetebilmek gibi unsurlar geliyor. Don, kar, yağmur, fırtına gibi hava olaylarını öngörmek sadece olası zararları önlemekle kalmıyor, çiftçinin havaya göre hareket ederek tasarruf da etmesini sağlıyor.

 

Tarımın yanı sıra hayvancılıkta da aynı şartlar söz konusu. Hayvanların sağlık, salgın hastalık, beslenme, üreme, gelişim, yumurtlama, kuluçka, süt verme vb. tüm süreçlerinin dijital teknolojilerle takip edilmesi ve sonuçta bir veri yönetimi sisteminin oluşturulması mümkün.

Akıllı tarım, akıllı hayvancılığın yanı sıra akıllı köy yaklaşımı ile de köylerin demografik, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin araştırılması mümkün.

Akıllı tarımın bir adım sonrası da; yapay zeka ve geliştirilen yüzlerce binlerce algoritmanın kuantum temelli bilgiişleme dayalı hesaplanması ve işletilmesiyle mümkün olabilecek.

 

Platform Konuları:

 • Tarım ve hayvancılıkta maksimum verim için akıllı teknolojiler
 • Bilinemeyen ve öngörülemeyen doğa ve iklim şartlarının hatasız hesaplanması tarımda zenginliği artıracak
 • Hatasız işlemler ve hesaplamalar için kuantum teknolojisi
 • Tarım verisinin ileri analitiği
 • Akıllı tarımdan akıllı köye
 • Akıllı köy ve köylünün bilinçlendirilmesinde teknolojik çözümler

 

 

 • Kuantum Yolculuğunda Yeni İnsan Kaynağı Tanımı ve Yönetimi

Yeni teknolojiler inovasyon ve yeni fikirlerin, yeni iş alanlarının hayata geçmesinde, yeni girişimcilik hareketlerinin ve projelerinin oluşmasında güçlü bir zemin yaratıyor. Aynı zamanda yeni teknolojiler ve dijitalleşen iş yaşamı yeni iş tanımları, yeni iş alanları ve yeni meslekler doğmasına da önayak oluyor.

 

Gelecek 30 yılımızı belirleyecek olan Kuantum çağına erişimin uzun yolculuğunda bu alanda çalışacak hem bilim insanı ve mühendisler hem de iş dünyasının yöneticileri ve stratejistlerini yetiştirmek büyük önem taşıyor. Önümüzdeki bu çağ için bizi bekleyen yeni işlere ve ihtiyaç duyulacak iş alanlarına şimdiden hazır olmak durumundayız. Birey olarak yeni alanlarda yetkinlik kazanmak için kuantum etkisini iyi takip etmeliyiz. Şirketler de kuantum hesaplamalara ve kuantum bilgiişleme devredecekleri iş alanlarını şimdiden hukuki, ekonomik, istihdam, sosyal boyutuyla yeniden ele alıp düzenlemek zorunda.

 

Platform Konuları:

 • İnsan kaynaklarında yeni dönem, kuantum uzmanlığı
 • Kuantum uzmanları ve mühendisleri yetiştirecek olanların eğitimi
 • Kuantum teknolojileri hangi yeni meslekleri ve iş alanları oluşturacak?
 • Kuantum teknolojileri uzmanları yetenek havuzu
 • Kuantum uzmanı yetiştirmede üniversitelerin rolü ve yeri
 • Kuantum insan kaynağının tespiti ve eğitiminde üniversite-sanayi işbirliği
 • Uluslararası sertifika programları
 • Kuantum organizasyonlar
 • Kuantum liderlik

 

Yorum Alanı

*Bu etkinlikte toplam 0 yorum bulunmakta.