İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İştirakleri İstanbul’un Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Konuşmacılar